WILLIBRORD ACTUEEL 11-04-2021

Jaargang 14, nr. 31                                                                                  11-04-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H. Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam. De kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *  of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
11 april 10:00 uur: eucharistieviering vanuit de H. Lucaskerk in Vlaardingen;
voorganger pastor Melvin Tharsis; muzikale begeleiding: Nel de Heer;
zang: Henriëtte Daeter, Karin Vastbinder, Ina de Ridder, Lieke Schepen.

SAM’S KLEDINGACTIE BESTEMD VOOR CONGO
Op zaterdag 17 april a.s. van 10.00-12.00 uur kunt u in Vlaardingen uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51 en bij de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel 26.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet zijn aan het feit dat kinderen niet naar school willen, biedt Cordaid hulp. Samen met de gemeenschappen o.a. in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

GELOOFSVERDIEPING
Op de maandagen 12 en 19 april van 20.00 tot 22.00 uur houdt pater Avin Kunnekkadan SVD een livestream / online inleiding over de nieuwste encycliek van paus Franciscus: FRATELLI TUTTI.
Deze encycliek gaat over broederschap en sociale vriendschap. De paus spreekt zijn bezorgdheid uit jegens ons allemaal. Problemen in onze wereld stelt hij aan de orde op een verrassende, vernieuwende en voor sommigen zelfs radicale manier. Met Fratelli Tutti roept hij ons op om gezamenlijk te bouwen aan een rechtvaardige en broederlijke wereld.
Aanmelden hiervoor bij: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Na aanmelding ontvangt u een samenvatting en een link om in te loggen. Deelname is gratis.

Als u op onderstaande link klikt ziet u de poster voor deze activiteit.

2021-04-12 Fratelli Tutti

NOG ÉÉNMAAL 40-DAGENTIJD – VASTENTIJD
Vorige week stond er een oude QR-code vermeld; deze was alleen in de maand maart geldig. Mocht u tijdens afgelopen dagen nog iets hebben willen geven voor de projecten van dit jaar, dan kunt u de hierbij vermelde nieuwe QR-code gebruiken, welke alleen in april te gebruiken is.
Of u kunt het overschrijven naar bankrekening:
NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis
of via de volgende link:
Geef nu voor de Vastenactie Vlaardingen! 

INZAMELING ALLERHANDE SPULLEN
ZOALS BRILLEN, POSTZEGELS, KAARTEN E.D.
Al heel lang worden allerlei spullen ingezameld in onze kerken. Met name gaat het om kleine, handzame dingen welke u wellicht vroeg of laat weg zou gooien omdat ze overbodig zijn geworden. Kerk In Actie kan van die spullen nog “geld maken”! De opbrengst wordt weer gebruikt om mensen over de hele wereld die weinig of niets te besteden hebben te helpen bij (over)leven.
Ook nu onze kerken nog gesloten zijn kunt u spullen inleveren tijdens de openingstijden van de secretariaten (zie verderop bij Secretariaat)
Het gaat om de volgende spullen:
– Postzegels – Alle soorten kaarten (ansicht, kerst/nieuwjaars en felicitatie)
– Telefoonkaarten – Lege printercardtridges
– Brillen – Gehoorapparaten
– Mobiele telefoons – Munten en bankbiljetten (ook vreemde valuta).
Het loont echt! Dat blijkt uit de opbrengst: in 2019 was dat € 23.482,–. In 2020 was het door de coronapandemie helaas een stuk lager € 18.126,–.
Helpt u mee om dit jaar weer tot een mooi resultaat te komen?
Bij voorbaat hartelijke dank!!

BRIEF VAN PATER ERDHUIZEN
Als bijlage ontvangt u weer een rondzendbrief van pater Henk Erdhuizen uit Bolivia.  Als u op onderstaand bestand klikt wordt de rondzendbrief geopend. 

brief Erdhuizen maart 2021

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.