WILLIBRORD ACTUEEL 25-04-2021

Jaargang 14, nr. 33                                                                                    25-04-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H. Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam. De kerken in Vlaardingen en Maassluis blijven vooralsnog gesloten. Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig. Regelmatig zal via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
25 april 10:00 uur: eucharistieviering vanuit de Pax Christikerk, Vlaardingen.
Voorganger pastor Avin Kunnekkadan, SVD. Muzikale begeleiding: Ruud Oosterhof. Zang: leden van Liriko.

INZAMELING ALLERHANDE SPULLEN
ZOALS BRILLEN, POSTZEGELS, KAARTEN E.D.
Al heel lang worden allerlei spullen ingezameld in onze kerken. Met name gaat het om kleine, handzame dingen welke u wellicht vroeg of laat weg zou gooien omdat ze overbodig zijn geworden. Kerk In Actie kan van die spullen nog “geld maken”! De opbrengst wordt weer gebruikt om mensen over de hele wereld die weinig of niets te besteden hebben te helpen bij (over)leven.
Ook nu onze kerken nog gesloten zijn kunt u spullen inleveren tijdens de openingstijden van de secretariaten (zie verderop bij Secretariaat)
Het gaat om de volgende spullen:
– Postzegels – Alle soorten kaarten (ansicht, kerst/nieuwjaars en felicitatie)
– Telefoonkaarten – Lege printercardtridges
– Brillen – Gehoorapparaten
– Mobiele telefoons – Munten en bankbiljetten (ook vreemde valuta).
Het loont echt! Dat blijkt uit de opbrengst: in 2019 was dat € 23.482,–. In 2020 was het door de coronapandemie helaas een stuk lager € 18.126,–.
Helpt u mee om dit jaar weer tot een mooi resultaat te komen?
Bij voorbaat hartelijke dank!!

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS
Pater Melvin Tharsis SVD zal van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig zijn i.v.m vakantie en familiebezoek in India.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.