WILLIBRORD ACTUEEL 02-05-2021

Jaargang 14, nr. 34                                                                                     02-05-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten om de publieke vieringen gedeeltelijk te hervatten in de H. Liduinabasiliek en de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam.
In bijgaande brief vindt u een mededeling over de hervatting van de vieringen in Vlaardingen.
De kerk in Maassluis blijft vooralsnog gesloten.
Op momenten dat doordeweeks een viering gepland staat (op de 1e en 3e woensdag van de maand) is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed. Er is dan een voorganger aanwezig
Vanaf woensdag 19 mei zullen de doordeweeksevieringen in de Pax Christikerk ook weer hervat worden. Vooralsnog zal er nog regelmatig via het parochiële You Tube-kanaal een viering worden uitgezonden.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Vrijdag 30 april: vesperviering vanuit de basiliek. Het thema is: volharden in verbondenheid. Voorganger: pastor Lidwien Meijer. Muzikale begeleiding: Zuri Ramirez. Zang: Leo de Kaper.
2 mei 10:00 uur: eucharistieviering vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Voorganger: pastor Henri Egging. Muzikale begeleiding: Jan Michel Koekebakker. Zang: Erna Sterenborg en Kees van der Elst.

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS
Pater Melvin Tharsis SVD zal van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig zijn i.v.m vakantie en familiebezoek in India.

GELOOFSVERDIEPING
Wij moeten u melden dat de activiteit Rode draden in Marcus, een serie van vier avonden over het evangelie van Marcus, wegens Corona niet kan doorgaan.
Nu er weer wat meer versoepeling in de maatregelen komt hopen we dat de serie avonden in juni wel kan doorgaan. In een volgende Willibrord Actueel leest u er meer over.
Ook het dauwtrappen op Hemelvaartsdag en de geplande zinwandeling op 25 mei gaan niet door.

BERICHT VAN DE WERELDWINKEL
Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt,
Vanaf woensdag 28 april zijn we weer open. Het mag weer! Iedereen is van harte welkom, zelfs zonder afspraak.
En dan een feestelijk bericht: Eind mei bestaan we 50 jaar!!
Iets om te vieren en dat doen we ook met verschillende acties in deze meimaand.
Kom langs, vier dit met ons mee en laat je verrassen.
Helaas moeten we ook meedelen dat de winkel daarna sluit. Dat is jammer, heel jammer, maar het kan niet anders. Mei is dus de laatste maand van de Wereldwinkel
Toch gaan we proberen er een bijzondere maand van te maken en iedereen kan eraan mee werken.
Kom naar Wereldwinkel Vlaardingen, Hoogstraat 104, 010-2340773
www.wereldwinkelvlaardingen.nl

GELOVEN IN DE ANDER — Pinksteractie
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor de kwetsbare medemensen. Eén keer per jaar wordt er een beroep op ons gedaan om de missionarissen te steunen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.
Dit jaar is de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei.
De missionarissen zijn er altijd voor de ander, nu kunnen wij er voor zijn hen.
Een gift is van harte welkom op bankrekening nummer NL30 RABO 0171 2111 11.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

OP DE HOMEPAGINA STAAT DE BRIEF MET  INFORMATIE OVER HET HERVATTEN VAN DE VIERINGEN IN DE VLAARDINGSE KERKEN.