WILLIBRORD ACTUEEL 09-05-2021

Jaargang 14, nr. 35                                                                                  09-05-2021

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

SLUITING KERKEN
Donderdag 13 mei is de H. Lucaskerk weer geopend voor de gezamenlijke viering van Hemelvaart. Hoe u moet reserveren om de viering bij te wonen leest u verderop in het WA.
Vanaf zondag 16 mei zijn beide Vlaardingse kerken weer geopend. Vooraf reserveren is noodzakelijk.
Vanaf woensdag 19 mei zullen de doordeweeksevieringen in de Pax Christikerk ook weer hervat worden. Voor het bijwonen van deze viering hoeft u niet vooraf te reserveren.

================================================================

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
9 mei 9.00 uur: livestream eucharistieviering vanuit de St. Liduina en O.L.V Rozenkrans basiliek. (ook daarna kunt u de viering nog bekijken)
Voorganger: pastor Henri Egging. Zang: enkele leden van In Honorem Dei en Jubilatio o.l.v. Bas van Houte. Het is dan de 6e zondag van Pasen en het is het feest van Liduina.

================================================================

VIERINGEN
De vieringen in Vlaardingen worden weer hervat.
Donderdag 13 mei: (alleen in de H.Lucaskerk) gezamenlijke viering. Aanvang 10.30 uur.
Voorganger: H. Egging, met zang door leden van het Willibrordkoor o.l.v. Nel de Heer.
Zondag 16 mei:
H. Lucaskerk: 9.30 uur: eucharistieviering, voorganger: H. Egging, muziek: organist en cantor.
Pax Christikerk: 11.00 uur: eucharistieviering, voorganger: H. Egging, muziek: organist en cantor. In beide kerken is de opbrengst van de collecte bestemd voor de Nederlandse Missionarissen.

Het aantal beschikbare plaatsen per kerk is voor beide kerken nog steeds 30 personen. Om te vermijden dat de beschikbare plaatsen al bezet zijn en u dus niet toegelaten kunt worden, handhaven we het reserveringssysteem.
Heeft u bevestiging van uw reservering ontvangen, dan bent u zeker van uw plaats.
Voor de gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk op Hemelvaart kunt u reserveren op maandag 10 en dinsdag 11 mei van 9.00 tot 15.00 uur via:
telefoonnummer 06 272 45 217 of via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl

Wilt u zondag 16 mei naar de H. Lucaskerk of naar de Pax Christikerk dan kunt u dat gelijktijdig met uw reservering voor Hemelvaart doorgeven, met de vermelding in welke kerk u zondag 16 mei de viering wilt bijwonen.
Voor de zondagen vanaf 23 mei moet u reserveren:
Donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag, telefonisch van 10.00-15.00 uur of per e-mail tot 20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS
Pater Melvin Tharsis SVD is van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig i.v.m vakantie en familiebezoek in India.

GELOOFSVERDIEPING
Wij moeten u melden dat de activiteit Rode draden in Marcus, een serie van vier avonden over het evangelie van Marcus, wegens Corona niet kan doorgaan.
Nu er weer wat meer versoepeling in de maatregelen komt hopen we dat de serie avonden in juni wel kan doorgaan. In een volgende Willibrord Actueel leest u er meer over.
Ook het dauwtrappen op Hemelvaartsdag, de geplande zinwandeling op 25 mei en het maken van een bloemenarrangement passend bij Pinksteren gaan niet door.

BERICHT VAN DE WERELDWINKEL
Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt,
Vanaf woensdag 28 april zijn we weer open. Iedereen is van harte welkom,
En dan een feestelijk bericht: Eind mei bestaan we 50 jaar!!
Iets om te vieren en dat doen we ook met verschillende acties in deze meimaand. Helaas moeten we ook meedelen dat de winkel daarna sluit. Dat is jammer, maar het kan niet anders. Mei is dus de laatste maand van de Wereldwinkel. Toch gaan we proberen er een bijzondere maand van te maken en iedereen kan eraan mee werken. Kom naar Wereldwinkel Vlaardingen, Hoogstraat 104, 010-2340773
www.wereldwinkelvlaardingen.nl

GELOVEN IN DE ANDER — Pinksteractie
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor de kwetsbare medemensen. Eén keer per jaar wordt er een beroep op ons gedaan om de missionarissen te steunen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.
Dit jaar is de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei. De missionarissen zijn er altijd voor de ander, nu kunnen wij er voor zijn hen. Een gift is van harte welkom op bankrekening nummer NL30 RABO 0171 2111 11.

START BEDEVAARTSEIZOEN IN BRIELLE
Vanaf 8 mei opent de bedevaartskerk in Brielle, na sluiting in de winterperiode, haar deuren voor het bedevaartseizoen. De openingsviering is vanaf 11.00 uur te volgen via de livestream op www.bisdomrotterdam.nl en via YouTube. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering. De zang wordt verzorgd door cantor Elena Bruins. Zij wordt begeleid op het orgel door Maria Meeuwenoord. Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Ook dan is voorzien in een livestream.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.