WILLIBRORD ACTUEEL 16-05-2021

Jaargang 14, nr. 36                                                                             16-05-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

ER ZIJN WEER VIERINGEN IN ONZE KERKEN:

H. Lucaskerk Zondag 16 mei 09.30 uur Eucharistieviering voorganger H. Egging
Organist Ton v. Baaren en cantor Ted v.d. Geest

Pax Christikerk Zondag 16 mei 11.00 uur Eucharistieviering voorganger H. Egging
Organist en cantor Henk Schoenmakers
In beide kerken is de kerkcollecte voor Nederlandse Missionarissen en missionaire werkers.

Pax Christikerk Woensdag 19 mei 14.00 uur Doordeweekse eucharistieviering. H. Egging.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Zondag 16 mei geen viering op het YouTube-kanaal
Pinksteren, zondag 23 mei, 10.00 uur een eucharistieviering vanuit de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Vanaf zondag 30 mei is er wekelijks een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk om hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

DOORDEWEEKSE VIERINGEN WEER VAN START
Woensdag 19 mei, aanvangstijd 14:00 uur is er weer een eucharistieviering in de Pax Christikerk. Helaas nog niet met een gezellige ontmoetingsmogelijk erna.
Wellicht voor u een moment om de stap naar de kerk te nemen als u de viering op zondag als te druk ervaart. Of misschien vindt u het een mooi moment om ook door de week te komen om te vieren, te bidden en samen te zijn. Vooralsnog is reserveren niet nodig. U moet wel corona-klachtenvrij zijn.

GELOOFSVERDIEPING
Wij moeten u melden dat de activiteit Rode draden in Marcus, een serie van vier avonden over het evangelie van Marcus, wegens Corona niet kan doorgaan.
Nu er weer wat meer versoepeling in de maatregelen komt hopen we dat de serie avonden in juni plaats kan vinden. In een volgende Willibrord Actueel leest u er meer over.
Ook de geplande zinwandeling op 25 mei en het maken van een bloemen arrangement, passend bij Pinksteren, gaan niet door.

GEDOOPT
Zondag 2 mei is Angeffanie en zaterdag 9 Mei zijn Aliyah en Juleangelo door het h. doopsel in de katholieke kerk opgenomen.
Wij feliciteren de ouders en familie en hopen dat zij voorspoedig zullen opgroeien.

BERICHT VAN DE WERELDWINKEL
Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt,
Vanaf woensdag 28 april zijn we weer open. Iedereen is van harte welkom,
En dan een feestelijk bericht: Eind mei bestaan we 50 jaar!!
Iets om te vieren en dat doen we ook met verschillende acties in deze meimaand. Helaas moeten we ook meedelen dat de winkel daarna sluit. Dat is jammer, maar het kan niet anders. Mei is dus de laatste maand van de Wereldwinkel. Toch gaan we proberen er een bijzondere maand van te maken en iedereen kan eraan mee werken. Kom naar Wereldwinkel Vlaardingen, Hoogstraat 104, 010-2340773
www.wereldwinkelvlaardingen.nl

GELOVEN IN DE ANDER — Pinksteractie
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor de kwetsbare medemensen. Eén keer per jaar wordt er een beroep op ons gedaan om de missionarissen te steunen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.
Dit jaar is de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei. De missionarissen zijn er altijd voor de ander, nu kunnen wij er voor zijn hen. Een gift is van harte welkom op bankrekening nummer NL30 RABO 0171 2111 11.

HELPERS GEVRAAGD VOOR AD HOC KLUSJES
Zo af en toe hebben we wat extra’s te bezorgen in onze deelgemeenschap. Het zou fijn zijn als we daar ook extra helpers voor hebben. Maakt u graag een wandelingetje, dan wilt u ons misschien wel een keertje helpen om post te bezorgen.
U kunt contact opnemen met Anne van der Horst, tel. 06272 41418 of een email sturen naar het secretariaat (zie hieronder).

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK – PINKSTEREN
H.Lucaskerk Zondag 23 mei 09.30 uur Eucharistieviering voorganger H. Egging m.m.v. leden van Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 23 mei 11.00 uur Eucharistieviering voorganger H. Egging m.m.v. leden van Liriko
in beide kerken is de deurcollecte voor de Pinksteraktie.

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS
Pater Melvin Tharsis SVD is van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig i.v.m. vakantie en familiebezoek in India.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.