WILLIBRORD ACTUEEL 23-05-2021

 Jaargang 14, nr. 37                                                                   23-05-2021
                                             WILLIBRORD ACTUEEL
                                  WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
                VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGE
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN IN KERK AAN DE WATERWEG STAAT IS ER IN BEIDE KERKEN MET PINKSTEREN EEN EUCHARISTIEVIERING
H. Lucaskerk Zondag 23 mei 09.30 uur Pinksteren Eucharistieviering voorganger H. Egging m.m.v. zangers Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 23 mei 11.00 uur Pinksteren Eucharistieviering voorganger H. Egging m.m.v. zangers Liriko, organist H. Schoenmakers
In beide kerken is er een deurcollecte voor de Pinksteractie 2021 (Missie en Diaconie)
De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Pinksteren, zondag 23 mei, 10.00 uur een eucharistieviering vanuit de Andreas Petrus en Pauluskerk in Maassluis, de voorganger is pastor A. Kunnekkadan, SVD.
Vanaf zondag 30 mei is er wekelijks een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
 Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

GELOOFSVERDIEPING
Wij moeten u melden dat de activiteit Rode draden in Marcus, een serie van vier avonden over het evangelie van Marcus, wegens Corona niet kan doorgaan.
Nu er weer wat meer versoepeling in de maatregelen komt hopen we dat de serie avonden in juni plaats kan vinden. In een volgende Willibrord Actueel leest u er meer over.
Ook de geplande zinwandeling op 25 mei en het maken van een bloemenarragement passend bij Pinksteren gaan niet door.
HERINRICHTING VAN DE REIGERLAAN —  PAX CHRISTIKERK
Maandag 18 mei is Boskalis in opdracht van de gemeente Vlaardingen gestart met de herinrichting van de Reigerlaan. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is de parkeerplaats naast de Lidl, tegenover de kerk. De parkeerplaats is niet via de Reigerlaan bereikbaar maar via de Kraanvogellaan, deze loopt parallel aan de Reigerlaan.
Toegezegd is dat er in het weekend rijplaten van de parkeerplaats naar de kerk liggen, zodat u niet door het zand hoeft te lopen.
BERICHT VAN DE WERELDWINKEL
Aan iedereen die de wereldwinkel een warm hart toedraagt.
De wereldwinkel is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Helaas gaat de winkel sluiten, mei is de laatste maand dat de winkel is geopend. Nog maar 1 week de tijd om uw inkopen te doen. Met uw aankoop steunt u het werk van de wereldwinkel. Kom eens een kijkje nemen, nu het nog mogelijk is.
En dan een feestelijk bericht: Eind mei bestaan we 50 jaar!!
Iets om te vieren en dat doen we ook met verschillende acties in deze meimaand.
Helaas is de winkel vanaf 1 juni gesloten. Dat is jammer, maar het kan niet anders. Toch gaan we proberen er een bijzondere maand van te maken en iedereen kan eraan mee werken. Kom naar Wereldwinkel Vlaardingen, Hoogstraat 104, 010-2340773
www.wereldwinkelvlaardingen.nl
HULP VOOR CORONASLACHTOFFERS
In India, het geboorteland van onze pastores Kunnekkadan en Tharsis, is de situatie t.a.v. Corona dramatisch. Waar wij in Nederland langzaamaan meer vrijheid krijgen en uit de Corona crisis komen, verkeert India in code zwart. Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en doden en ook in Nepal lijkt een ramp niet te voorkomen. In bijgaande brief leest u meer informatie en hoe u een helpende hand kunt bieden.
HELPERS GEVRAAGD VOOR AD HOC KLUSJES Zo af en toe hebben we wat extra¡¦s te bezorgen in onze deelgemeenschap. Het zou fijn zijn als we daar ook extra helpers voor hebben. Maakt u graag een wandelingetje, dan wilt u ons misschien wel een keertje helpen om post te bezorgen. U kunt contact opnemen met Anne van der Horst, tel. 06272 41418 of een email sturen naar het secretariaat (zie hieronder).
VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk Zondag 30 mei 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee m.m.v. Cantor en organist
Pax Christikerk Zondag 30 mei 11.00 uur Woord-en Communieviering, voorgangers Leden van 3D, muzikale medewerking door
Impuls

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS Pater Melvin Tharsis SVD is van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig i.v.m vakantie en familiebezoek in India.
SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel voor donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.