WILLIBRORD ACTUEEL 06-06-2021

Jaargang 14, nr. 39                                                                               06-06-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: www.rkkerkvlaardingen.nl
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 6 juni 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: H. Egging m.m.v. organist en cantor
Pax Christikerk Zondag 6 juni 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: H. Egging m.m.v. zangers van Liriko o.l.v. Ruud Oosterhof
Deurcollecte voor La Granja

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Zondag 6 juni is in de basiliek de livestream van de eucharistieviering. Aanvang 9.00 uur. De viering is naderhand ook nog te bekijken via You-Tube.
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
VERSOEPELING VAN DE CORONAPREVENTIE-MAATREGELEN VOOR KERKEN.
Van het pastoraal team hebben we bericht ontvangen dat vanaf 5 juni maximaal 50 personen de viering mogen bezoeken. De 1.5 m. afstand moet wel aangehouden worden.
Vooraf reserveren blijft nog noodzakelijk. In de brief die u vindt op de HOME pagina  leest u meer informatie.

VAKANTIEHUISJE / CARAVAN ?
Het echtpaar George, vluchtelingen uit Sri Lanka, met drie schoolgaande kinderen (17, 15 en 9jaar) vraagt of er iemand is die zijn/haar vakantiehuisje of stacaravan een aantal dagen tijdens
de schoolvakantie ter beschikking wil stellen, zodat zijn kinderen ook een tijdje het bovenhuis kunnen verwisselen voor een vakantieverblijf. De heer George staat bij de voedselbank in de Lucaskerk bekend als een bescheiden, zorgzame en godsdienstige man die u met een gerust hart in uw huisje/caravan kan toelaten. Mocht u iemand weten die hem kan helpen, dan kunt u dat melden aan Ted van der Geest (tvdgeest@hotmail.com of 010-4342154). Hij brengt u dan in contact met de heer George zodat u dan e.e.a. met hem kan bespreken.

GELOOFSVERDIEPING
Moesten wij u eerder melden dat de serie avonden Rode Draden in Marcus in mei niet kon doorgaan, nu kunnen we u berichten dat, zoals het er nu naar uitziet, de serie avonden in juni kan plaatsvinden. De avonden worden gehouden 21 en 28 juni en 5 juli van 19.30 – 21.30 uur. De avonden worden gehouden in Schiedam in de centrum De Wilgenburg. U kunt zich aanmelden via e-mailadres riero24@hotmail.com

HERINRICHTING VAN DE REIGERLAAN – PAX CHRISTIKERK
Maandag 18 mei is Boskalis in opdracht van de gemeente Vlaardingen gestart met de herinrichting van de Reigerlaan. De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is de parkeerplaats naast de Lidl, tegenover de kerk. De parkeerplaats is niet via de Reigerlaan bereikbaar maar via de Kraanvogellaan, deze loopt parallel aan de Reigerlaan.
Toegezegd is dat er in het weekend rijplaten van de parkeerplaats naar de kerk liggen, zodat u zo min mogelijk door het zand hoeft te lopen.

NEEM — EN — GEEF, EEN NIEUW INITIATIEF IN DE PAX CHRISTIKERK
Een parochiaan die onlangs is verhuisd heeft de kerk een boekenkast en boeken geschonken.
Wat zou het leuk zijn om deze en andere boeken in de kerk te zetten, dachten we. Wie zin heeft in een boek, kan eens een kijkje nemen in de kast of er iets van zijn of haar gading bij is.
Dat boek mag zo meegenomen worden. Heeft u het gelezen, dan mag het weer terug in de boekenkast gezet worden, of aan een andere belangstellende gegeven worden.
En, misschien heeft u een boek wat u aan de boekenkast “wilt geven”. Dat kan.

PATER AVIN DOET EEN BEROEP OP DE PAROCHIANEN VAN DE GOEDE HERDER
Voor een bijna uitzichtloze situatie vraagt Pater Avin Kunnekkadan uw financiële steun om in zijn parochie in India noodzakelijke hulpmiddelen te kunnen aanschaffen. Voor 17 euro kan voor 1 parochiaan een pakketje aangeschaft worden met de meest noodzakelijke hulpmiddelen. Er zijn honderden pakketjes nodig. Helpt u helpen? Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL 95 INGB 06 56 56 54 11 t.n.v. Missieprocuur SVD met de omschrijving Corona hulp India.

KERK AAN DE WATERWEG                                                                                        Het zomer nummer van ons parochieblad Kerk aan de Waterweg is toegevoegd onder het tabblad ACTUEEL

OVERIGEN

Donderdag 17 juni geeft Willy Attema in de centrumbibliotheek in Vlaardingen een lezing met de titel ‘De kat is niet voor de poes’.
Met (schijn)realistische afbeeldingen die laten zien welke vrouwbeelden de (mannelijke witte) schilder in gedachten had toen hij uw tijger voor de haard listig toevoegde in de onschuldig ogende afbeelding. Hoe kijken wij naar vrouwen, een eeuwenoud thema, en nog steeds actueel! Info en inschrijven:
https://www.debibliotheekdeplataan.nl/agenda/Agenda-activiteiten/Lezing-vldC17jun21.html

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk Zondag 13 juni 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger A.Kunnekkadan,SVD m.m.v. zangers van het Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 13 juni 11.00 uur Woord-en Communieviering, voorgangers leden van 3D. Muziek: liedjes van Okido.

AFWEZIGHEID PATER MELVIN THARSIS Pater Melvin Tharsis SVD is van woensdag 5 mei t/m donderdag 5 augustus afwezig i.v.m vakantie en familiebezoek in India.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.