WILLIBRORD ACTUEEL 13-06-2021

Jaargang 14, nr. 40                                                                                   13-06-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 13 juni 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: A.Kunnekkadan,SVD m.m.v. zangers van het Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 13 juni 11.00 uur Woord- en Communieviering voorgangers: leden van 3D Muziek: liedjes van kinderkoor Okido
Pax Christikerk Woensdag 16 juni 14.00 uur Doordeweekseviering, voorganger H. Egging.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Zondag 13 juni Dienst van Woord en Gebed vanuit de H. Lucaskerk, voorganger: pastor Ch.Duynstee, muzikale medewerking door zangers van het Willibrordkoor.
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

VERSOEPELING VAN DE CORONAPREVENTIE-MAATREGELEN VOOR KERKEN.
Van het pastoraal team hebben we bericht ontvangen dat vanaf 5 juni maximaal 50 personen de viering mogen bezoeken. De 1.5 m. afstand moet wel aangehouden worden.
Vooraf reserveren blijft nog noodzakelijk. Meezingen (ook zachtjes) is nog niet toegestaan.

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING.
Vanaf zondag 13 juni is het weer mogelijk om na de viering met elkaar koffie te drinken. Wel moeten we dan rekening houden met de 1.5 m afstand.
Nu het voorgenomen besluit over de toekomst van de RK kerken in Vlaardingen bekend is, is het koffiedrinken na de viering ook een goede gelegenheid om met elkaar over de toekomstige situatie in gesprek te gaan. We begrijpen dat dit voorgenomen besluit veel emoties teweeg brengt en vragen oproept. Het is de bedoeling dat er, zoveel als mogelijk is. een pastor aanwezig is bij het koffiedrinken, zodat u ook bij hem terecht kunt met uw vragen en opmerkingen. In ieder geval zal pastor Egging komend weekend aanwezig bij het koffiedrinken in de H. Lucaskerk.

VAKANTIEHUISJE / CARAVAN ?
Het echtpaar George, vluchtelingen uit Sri Lanka, met drie schoolgaande kinderen (17, 15 en 9 jaar) vraagt of er iemand is die zijn/haar vakantiehuisje of stacaravan een aantal dagen tijdens de schoolvakantie ter beschikking wil stellen, zodat zijn kinderen ook een tijdje het bovenhuis
kunnen verwisselen voor een vakantieverblijf. De heer George staat bij de voedselbank in de Lucaskerk bekend als een bescheiden, zorgzame en godsdienstige man die u met een gerust hart in uw huisje/caravan kan toelaten. Mocht u iemand weten die hem kan helpen, dan kunt u
dat melden aan Ted van der Geest (tvdgeest@hotmail.com of 010-4342154). Hij brengt u dan in contact met de heer George zodat u dan e.e.a. met hem kan bespreken.

GELOOFSVERDIEPING
Rode draden in Marcus, een serie van drie avonden. Elk jaar wordt op zondag vooral uit één evangelie gelezen. In dit kerkelijk jaar is dat uit het Marcusevangelie. Drie avonden zullen we dit evangelie gaan verkennen aan de hand van het boek Rode Draden in de evangeliën, geschreven door Wim Weren. We lezen passages uit het Marcusevangelie, er is een toelichting d.m.v. een power-point presentatie en we gaan met elkaar in gesprek. Boeiende avonden waardoor het evangelie dat u op de zondag hoort meer “gaat leven”.
Aanbevolen is om het boek Rode draden in de evangeliën door Wim Weren aan te schaffen en het samen met een Bijbel alle avonden van de serie mee te nemen.
De serie wordt gehouden op maandagavonden 21 en 28 juni en 5 juli van 19.30 – 21.30 uur in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).
Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com

EVEN UW AANDACHT VOOR DE PAROCHIËLE CHARITAS INSTELLING(PCI)
Vanwege het feit dat bijna alle kerken in onze parochie een tijdje gesloten zijn geweest en we nu ook maar met een beperkt aantal mensen de vieringen kunnen bijwonen, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het was de laatste jaren normaal dat er in de kerken van onze parochie twee keer gecollecteerd werd voor de PCI. Door Corona konden deze collectes helaas niet doorgaan. En juist in deze tijd is uw geld meer dan nodig!
Geld dat besteed wordt aan mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om de gevolgen van deze periode op te vangen. Mensen die buiten hun schuld onze steun hard nodig hebben. Die mensen kunnen een beroep doen op de PCI.
Graag willen wij u vragen om ons financieel te steunen door een bedrag aan de PCI over te maken op rekeningnr. NL18RABO 0125 4132 62 ten name van PCI de Goede Herder.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, Bernard Hemme & Taco van der Meer.

PATER AVIN DOET EEN BEROEP OP DE PAROCHIANEN VAN DE GOEDE HERDER
Pater Avin kan nog steeds hulp gebruiken voor zijn parochie in India.
Helpt u helpen? Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL 95 INGB 06 56 56 54 11 t.n.v. Missieprocuur SVD met de omschrijving Corona hulp India.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk Zondag 20 juni 09.30 uur Woord-en Communieviering, voorganger: parochiaan. Muziek: organist en cantor.
Pax Christikerk Zondag 20 juni 11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger H. Egging. Muziek: organist en cantor.
In beide kerken is er een deurcollecte voor pater Henk Erdhuizen in Bolivia.

HOE GAAT HET MET PATER MELVIN THARSIS
De situatie in India is zeer zorgelijk als het gaat om Corona. Bij aankomst in India moest hij verplicht een periode in quarantaine. We kunnen u melden dat het goed met hem gaat.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.