WILLIBRORD ACTUEEL 20-06-2021

Jaargang 14, nr. 41                                                                              20-06-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk Zondag 20 juni 09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger L. Meijer i.p.v. parochiaan zoals vermeld stond.
Muziek: organist en cantor.
Pax Christikerk Zondag 20 juni 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging. Muziek: organist en cantor.
In beide kerken is er een deurcollecte voor pater Henk Erdhuizen in Bolivia.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Vanaf 5 juni mogen we weer met wat meer mensen naar de viering, tot max. 50 personen (wel op 1,5 meter afstand). En vanaf zondag 13 juni is het weer mogelijk om na de viering met elkaar koffie te drinken. Ook dan moeten we rekening houden met de 1.5 m afstand.
Nu het voorgenomen besluit over de toekomst van de RK kerken in Vlaardingen bekend is, is het koffiedrinken na de viering ook een goede gelegenheid om met elkaar over de toekomstige situatie in gesprek te gaan. We begrijpen dat dit voorgenomen besluit veel emoties teweeg brengt en vragen oproept. Het is de bedoeling dat er, zoveel als mogelijk is, een pastor aanwezig is bij het koffiedrinken, zodat u ook bij hem terecht kunt met uw vragen en opmerkingen.

GELOOFSVERDIEPING
Rode draden in Marcus: eerste avond op maandag 21 juni
In drie avonden trekken wij langs ‘rode draden’ in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Wij beginnen met een korte inleiding op het Marcusevangelie. Wanneer is het ontstaan? Voor wie schrijft Marcus? Hoe is zijn evangelie opgebouwd?
Naar aanleiding van een gelijkenis over zaad, richten wij onze blik op ‘geheime kennis’ in het Marcusevangelie. Wie kan de betekenis van de gelijkenis verstaan?
Een vergelijking van het Marcusevangelie met het apocriefe evangelie van Thomas roept de vraag op: de blijde boodschap is toch niet alleen bestemd voor ingewijden?!
Wanneer: maandagen 21 juni, 28 juni en 5 juli van 19.30 – 21.30 uur;
Waar: in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).
Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com

DEURCOLLECTE VOOR INDIA I.V.M. CORONA
De wereld schiet India te hulp in de strijd tegen Corona. Daar willen wij ons bij aansluiten door op 27 juni een extra deurcollecte te houden voor de parochianen in Kerala, de parochie van pater Avin Kunnekkadan. De situatie is daar erbarmelijk. Er is een groot tekort aan financiën om de noodzakelijke hulpmiddelen aan te schaffen.
Pater Avin is dankbaar voor alle hulp die al is geboden, daardoor kunnen er al veel hulpmiddelen aangeschaft worden. Maar helaas is het nog niet voldoende. Daarom is, in overleg met het pastoraal team, besloten om op 27 juni in beide kerken een deurcollecte te houden. Uw bijdrage komt via de congregatie van pater Avin direct terecht bij de parochie in Kerala. Dankbaar mogen we zijn dat in Nederland Corona meer en meer teruggedrongen wordt. Laten we die dankbaarheid tonen door onze bijdrage in de deurcollecte, zodat ook in Kerala het Corona virus onder controle kan komen en de mensen de noodzakelijke middelen krijgen om zich tegen het virus te kunnen beschermen.
Wilt u liever uw gift per bank overmaken, dan kan dat uiteraard ook.

U kunt dan uw bijdrage overmaken naar:

bankrekening nummer NL95 INGB 0656 5654 11
t.n.v. Missieprocuur SVD met omschrijving: “Corona hulp India”.
Veel dank voor uw gift.

AANDACHT VOOR DE PAROCHIËLE CHARITAS INSTELLING (PCI)
Vanwege het feit dat bijna alle kerken in onze parochie een tijdje gesloten zijn geweest en we nu ook maar met een beperkt aantal mensen de vieringen kunnen bijwonen, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het was de laatste jaren normaal dat er in de kerken van onze parochie twee keer gecollecteerd werd voor de PCI. Door Corona konden deze collectes helaas niet doorgaan. En juist in deze tijd is uw geld meer dan nodig!
Geld dat besteed wordt aan mensen die onvoldoende financiële middelen hebben om de gevolgen van deze periode op te vangen. Mensen die buiten hun schuld onze steun hard nodig hebben. Die mensen kunnen een beroep doen op de PCI.
Graag willen wij u vragen om ons financieel te steunen door een bedrag aan de PCI over te maken op rekeningnr. NL18 RABO 0125 4132 62 ten name van PCI de Goede Herder.
Alvast bedankt voor uw bijdrage, Bernard Hemme & Taco van der Meer.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk Zondag 27 juni 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger      Ch. Duynstee; m.m.v. leden van Willibrordkoor.
Pax Christikerk Zondag 27 juni 11.00 uur Woord- en Communieviering, voorganger L. Meijer; m.m.v. leden van Impuls.
Na beide vieringen is er een deurcollecte voor India, de parochie van pater Avin Kunnekkadan. Voor corona hulpmiddelen.

HOE GAAT HET MET PATER MELVIN THARSIS
De situatie in India is zeer zorgelijk als het gaat om Corona. In de streek waar pater Melvin verblijft is het minder heftig dan in de parochie van pater Avin. We kunnen u melden dat het goed gaat met pater Melvin.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.