WILLIBRORD ACTUEEL 27-06-2021

Jaargang 14, nr. 42                                                                                  27-06-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk Zondag 27 juni 09.30 uur Eucharistieviering, voorg.  Ch. Duynstee; m.m.v. leden van Willibrordkoor.
Pax Christikerk Zondag 27 juni 11.00 uur Woord- en Communieviering, voorg.L. Meijer; m.m.v. leden van Impuls.
Na beide vieringen is er een deurcollecte voor India, de parochie van pater Avin Kunnekkadan. De opbrengst is bestemd voor corona hulpmiddelen.

De besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.
De eerstkomende vesperdienst is op vrijdag 25 juni.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag: telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER VIERINGEN IN DE KERKEN
In de maanden juli en augustus zullen de H. Lucaskerk en de Pax Christikerk per maand afwisselend geopend zijn.
Concreet: In de maand juli bent u welkom in Pax Christikerk. De H. Lucaskerk is dan gesloten.
In de maand augustus bent u welkom in de H. Lucaskerk. De Pax Christikerk is dan gesloten.
Reserveren is ook in deze maanden nog noodzakelijk. U kunt dat doen op de gebruikelijke manier, zoals hierboven is beschreven.  In beide maanden is de aanvangstijd van de vieringen 11.00 uur.

GELOOFSVERDIEPING
Rode draden in Marcus: tweede avond op maandag 28 juni
In drie avonden trekken wij langs ‘rode draden’ in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Wij beginnen met de leerlingen van Jezus in het Marcusevangelie. Wie horen er bij hen? De Twaalf, maar ook de andere vaste begeleiders rond Jezus? En de vrouwen? Bij de storm op het meer worden de leerlingen bang. Jezus verbaast zich over hun gebrek aan vertrouwen. Kunnen de leerlingen Jezus wel aanvaarden als de lijdende Messias? En blijven zij erbij als het echt moeilijk wordt? Wij lezen ook het bloedstollende verhaal over Herodias en Salomé en de onthoofding van Johannes de Doper. Een verhaal over macht, overspel, incest… Een verhaal met een fatale afloop, die al vooruitblikt op de lijdensweg van Jezus. In vertolkingen in het theater kreeg dit verhaal echter heel andere accenten…
Wanneer: maandagen 28 juni en 5 juli van 19.30 – 21.30 uur;
Waar: in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).
Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com

Zinwandeling – dinsdag 29 juni
Gelukkig kunnen we melden dat de wandeling op 29 juni kan doorgaan.
Al wandelend nadenken en praten over een bezinnende tekst. Twee aan twee lopen we een half uur in stilte. Het tweede half uur delen we de inzichten en/of de vragen die de tekst opgeroepen heeft. We eindigen met een kopje koffie of thee.
Wanneer: dinsdagavond 29 juni
Waar: Start en einde bij de Pax Christikerk. Verzamelen om 19.45, wandelen van 20.00-21.00 uur. Naparaten tot ca. 21.30.
Vooraf opgeven is noodzakelijk. Dat kan via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06-10709911.

DEURCOLLECTE VOOR INDIA I.V.M. CORONA
De wereld schiet India te hulp in de strijd tegen Corona. Daar willen wij ons bij aansluiten door op 27 juni een extra deurcollecte te houden voor de parochianen in Kerala, de parochie van pater Avin Kunnekkadan. De situatie is daar erbarmelijk. Er is een groot tekort aan financiën om de noodzakelijke hulpmiddelen aan te schaffen.
Pater Avin is dankbaar voor alle hulp die al is geboden, daardoor kunnen er al veel hulpmiddelen aangeschaft worden. Maar helaas is het nog niet voldoende. Daarom is, in overleg met het pastoraal team, besloten om op 27 juni in beide kerken een deurcollecte te houden. Uw bijdrage komt via de congregatie van pater Avin direct terecht bij de parochie in Kerala. Dankbaar mogen we zijn dat in Nederland Corona meer en meer teruggedrongen wordt. Laten we die dankbaarheid tonen door onze bijdrage in de deurcollecte, zodat ook in Kerala het Corona virus onder controle kan komen en de mensen de noodzakelijke middelen krijgen om zich tegen het virus te kunnen beschermen.
Wilt u liever uw gift per bank overmaken, dan kan dat uiteraard ook. U kunt dan uw bijdrage overmaken naar: bankrekening nummer NL95 INGB 0656 5654 11 t.n.v. Missieprocuur SVD met omschrijving: “Corona hulp India”. Veel dank voor uw gift.

BIJEENKOMST IN SOLIDARITEIT MET DE BEVOLKING VAN JERUZALEM DIE STRIJDT TEGEN HUISUITZETTINGEN
De situatie in Israël roept veel vragen op. Zaterdagmiddag is er een bijeenkomst in de Windwijzer waar we op indringende wijze kennis kunnen nemen van verhalen en beelden uit Oost Jeruzalem. Mensen ter plekke vertellen en laten zien hoe het is om in zo’n verscheurde situatie te moeten leven. Via een Zoomverbinding maken we contact met elkaar. De mensen in Jeruzalem kijken uit naar een grote betrokkenheid vanuit onze gemeenschap. Laten we hen een hart onder de riem steken en via Zoom laten weten dat we bij hen betrokken zijn. U bent welkom op 26 juni 2021. De bijeenkomst duurt van 16.00 – 18.00 uur in de Windwijzer, Schiedamseweg 95. Opgeven is noodzakelijk. Dat kan via: Kerngroep PAX Ambassade van Vrede, ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl secr: Tel. 0630565296

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk kerk gesloten, viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk Zondag 4 juli 11.00 uur woord-en communieviering, voorgangers leden van 3D. Muzikale medewerking leden van Liriko.
Na de viering is er een deurcollecte voor La Granja.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.