WILLIBRORD ACTUEEL 04-07-2021

Jaargang 14, nr. 43                                                                                    04-07-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk: in de maand juli is er geen viering in de H. Lucaskerk. De gezamenlijke viering is in de Pax Christikerk.

DE AANVANG VAN DE VIERINGEN IN JULI EN AUGUSTUS IS 11.00 UUR

Pax Christikerk: Zondag 04 juli 11.00 uur Woord- en Communieviering, voorg. Leden van 3D m.m.v. leden van Liriko. Organist: Ruud Oosterhof
Deurcollecte voor La Granja. Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie/thee.
Pax Christikerk: Woensdag 7 juli 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.
De eerstkomende You tube gebedsviering is op 11 juli vanuit de Pax Christikerk.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER VIERINGEN IN DE KERKEN
In de maanden juli en augustus zullen de H. Lucaskerk en de Pax Christikerk per maand afwisselend geopend zijn.
Concreet: In de maand juli bent u welkom in Pax Christikerk. De H.Lucaskerk is dan gesloten.
In de maand augustus bent u welkom in de H.Lucaskerk. De Pax Christikerk is dan gesloten.
Reserveren is ook in deze maanden nog noodzakelijk. U kunt dat doen op de gebruikelijke manier, zoals hierboven is beschreven.
De aanvangstijd van de viering is 11.00 uur.

Wij hopen van ganser harte dat we de weg naar elkaars kerk willen gaan. Weet dat u van harte welkom bent.

HERINRICHTING REIGERLAAN — BEREIKBAARHEID PAX CHRISTIKERK
De herinrichting van de Reigerlaan, waar de Pax Christikerk aan ligt, vordert gestaag. De weg is geasfalteerd en het trottoir aan de kant van de kerk is nagenoeg klaar.
Komt u met de auto, dan kunt u het beste parkeren bij de flat aan de Fazantlaan, op de rotonde Lepelaarssingel de Reigerlaan in en dan de eerste straat aan de linkerhand. U kunt dan de weg oversteken en over het trottoir naar de kerk lopen. Parkeert u op de parkeerplaats bij de Lidl, dan kunt het beste richting de Lidl lopen, daar oversteken, of over de weg naar de kerk lopen.
Wij hopen dat volgende week ook het trottoir aan de kant van de parkeerplaats gereed is.
GELOOFSVERDIEPING
Rode draden in Marcus: derde avond op maandag 5 juli
In drie avonden trekken wij langs ‘rode draden’ in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Maandag 5 juli is de laatste avond.
Wij staan er deze avond bij stil hoe de evangelist Marcus de eerste generatie christenen in de verdrukking bemoedigt. Hij gebruikt daartoe het taalspel van de apocalyptiek. Wij kennen de apocalyptiek als rampspoed aan het einde van de wereld. Voor de eerste generatie christenen was het juist een teken van hoop: God grijpt in, en aan de verdrukking zal een einde komen. Want Jezus is verrezen; Hij zal komen in glorie ! Wat kan de toekomstverwachting van het Marcusevangelie betekenen in onze tijd ? Hoe kunnen wij het tij in deze wereld keren? Wat is onze inbreng als gelovigen, samen met anderen ? Hebben wij een positieve toekomstverwachting ?
Wanneer: maandag 5 juli van 19.30 – 21.30 uur;
Waar: in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).
Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie: vrijdag 9 juli
De meditatieavonden zijn weer van start gegaan. In juni was de eerste avond dat we weer in de kerk bijeen konden komen. Dat zou tevens de laatste avond van het seizoen zijn. Maar op verzoek van de deelnemers is er een extra avond in juli gepland. De avond zal zijn op vrijdag
9 juli in de Pax Christikerk. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje thee.
Wanneer: vrijdagavond 9 juli
Waar: Pax Christikerk. 20.00 – 21.00 uur. Daarna gelegenheid voor thee en nagesprek.
Vooraf opgeven: via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06-10709911.

HULP VOOR INDIA I.V.M. CORONA
De wereld schiet India te hulp in de strijd tegen Corona. Daar willen wij ons bij aansluiten. Voor de parochianen in Kerala, de parochie van pater Avin Kunnekkadan is de situatie erbarmelijk. Er is een groot tekort aan financiën om de noodzakelijke Corona hulpmiddelen aan te schaffen. Pater Avin is dankbaar voor alle hulp die al is geboden, daardoor kunnen er al veel hulpmiddelen aangeschaft worden. Maar helaas is het nog niet voldoende. Uw financiële bijdrage is nog steeds van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar:
bankrekening nummer NL95 INGB 0656 5654 11
t.n.v. Missieprocuur SVD met omschrijving: “Corona hulp India”.
Uw bijdrage komt via de congregatie van pater Avin direct terecht bij de parochie in Kerala. Dankbaar mogen we zijn dat in Nederland Corona meer en meer teruggedrongen wordt. Laten we die dankbaarheid tonen door onze gift, zodat ook in Kerala het Corona virus onder controle kan komen en de mensen de noodzakelijke middelen krijgen om zich tegen het virus te kunnen beschermen. Veel dank voor uw gift.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk geen viering in de H. Lucaskerk, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk Zondag 11 juli 11.00 uur Eucharistieviering H. Egging. Muzikale medewerking Cantor en organist.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.