WILLIBRORD ACTUEEL 11-07-2021

Jaargang 14, nr. 44                                                                                 11-07-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk: in de maand juli is er geen viering in de H. Lucaskerk. De gezamenlijke viering is in de Pax Christikerk.

DE AANVANG VAN DE VIERINGEN IN JULI EN AUGUSTUS IS 11.00 UUR

Pax Christikerk: Zondag 11 juli 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging, met medewerking van organist en cantor
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie/thee, een hapje en een drankje.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Daarnaast wordt er maandelijks (op de tweede zondag van de maand) een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.
Op 11 juli is er een You tube viering te zien die komt vanuit de Pax Christikerk, met medewerking van zangers van Impuls en Liriko. Voorganger is pastor H. Egging.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER VIERINGEN IN DE KERKEN
In de maanden juli en augustus zullen de H.Lucaskerk en de Pax Christikerk per maand afwisselend geopend zijn.
Concreet: In de maand juli bent u welkom in Pax Christikerk. De H.Lucaskerk is dan gesloten.
In de maand augustus bent u welkom in de H.Lucaskerk. De Pax Christikerk is dan gesloten.
Reserveren is ook in deze maanden nog noodzakelijk. U kunt dat doen op de gebruikelijke manier, zoals hierboven is beschreven.
De aanvangstijd van de viering is 11.00 uur.

Wij hopen van ganser harte dat we de weg naar elkaars kerk willen gaan. Weet dat u van harte welkom bent.

In de maanden juli en augustus is er zoals gebruikelijk koffie / thee drinken na de viering. Daarnaast willen we in de zomermaanden wat extra’s organiseren. Dat kan zijn: iets extra’s bij de koffie, een drankje en een hapje, of een lunch, al dan niet met een kopje soep. Niet alles is nog bekend, wellicht komen er nog andere activiteiten, maar daar leest u dan over in de volgende Willibrord Actueel.

HERINRICHTING REIGERLAAN — BEREIKBAARHEID PAX CHRISTIKERK
De herinrichting van de Reigerlaan, waar de Pax Christikerk aan ligt, vordert gestaag. De weg is geasfalteerd en de trottoirs aan beide zijden van de weg zijn gereed. U hoeft dus niet meer door het zand te banjeren. Komt u met de auto dan kunt u parkeren op de parkeerplaats bij de Lidl.

GELOOFSVERDIEPING
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie: vrijdag 9 juli
De meditatieavonden zijn weer van start gegaan. In juni was de eerste avond dat we weer in de kerk bijeen konden komen. Dat zou tevens de laatste avond van het seizoen zijn. Maar op verzoek van de deelnemers is er een extra avond in juli gepland. De avond zal zijn op vrijdag
9 juli in de Pax Christikerk. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje thee.
Wanneer: vrijdagavond 9 juli
Waar: Pax Christikerk. 20.00 – 21.00 uur. Daarna gelegenheid voor thee en nagesprek.
Vooraf opgeven: via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06-10709911.

HULP VOOR INDIA I.V.M. CORONA
Pater Avin heeft veel reacties ontvangen n.a.v. de oproep om hulp voor de parochianen in Kerala. In een bijlage bij deze WA vindt u een brief van pater Avin.
Uiteraard blijven giften nog van harte welkom.
U kunt uw bijdrage nog steeds overmaken naar:
bankrekening nummer NL95 INGB 0656 5654 11
t.n.v. Missieprocuur SVD met omschrijving: “Corona hulp India”.
Uw bijdrage komt via de congregatie van pater Avin direct terecht bij de parochie in Kerala.
Veel dank voor uw gift.

STEENTJE BIJDRAGEN
Naar aanleiding van de Hiroshima-herdenking op 6 augustus wordt er een ludieke aktie gevoerd om de Campagne tegen Kernwapens voort te kunnen zetten (zie de bijlage hierover).
Om het u gemakkelijker te maken is het mogelijk om zondag 18 en 25 juli na de viering steentjes te ‘kopen’.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk geen viering in de H. Lucaskerk, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk Zondag 18 juli 11.00 uur Eucharistieviering A.Kunnekkadan, SVD. Muzikale medewerking: Cantor en organist.
Pax Christikerk Woensdag 21 juli 14.00 uur eucharistieviering, voorganger H.Egging

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.