WILLIBRORD ACTUEEL 18-07-2021

Jaargang 14, nr. 45                                                                                    18-07-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: in de maand juli is er geen viering in de H.Lucaskerk. De gezamenlijke viering is in de Pax Christikerk.

DE AANVANG VAN DE VIERINGEN IN JULI EN AUGUSTUS IS 11.00 UUR

Pax Christikerk: Zondag 18 juli 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan, met medewerking van organist en cantor
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie/thee en een lunch, dit alles met een muzikale omlijsting.

Pax Christikerk: woensdag 21 juli 14.00 uur: Eucharistieviering, voorganger H.Egging.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand (tot augustus) is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER VIERINGEN IN DE KERKEN
In de maanden juli en augustus zullen de H.Lucaskerk en de Pax Christikerk per maand afwisselend geopend zijn.
Concreet: In de maand juli bent u welkom in Pax Christikerk. De H.Lucaskerk is dan gesloten.
In de maand augustus bent u welkom in de H.Lucaskerk. De Pax Christikerk is dan gesloten.
Reserveren is ook in deze maanden nog noodzakelijk. U kunt dat doen op de gebruikelijke manier, zoals hierboven is beschreven.
De aanvangstijd van de viering is 11.00 uur.

Wij hopen van ganser harte dat we de weg naar elkaars kerk willen gaan. Weet dat u van harte welkom bent.

In de maanden juli en augustus is er zoals gebruikelijk koffie / thee drinken na de viering. Daarnaast willen we in de zomermaanden wat extra’s organiseren.
Zondag 18 juli is er na de viering koffie drinken en een lunch. Uiteraard tijd voor ontmoeting en gesprek.
Als extra vrolijke noot zal Dick Nels een muzikale omlijsting van het koffiedrinken en de lunch verzorgen.

HOORZITTING
Een aantal weken geleden ontving u van het parochiebestuur een uitnodiging voor de hoorzitting op maandag 20 september in de H.Lucaskerk. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de avond zal gesproken worden over het voorgenomen besluit over de H. Lucaskerk.
Namens het bisdom zal o.a. vicaris-generaal Mgr. A.J. van Deelen aanwezig zijn.
Wij houden u op de hoogte over mogelijke in acht te nemen Corona-maatregelen.

HERINRICHTING REIGERLAAN — BEREIKBAARHEID PAX CHRISTIKERK
De herinrichting van de Reigerlaan, waar de Pax Christikerk aan ligt, vordert gestaag. De weg is geasfalteerd en de trottoirs aan beide zijden van de weg zijn gereed. U hoeft dus niet meer door het zand te banjeren. Komt u met de auto dan kunt u parkeren op de parkeerplaats bij de Lidl.
Momenteel wordt gewerkt aan het plein voor de Pax Christikerk, ook dat zal opgehoogd en opnieuw bestraat worden. Nog even geduld en dan is het werk helemaal klaar.

STEENTJE BIJDRAGEN
Naar aanleiding van de Hiroshima-herdenking op 6 augustus wordt er een ludieke aktie gevoerd om de Campagne tegen Kernwapens voort te kunnen zetten.
Landelijk PAX voor Vrede zag zich genoodzaakt om te bezuinigen o.a. op de Campagne tegen Kernwapens.
Vredeswerk is duur. Wat is het ons waard? Wilt u een (letterlijk) steentje bijdragen?
Voor de prijs van een tientje kunt u een steentje kopen. Tijdens de Hiroshima-herdenking in Het Rosarium op 6 augustus, worden van alle steentjes een mooi symbool van Vrede gemaakt: de kraanvogel. Help mee een kernwapenvrije wereld mogelijk te maken!

Een bedrag van € 10,- voor een steentje kunt u overmaken naar rekening:
NL93 RABO 0373 7394 78 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. ‘bijdrage steentje voor vrede’.
Vermeld je naam en adres bij storting van je bijdrage.

Om het u gemakkelijker te maken is het mogelijk om zondag 18 en 25 juli na de viering steentjes te ‘kopen’.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk geen viering in de H. Lucaskerk, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk Zondag 25 juli 11.00 uur Eucharistieviering voorg. A. Kunnekkadan, SVD. Muzikale medewerking: Cantor en organist.

VAKANTIESTOP SECRETARIATEN EN WILLIBRORD ACTUEEL (WA)
Op donderdag 22 juli (WA voor zondag 25 juli) komt de laatste WA voor de vakantie;
Op donderdag 26 augustus (WA voor zondag 29 aug) verschijnt de eerste WA van het nieuwe seizoen.
De secretariaten sluiten van maandag 2 t/m zondag 29 augustus.
Vanaf maandag 30 augustus gaan de secretariaten weer open.

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.