WILLIBRORD ACTUEEL 29-08-2021

Jaargang 15, nr. 1                                                                                      29-08-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H. Lucaskerk: Zondag 29 aug. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee, met medewerking van organist en cantor.
De deurcollecte is voor MIVA – Missie Verkeersmiddelen Actie.

DE AANVANG VAN DE VIERINGEN IN AUGUSTUS IS 11.00 UUR

Pax Christikerk: in de maand augustus is er geen viering in de Pax Christikerk. De gezamenlijke viering is in de H. Lucaskerk.

Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie/thee

Pax Christikerk: woensdag 1 sept. 14.00 uur: Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos *

of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken, op het YouTube-kanaal geplaatst (behalve in augustus).
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst. De eerstkomende is op 27 augustus. De link naar het liturgieboekje vindt u bij de updates op de home pagina.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER TEN EINDE
Met ingang van 5 september zijn beide kerken weer geopend. In beide kerken is de aanvangstijd van de viering ook weer zoals gebruikelijk.
H. Lucas: aanvang viering 9.30 uur Pax Christikerk: aanvang 11.00 uur.
Vooralsnog is reserveren noodzakelijk. U kunt dan weer reserveren via de telefoon of de e-mail voor de kerk waar u de viering wilt bijwonen. (Zie hierboven)

STARTVIERING
In beide kerken is er op 5 september een startviering van het nieuwe seizoen.
Na de viering willen we met elkaar de start van het seizoen feestelijk onderstrepen met koffie/thee iets lekkers, een drankje en een hapje. Hoewel we nog altijd rekening moeten houden met het Corona virus en we nog niet alle daarbij behorende maatregelen achter ons kunnen laten, kijken we hoopvol uit naar het nieuwe seizoen.

KINDERWOORDDIENST EN VOORSTELLEN 1E COMMUNICANTEN
Zondag 5 september is er in de Pax Christikerk een kinderwoorddienst. Op voor hen begrijpelijke wijze wordt het bijbelverhaal uitgelegd en wordt er geknutseld. Een aantal kinderen gaat zich voorbereiden op hun 1e h. Communie. Zij zullen 5 september in de Pax Christikerk voorgesteld worden.

DOORDEWEEKSE EUCHARISTIE VIERING
Op woensdag 1 september is er in de Pax Christikerk weer een doordeweekse eucharistie viering. Aanvang 14.00 uur. De viering duurt ca. drie kwartier en is een fijne gelegenheid om door de week een moment van stilte en gebed te beleven en de eucharistie te vieren.


VOEDSELBANK VLAARDINGEN
AH De Loper en Centrum houden in week 35 en 36 een inzamelingsactie voor de voedselbank onder het motto ”op een lege maag kan je niet leren”.
Wij willen de actie promoten door vrijwilligers in te zetten op vrijdag 3 september en zaterdag 4 september. We komen nog een aantal personen tekort. Wie wil ons helpen? Wij zoeken nog :
2 personen op vrijdag 3 september van 09.00-13.00 uur bij AH De Loper
2 personen op zaterdag 4 september van 09.00-13.00 uur bij AH Centrum
2 personen op zaterdag 4 september van 13.00-17.00 uur bij AH Centrum
Aanmelden bij A. v. Witzenburg. info@voedselbankvlaardingen.nl tel. 06 39512617


VIERING IN DE VREDESWEEK
In tegenstelling tot berichten in Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje zal op 19 september de oecumenische viering aan het begin van de vredesweek plaatsvinden in de Bethelkerk en niet in de H. Lucaskerk. De aanvang van de viering is 10.00 uur.


VREDESWEEK 
De vredesweek staat voor de deur. In een volgende WA zullen we er meer aandacht aan besteden. In Holy staat er o.a. op 22 september een wandel – toetjestoer op het programma. Daarvoor zoeken we nog mensen die een toetje willen maken. We hopen op veel mensen, die een klein toetje willen maken. Diversiteit staat voorop, toetjes van nu, van vroeger of uit een andere cultuur. We zijn benieuwd. Aanmelden kan o.a. bij Elly Barendregt, tel. 06 10709911.


GELOOFSVERDIEPING
Vrijdag 10 september is de eerste meditatieavond in dit seizoen. De avond is in de Pax Christikerk en begint om 20.00 uur. We beginnen de avond met wat oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje thee wat na te praten. Graag vooraf aanmelden via e-mail koalsie@upcmail.nl of tel.nr. 06-10709911.


HOORZITTING
Een aantal weken geleden ontving u van het parochiebestuur een uitnodiging voor de hoorzitting op maandag 20 september in de H.Lucaskerk. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de avond zal gesproken worden over het voorgenomen besluit over de H. Lucaskerk.
Namens het bisdom zal o.a. vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen aanwezig zijn. Wij houden u op de hoogte over mogelijke in acht te nemen Corona-maatregelen.


VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk zondag 5 sept. 09.30 uur: Woord- en Communieviering, voorg. Parochiaan,
Muzikale medewerking: Cantor en organist.
Pax Christikerk Zondag 5 sept. 11.00 uur: Eucharistieviering, voorg. M. Tharsis SVD. m.m.v. diverse koren.
Voorstellen 1e communicanten.
Kinderwoorddienst Deurcollecte voor La Granja.
Pax Christikerk Woensdag 15 sept. 14.00 uur: eucharistieviering, voorganger H. Egging.

VAKANTIESTOP SECRETARIATEN
Vanaf maandag 30 augustus zijn de secretariaten weer open.


SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.