WILLIBRORD ACTUEEL 05-09-2021

Jaargang 15, nr. 2                                                                                   05-09-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: Zondag 05 sept. 9.30 uur: Startviering
Woord-en communieviering, Voorganger: parochiaan.
met medewerking van organist en cantor.
Pax Christikerk: Zondag 05 sept. 11.00 uur: Startviering
Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD.
m.m.v. diverse koren. Voorstellen 1e communicanten.
Kinderwoorddienst. Deurcollecte voor La Granja.
Na de viering is er in beide kerken gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie/thee, een hapje en een drankje. Van harte welkom.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken een gebedsdienst.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ZOMERROOSTER TEN EINDE
Met ingang van 5 september zijn beide kerken weer geopend. In beide kerken is de aanvangstijd van de viering ook weer zoals gebruikelijk.
H. Lucas: aanvang viering 9.30 uur Pax Christikerk: aanvang 11.00 uur.
Vooralsnog is reserveren noodzakelijk. U kunt dan weer reserveren via de telefoon of de e-mail voor de kerk waar u de viering wilt bijwonen. (Zie hierboven)
STARTVIERING
In beide kerken is er op 5 september een startviering van het nieuwe seizoen.
Na de viering willen we met elkaar de start van het seizoen feestelijk onderstrepen met koffie/thee iets lekkers, een drankje en een hapje. Hoewel we nog altijd rekening moeten houden met het Corona virus en we nog niet alle daarbij behorende maatregelen achter ons kunnen laten, kijken we hoopvol uit naar het nieuwe seizoen.

KINDERWOORDDIENST EN VOORSTELLEN 1E COMMUNICANTEN
Zondag 5 september is er in de Pax Christikerk een kinderwoorddienst. Op voor hen begrijpelijke wijze wordt het bijbelverhaal uitgelegd en wordt er geknutseld.
Een aantal kinderen gaat zich voorbereiden op hun 1e h. Communie. Zij hebben 5 september van 10.00 – 11.00 uur in de Pax Christikerk hun eerste kinderbijeenkomst en zullen daarna tijdens de viering aan de geloofsgemeenschap voorgesteld worden.

VIERING IN DE VREDESWEEK
De oecumenische viering aan het begin van de vredesweek van de geloofsgemeenschappen H. Lucas en Bethel zal op 19 september plaatsvinden in de Bethelkerk en niet in de H.Lucaskerk. De aanvang van de viering is 10.00 uur.

VREDESWEEK
De vredesweek staat voor de deur. In een volgende WA zullen we er meer aandacht aan besteden. In Holy staat er o.a. op 22 september een wandel – toetjestoer op het programma. Daarvoor zoeken we nog mensen die een toetje willen maken. We hopen op veel mensen, die een klein toetje willen maken. Diversiteit staat voorop, toetjes van nu, van vroeger of uit een andere cultuur. We zijn benieuwd. Aanmelden kan o.a. bij Elly Barendregt, tel. 06 10709911. of per email: koalsie@upcmail.nl

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN
Op woensdag 8 september van 10.00 tot 12.00 uur is er een ontmoetingsbijeenkomst in de Lucaskerk.
Op donderdagochtend 9 september van 10.00 tot 12.00 uur is er een ontmoetingsbijeenkomst in de Pax Christikerk.
U bent in beide kerken van harte welkom om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Laat u eens verrassen.

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdag 10 september is de eerste meditatieavond in dit seizoen. De avond is in de Pax Christikerk en begint om 20.00 uur. We beginnen de avond met wat oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje thee wat na te praten. Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via email koalsie@upcmail.nl

OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
Zaterdag 11 september is er de landelijke open monumentendag, ook in Vlaardingen wordt deze dag georganiseerd. In het stadshart van Vlaardingen kan het publiek een bezoek brengen aan: De Grote kerk, het Stadhuis, distilleerderij H. van Toor en voormalig restaurant De Elegast.
Ook de H. Lucas kerk is opengesteld voor het publiek.
De kerk is open vanaf 11.00 uur en om 15.30 uur zal de dag worden afgesloten. Lucas Cooking verzorgt de catering met onder andere een kopje soep, op ieder heel en half uur geeft de voedselbank acte de présence, ook zal er over de geschiedenis van de H. Lucas kerk een presentatie worden gegeven.
Wij ontvangen u graag op 11 september; José Smeele en Jan van Adrichem.

HOORZITTING
Een aantal weken geleden ontving u van het parochiebestuur een uitnodiging voor de hoorzitting op maandag 20 september in de H.Lucaskerk. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de avond zal gesproken worden over het voorgenomen besluit over de H. Lucaskerk.
Namens het bisdom zal o.a. vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen aanwezig zijn. Wij houden u op de hoogte over mogelijke in acht te nemen Corona-maatregelen.

DE WINDWIJZER
Onder leiding van dansdocente Josée van der Kooij en bibliodramadocent Rob van Herwaarden kunt u zich in De Windwijzer drie avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende teksten als de zegenbede van St. Patrick en psalm 23. De avonden zijn op woensdag 15 en 29 september en 13 oktober van 20.00 – 22.00 uur. De kosten bedragen € 10,- voor 3 avonden of € 4,- per avond. U kunt zich aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.

Baanloos … en dan?, coaching en netwerkbijeenkomst in De Windwijzer
Ook dit half jaar is er weer de gelegenheid om op de tweede woensdagochtend van de maand in De Windwijzer een uur lang individuele coaching te krijgen van een professionele coach. In de coaching kunnen zaken aan de orde komen als het zoeken van werk, solliciteren, oriëntatie op een (andere) baan, schrijven van een CV of sollicitatiebrief, onderzoeken van je talenten.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar: aanmelden@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 12 sept. 09.30 uur: Eucharistieviering, voorg. M. Tharsis, SVD m.m.v. leden Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 12 sept. 11.00 uur: Eucharistieviering, voorg. H. Egging m.m.v. cantor / organist
In beide kerken is er een deurcollectie voor de PCI van parochie de Goede Herder
Pax Christikerk Woensdag 15 sept. 14.00 uur: eucharistieviering, voorganger H.Egging.

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nlAanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.