WILLIBRORD ACTUEEL 12-09-2021

Jaargang 15, nr. 3                                                                                     12-09-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: Zondag 12 sept. 9.30 uur: Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD. m.m.v. leden van het Willibrordkoor
Pax Christikerk: Zondag 12 sept. 11.00 uur: Eucharistieviering, voorganger: H. Egging. m.m.v. cantor en organist.

In beide kerken is er een deurcollectie voor de PCI van parochie de Goede Herder
Pax Christikerk: Woensdag 15 sept. 14.00 uur: eucharistieviering, voorganger H. Egging. Na de viering is er koffie / thee en gelegenheid voor ontmoeting.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken een gebedsdienst.
12 september komt de gebedsviering vanuit de Jacobuskerk. Voorganger is pastor Ch. Duynstee. Het liturgieboekje ontvangt u bij deze WA en is ook te vinden op de website van de Willibrord.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst.

Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

VIERING IN DE VREDESWEEK
De oecumenische viering aan het begin van de vredesweek van de geloofsgemeenschappen H.Lucas en Bethel zal op 19 september plaatsvinden in de Bethelkerk en niet in de H.Lucaskerk. De aanvang van de viering is 10.00 uur.
Ook voor deze viering moet u reserveren, niet op het gebruikelijk emailadres of telefoonnummer maar via: E- mail aanmelden@ambachtoost.nl of telefonisch via
Kees Sterrenburg 06-49628284 of Trudie Poot 06-38065253

VREDESWEEK VAN 18 T/M 26 SEPTEMBER
De vredesweek staat voor de deur. Op diverse locaties is die week iets te beleven. Zodra we het complete programma ontvangen zullen we het per e-mail doorsturen en op papier in de kerken leggen.
In Holy staat i.i.g. op 22 september tussen 18.30 en 20.30 uur een wandel – toetjestoer op het programma. Start en eindpunt is bij de Kindervallei aan de Spechtlaan; via een wandelroute kunt u op verschillende plaatsen (o.a. Pax Christikerk) toetjes proeven.
Aanmelden kan tot 15 september via 06-55408130 of 06-27241418.

OPEN MONUMENTENDAG ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
Zaterdag 11 september is er de landelijke open monumentendag, ook in Vlaardingen wordt deze dag georganiseerd. In het stadshart van Vlaardingen kan het publiek een bezoek brengen aan: De Grote kerk, het Stadhuis, distilleerderij H. van Toor en voormalig restaurant De Elegast.
Ook de H. Lucas kerk is opengesteld voor het publiek.
De kerk is open vanaf 11.00 uur en om 15.30 uur zal de dag worden afgesloten. Lucas Cooking verzorgt de catering met onder andere een kopje soep, op ieder heel en half uur geeft de voedselbank acte de présence, ook zal er over de geschiedenis van de H. Lucas kerk een presentatie worden gegeven.
Wij ontvangen u graag op 11 september; José Smeele en Jan van Adrichem.

SOEPCAFÉ
Zondag 19 september starten we weer met het soepcafé in de Pax Christikerk. Iedere 3e zondag van de maand om 12.45 uur kunt u, aansluitend aan de koffie na de viering, genieten van een lekker kopje soep met brood tijdens gezellig samenzijn.
Aanmelden via e-mail: koalsie@upcmail.nl of telefoon 06-10709911 of de intekenlijst in de hal van de kerk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

HOORZITTING
Een aantal weken geleden ontving u van het parochiebestuur een uitnodiging voor de hoorzitting op maandag 20 september in de H. Lucaskerk. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de avond zal gesproken worden over het voorgenomen besluit over de H. Lucaskerk.
Namens het bisdom zal o.a. vicaris-generaal mgr. A.J. van Deelen aanwezig zijn.
V.w.b. het aantal toe te laten personen gaan we uit van het aantal mensen zoals bij de zondagse viering. We moeten immers de 1.5 m. maatregel nog in acht nemen.
Wilt u de hoorzitting bijwonen dan moet u een plaats reserveren. Dat kan op donderdag 16 september telefonisch van 10.00-15.00 uur via tel.nr.: 06-272 45 217 of per email van 10.00-20.00 uur via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl

Voor de oecumenische viering op 19 september in de Bethelkerk moet u ook reserveren, die gegevens staan onder het kopje ‘viering in de Vredesweek’.

DE WINDWIJZER Schiedamseweg 95
Onder leiding van dansdocente Josée van der Kooij en bibliodramadocent Rob van Herwaarden kunt u zich in De Windwijzer drie avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende teksten als de zegenbede van St. Patrick en psalm 23. De avonden zijn op woensdag 15 en 29 september en 13 oktober van 20.00 – 22.00 uur. De kosten bedragen € 10,- voor 3 avonden of € 4,- per avond. U kunt zich aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.
Baanloos … en dan? coaching en netwerkbijeenkomst in De Windwijzer
Ook dit half jaar is er weer de gelegenheid om op de tweede woensdagochtend van de maand in De Windwijzer een uur lang individuele coaching te krijgen van een professionele coach. In de coaching kunnen zaken aan de orde komen als het zoeken van werk, solliciteren, oriëntatie op een (andere) baan, schrijven van een CV of sollicitatiebrief, onderzoeken van je talenten.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar: aanmelden@dewindwijzer.nl.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 19 sept. 10.00 uur: Oecumenische viering in de Bethelkerk Voorgangers: H. Egging en G. Fröberg.
m.m.v. de cantorij van de Bethelkerk.
Pax Christikerk zondag 19 sept. 11.00 uur: Woord-en gebedsviering. Voorgangers: Leden van 3D m.m.v. cantor / organist
In beide kerken is er een deurcollectie voor de Vredesweek: Pax Utrecht

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.