WILLIBRORD ACTUEEL 19-09-2021

Jaargang 15, nr. 4                                                                                   19-09-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 19 sept. 10.00 uur: Oecumenische viering in de Bethelkerk Voorgangers: H. Egging en G. Fröberg.
m.m.v. de cantorij van de Bethelkerk.
Pax Christikerk: Zondag 19 sept. 11.00 uur: Woord-en communieviering.
Voorgangers: Leden van 3D m.m.v. cantor / pianist
In beide kerken is er een deurcollectie voor de Vredesweek: PAX Utrecht


De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken een gebedsdienst.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst.


Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het belangrijk hiervoor te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag:
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

H.DOOPSEL
Zondag 5 september 2021 heeft Franek Glogowski in de H. Lucas kerk het H. Doopsel ontvangen en is door het Doopsel in de Katholieke kerk opgenomen. Wij feliciteren de ouders en familie en hopen dat Franek voorspoedig mag opgroeien en het geloof als bron van vreugde en inspiratie mag ervaren.

VIERING IN DE VREDESWEEK
De oecumenische viering aan het begin van de vredesweek van de geloofsgemeenschappen H. Lucas en Bethel zal op 19 september plaatsvinden in de Bethelkerk en niet in de H.Lucaskerk. De aanvang van de viering is 10.00 uur.
Ook voor deze viering moet u reserveren, niet op het gebruikelijk emailadres of telefoonnummer maar via: E- mail aanmelden@ambachtoost.nl of telefonisch via
Kees Sterrenburg 06-49628284 of Trudie Poot 06-38065253

Op zondag 26 september is er in Kerk Centrum Holy een oecumenische viering van de geloofsgemeenschappen van de Pax Christikerk en Kerkcentrum Holy. De viering begint om 10.30 uur. Pastor Lidwien Meijen en dominee Wim Barendrecht zijn de voorgangers. Zanggroep Impuls zal de viering muzikaal omlijsten.
Voor deze oecumenische viering moet u zich aanmelden via telefoonnummer 06-54687096, spreek de voicemail in als u geen gehoor krijgt onder vermelding van uw naam en dat u parochiaan van de Pax Christi kerk bent. (dat is dus een ander nummer dan u gewend bent)

VREDESWEEK VAN 18 T/M 26 SEPTEMBER
Het volledige programma van de Vredesweek ontvangt u bij deze WA en het ligt in de hal van beide kerken.

SOEPCAFÉ
Zondag 19 september starten we weer met het soepcafé in de Pax Christikerk. Iedere 3e zondag van de maand om 12.45 uur kunt u, aansluitend aan de koffie na de viering, genieten van een lekker kopje soep met brood tijdens gezellig samenzijn.
Aanmelden via e-mail: koalsie@upcmail.nl of telefoon 06-10709911 of de intekenlijst in de hal van de kerk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

ONTMOETINGSBIJEENKOMST
Op woensdag 22 september bent u van 10.00 tot 12.00 uur weer van harte welkom bij de ontmoetingsbijeenkomst in de H. Lucaskerk. Een mooi moment om door de week elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie of thee en een praatje.

GELOOFSVERDIEPING
Gaan door de leegte is het thema van de opening van het nieuwe seizoen van Geloofsverdieping. Vrijdag 1 oktober is Frank Kazenbroot in ons midden. Hij zal deze avond inleiden. U kent hem misschien nog wel van zijn boeiende avond over Leonard Cohen. Frank vertelt over de tijd dat zijn ‘geloofsweg’ geen gebaande weg meer was. God leek soms ver weg. Herkenbaar? Na de inleiding gaan we, in 3 groepen, met elkaar in gesprek.
Groep 1. We wisselen van gedachten aan de hand van enkele gespreksvragen.
Groep 2. We bekijken een aantal foto’s, iedereen kiest een foto die voor hem of haar ‘gaan door de leegte’ verbeeldt, daarover gaan we met elkaar in gesprek.
Groep 3. We maken korte gedichten (haiku of elfjes) over ‘gaan door de leegte’ en gaan daarover met elkaar in gesprek. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.
Wanneer: vrijdagavond 1 oktober in de Pax Christikerk van 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Het aantal deelnemers is beperkt, daarom is aanmelden noodzakelijk.
Dat kan via tel. Nr. 06.10709911 of via e-mailadres koalsie@upcmail.nl.

Zinwandeling.
Wandelen is gezond horen we regelmatig via de media. Zinwandelen nog beter. Want wandelen en met elkaar in gesprek gaan is een heel goede combinatie. Op dinsdagavond 28 september is er weer een zinwandeling. We verzamelen bij de Pax Christikerk en vertrekken om 20.00 uur. Tijdens de wandeling gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een thema. Na de wandeling is er nog gelegenheid om bij een kopje koffie of thee na te praten. Aanmelden mag via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of tel. nr. 06 10709911, maar is niet perse noodzakelijk.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 26 sept. 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
m.m.v. leden van het Willibrordkoor
Pax Christikerk zondag 26 sept. 10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy
Voorgangers: pastor Lidwien Meijer en dominee Wim Barendrecht.
m.m.v. zanggroep Impuls

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.


TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.