WILLIBRORD ACTUEEL 26-09-2021

Jaargang 15, nr. 5                                                                                    26-09-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 26 sept. 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging
m.m.v. leden van het Willibrordkoor deurcollecte voor de PCI
Pax Christikerk: Zondag 26 sept. 10.30 uur: Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy
Voorgangers: pastor Lidwien Meijer en dominee Wim Barendrecht m.m.v. zanggroep Impuls

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de tweede zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken een gebedsdienst.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst. (eerstkomende: 24 september)
——————————————————————————————————————–
Vanaf het volgend weekend is reserveren voor de zondagse viering niet meer nodig.
Zie de nieuwe Corona maatregelen op de Home pagina bij de updates.

NIEUWE CORONA MAATREGELEN ZIJN BEKEND
Van het pastoraal team ontvingen we deze week de nieuwe regels inzake de Corona maatregelen. De volledige tekst is als bijlage bij deze WA gevoegd.
Kortgezegd komt het er op neer dat reserveren niet meer nodig is. De 1.5 m wordt losgelaten, er moet wel voldoende geventileerd worden, er mag weer meegezongen worden en de koren mogen weer zingen tijdens de zondagse liturgieviering. Zij moeten wel op 1.5 m afstand en in zigzag verband staan. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
HOE IS HET MET OKIDO??
Na een gedwongen periode van rust vanwege corona, zijn we vorige week weer begonnen met de repetities van ons kinderkoor. De kinderen die er waren, hebben er allemaal weer zin in. Maar zoals elk jaar, vallen er bij de start van het nieuwe seizoen kinderen af: ze krijgen andere bezigheden op de repetitieavond (de dinsdag om de week) of vinden dat ze “er uit gegroeid zijn”. Meestal wordt dat verlies aan leden vanzelf weer opgevuld met nieuwe leden. We hopen dat ook dit seizoen nieuwe zangers en zangeressen de weg naar Okido weten te vinden.
Interesse: kom dan dinsdag 28 september naar de volgende repetitie. We zingen van kwart voor 7 tot kwart voor 8. Of kom naar de viering van 24 oktober.
We hebben geen duidelijke leeftijdsgrens, maar het is wel handig als de kinderen redelijk kunnen lezen. Enne . . . . . deelname is gratis.

GELOOFSVERDIEPING
Gaan door de leegte is het thema van de opening van het nieuwe seizoen van Geloofsverdieping. Vrijdag 1 oktober is Frank Kazenbroot in ons midden. Hij zal deze avond inleiden. U kent hem misschien nog wel van zijn boeiende avond over Leonard Cohen. Frank vertelt over de tijd dat zijn ‘geloofsweg’ geen gebaande weg meer was. God leek soms ver weg. Herkenbaar? Na de inleiding gaan we, in 3 groepen, met elkaar in gesprek.
Groep 1. We wisselen van gedachten aan de hand van enkele gespreksvragen.
Groep 2. We bekijken een aantal foto’s, iedereen kiest een foto die voor hem of haar ‘gaan door de leegte’ verbeeldt, daarover gaan we met elkaar in gesprek.
Groep 3. We maken korte gedichten (haiku of elfjes) over ‘gaan door de leegte’ en gaan daarover met elkaar in gesprek. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.
Wanneer: vrijdagavond 1 oktober in de Pax Christikerk van 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.  In verband met de organisatie is aanmelden noodzakelijk.
Dat kan via tel. Nr. 06.10709911 of via e-mailadres koalsie@upcmail.nl.
Zinwandeling.
Wandelen is gezond horen we regelmatig via de media. Zinwandelen nog beter. Want wandelen en met elkaar in gesprek gaan is een heel goede combinatie. Op dinsdagavond 28 september is er weer een zinwandeling. We verzamelen bij de Pax Christikerk en vertrekken om 20.00 uur. Tijdens de wandeling gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een thema. Na de wandeling is er nog gelegenheid om bij een kopje koffie of thee na te praten. Aanmelden mag via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of tel. nr. 06 10709911, maar is niet perse noodzakelijk.

Groene theologie en duurzaamheid.

Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmosfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig omgaan met de aarde, die ons gegeven is? Wat is ons wereldbeeld en hoe wordt er in de bijbel naar de wereld gekeken? Welke inzichten worden ons aangereikt door ‘groene’ theologen? In vier avonden kijken wij naar wat geloof en theologie hierover te zeggen hebben. Wij doen dit aan de hand van het boek Groene Theologie van de protestantse theoloog Trees van Montfoort.  Daarbij staan wij ook stil bij enkele vragen die Paus Franciscus ons in zijn laatste twee encyclieken stelt. De eerste en de laatste avond wordt begonnen met een duurzame maaltijd. Alle vier de avonden staan we stil bij de belangrijkste thema’s uit het boek Groene Theologie. We gaan hierover in gesprek aan de hand van enkele citaten en richtvragen. Het wordt aangeraden om het boek Groene Theologie  van Trees van Montfoort, (uitgeverij Skandalon 2019) (ISBN 978 94 92183 80 4) aan te schaffen.  Pastor Henri Egging zal de avonden begeleiden.

De avonden worden gegeven in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.   Data en tijd: Woensdagavonden: 29 september, van 18.00 – 21.30, incl. duurzame maaltijd.  6 en 13 oktober, van 19.30 – 21.30 uur.27 oktober, van 18.00 – 21.30, incl. duurzame maaltijd.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.

De kosten zijn: Voor de maaltijd € 7,50.

Voor de verdere avond wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

ZONDAG 3 OKTOBER – DAG VAN DE ONTMOETING
Komt u ook naar de dag van de ontmoeting? We hebben een gezellig programma samengesteld.
13.00 uur: Lunch-High-Tea in de Pax Christikerk.
14.30 uur: Spelletjesmiddag in OC de Bijenkorf.
17.00 uur: warme maaltijd in Kerkcentrum Holy.
Deelnemen aan één onderdeel kan ook. Aanmelden is noodzakelijk: via 06- 10709911.


CANTATE BWV 150 BETHELKERK VLAARDINGEN
Op 3 oktober zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (BWV 150) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. Aanvang 17.00 uur. Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Nach dir verlangt mich, Herr’; psalm 25 van Heinrich Schütz (1585-1672) op tekst van Cornelius Becker.
Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Johannes Vermeer (bas). Muzikale leiding: Bas van Houte.
zie ook www.cantatesvlaardingen.nl Op dit moment geldt een aanmeldprocedure, zie hiervoor de website :https://app.kerktijd.nl/member/register/6a1ae9fa-b0fe-4643-98b4-1fdddef323b2

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 3 okt. 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger: M.Tharsis, SVD m.m.v. cantor en organist.
Deurcollecte: diaconie in eigen stad
Pax Christikerk zondag 3 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: C.Duynstee m.m.v. Liriko / Kinderwoorddienst en 10+
Deurcollecte voor La Granja


SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.


TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132 Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.