WILLIBRORD ACTUEEL 03-10-2021

Jaargang 15, nr. 6                                                                                      03-10-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 3 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: M.Tharsis, SVD m.m.v. cantor en organist.
Deurcollecte: diaconie in eigen stad
Pax Christikerk: zondag 3 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: C.Duynstee m.m.v. Liriko / Kinderwoorddienst en 10+
Deurcollecte voor La Granja
Woensdag 6 okt. 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos * of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst (e.k. 10 okt)
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst. (eerstkomende: 29 oktober)
——————————————————————————————————————–
Sinds 25 september is reserveren voor de zondagse viering niet meer nodig.
Zie de nieuwe Corona maatregelen voor onze kerken.
NIEUWE CORONA MAATREGELEN ZIJN BEKEND
Vorige week heeft het pastoraal team de aangepaste regels inzake de Corona maatregelen bekend gemaakt. De volledige tekst is u per mail reeds toegezonden en is nog verkrijgbaar in de kerken. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

HOE IS HET MET OKIDO??
Vorige week zijn we weer begonnen met de repetities van ons kinderkoor. De kinderen die er waren hebben er allemaal weer zin in. Maar zoals elk jaar vallen er bij de start van het nieuwe seizoen kinderen af: ze krijgen andere bezigheden op de repetitieavond (de dinsdag om de week) of vinden dat ze “er uit gegroeid zijn”. Meestal wordt dat verlies aan leden vanzelf weer opgevuld met nieuwe leden. We hopen dat ook dit seizoen nieuwe zangers en zangeressen de weg naar Okido weten te vinden.
Interesse: kom dan dinsdag 12 oktober naar de volgende repetitie. We zingen van kwart voor 7 tot kwart voor 8. Of kom naar de viering van 24 oktober.
We hebben geen duidelijke leeftijdsgrens, maar het is wel handig als de kinderen redelijk kunnen lezen. Enne . . . . . deelname is gratis.

GELOOFSVERDIEPING
Groene theologie en duurzaamheid.
Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmosfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig omgaan met de aarde, die ons gegeven is? Wat is ons wereldbeeld en hoe wordt er in de bijbel naar de wereld gekeken? Welke inzichten worden ons aangereikt door ‘groene’ theologen? In nog drie avonden kijken wij naar wat geloof en theologie hierover te zeggen hebben. Wij doen dit aan de hand van het boek Groene Theologie van de protestantse theoloog Trees van Montfoort. Daarbij staan wij ook stil bij enkele vragen die Paus Franciscus ons in zijn laatste twee encyclieken stelt. De laatste avond wordt begonnen met een duurzame maaltijd. De avonden staan we stil bij de belangrijkste thema’s uit het boek Groene Theologie. We gaan hierover in gesprek aan de hand van enkele citaten en richtvragen.
Pastor Henri Egging zal de avonden begeleiden.
Wanneer: Woensdagavonden 6 en 13 oktober, van 19.30 – 21.30 uur.
27 oktober van 18.00 – 21.30, incl. duurzame maaltijd.
Waar: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
De kosten zijn: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
De laatste avond voor de maaltijd € 7,50.
MEDITATIE
Vrijdag 8 oktober is de volgende meditatieavond. De avond is in de Pax Christikerk en begint om 20.00 uur. We beginnen de avond met wat oefeningen om ons lichaam voor te bereiden op de meditatie. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje thee wat na te praten.
Vooraf aanmelden is wenselijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911
GELOVEN, CORONA EN VERSOEPELEN
Langzaamaan worden de corona-beperkingen weer versoepeld. Een verwarrende periode laten we achter ons. Vraag is: wat heeft de pandemie voor invloed gehad op ons als gelovigen? Is onze sociale of kerkelijke betrokkenheid misschien ook versoepeld? Er worden drie avonden georganiseerd elk met eenzelfde programma. Kunt u niet op de datum in uw eigen stad, dan bent u uiteraard welkom op een andere avond.
Maandag 11 oktober – Andreas, Petrus en Paulus kerk, Maassluis
Aanmelden vóór 4 oktober
Maandag 18 oktober – Pax Christikerk, Vlaardingen
Aanmelden vóór 11 oktober
Maandag 25 oktober – De Wilgenburg, Schiedam
Aanmelden vóór 18 oktober
Aanmelden voor alle avonden bij secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
GEZELLIGE KOFFIE /THEE ONTMOETINGS OCHTENDEN
Voorheen ook wel soos-ochtenden genoemd. De naam is veranderd, maar het gezellige karakter is gebleven. Elkaar ontmoeten staat centraal, en er worden leuke activiteiten ondernomen, een spelletje of een creatieve activiteit. De ochtenden staan open voor een breed publiek, uit de kerk of uit de wijk, kortom voor iedereen die wat sfeer en gezelligheid zoekt.
Op woensdag 13 en 27 oktober in de H.Lucaskerk en
donderdag 14 oktober in de Pax Christikerk
VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 10 okt. 09.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. parochiaan m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk zondag 10 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD m.m.v. organist en cantor
Deurcollecte: diaconie in eigen stad
SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.