WILLIBRORD ACTUEEL 10-10-2021

Jaargang 15, nr. 7                                                                                      10-10-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk zondag 10 okt. 09.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. parochiaan m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk zondag 10 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD m.m.v. organist en cantor
Deurcollecte: diaconie in eigen stad

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst (e.k. 10 okt)
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst (eerstkomende: 29 oktober)

Sinds 25 september is reserveren voor de zondagse viering niet meer nodig.
Zie de nieuwe Corona maatregelen voor onze kerken.

CORONA MAATREGELEN
Sedert 25 september zijn er aangepaste regels inzake de Corona maatregelen van kracht. De volledige tekst is verkrijgbaar in de kerken. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

NIEUWE ZANGERS VOOR OKIDO??
De repetities van ons kinderkoor zijn al weer begonnen. De kinderen die er waren hebben er allemaal weer zin in. Maar zoals elk jaar vallen er bij de start van het nieuwe seizoen kinderen af: ze krijgen andere bezigheden op de repetitieavond (de dinsdag om de week) of vinden dat ze “er uit gegroeid zijn”. Meestal wordt dat verlies aan leden vanzelf weer opgevuld met nieuwe leden. We hopen dat ook dit seizoen nieuwe zangers en zangeressen de weg naar Okido weten te vinden.
Interesse: kom dan dinsdag 12 oktober naar de volgende repetitie.
We zingen van kwart voor 7 tot kwart voor 8. Of kom naar de viering van 24 oktober.
We hebben geen duidelijke leeftijdsgrens, maar het is wel handig als de kinderen redelijk kunnen lezen. Enne . . . . . deelname is gratis.

GEZELLIGE KOFFIE /THEE ONTMOETINGS OCHTENDEN
Voorheen ook wel soos-ochtenden genoemd. Gezellig elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. En er worden leuke activiteiten aangeboden: een (denk)spelletje of iets creatiefs maken (met hulp). De ochtenden staan open voor een breed publiek, mensen uit de kerk of uit de wijk, iedereen die wat sfeer en gezelligheid zoekt is welkom.
Op woensdag 13 en 27 oktober in de H.Lucaskerk en
donderdag 14 oktober in de Pax Christikerk.

SOEPCAFÉ
Zondag 17 oktober is er weer soepcafé in de Pax Christikerk. Iedere 3e zondag van de maand om 12.45 uur kunt u, aansluitend aan de koffie na de viering, genieten van een lekker kopje soep met brood o.d. tijdens gezellig samenzijn.
Aanmelden via e-mail: koalsie@upcmail.nl of telefoon 06-10709911 of de intekenlijst in de hal van de kerk. Kosten: een vrijwillige bijdrage.

GELOOFSVERDIEPING
Groene theologie en duurzaamheid.
Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmosfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig omgaan met de aarde, die ons gegeven is? Wat is ons wereldbeeld en hoe wordt er in de bijbel naar de wereld gekeken? In nog twee avonden kijken wij naar wat geloof en theologie hierover te zeggen hebben. Wij doen dit aan de hand van het boek Groene Theologie van de protestantse theoloog Trees van Montfoort. Daarbij staan wij ook stil bij enkele vragen die Paus Franciscus ons in zijn laatste twee encyclieken stelt.
Pastor Henri Egging zal de avonden begeleiden.
Wanneer: Woensdagavond 13 oktober van 19.30 – 21.30 uur
en 27 oktober van 18.00-21.30, incl. duurzame maaltijd.
Waar: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
De kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De laatste avond voor de maaltijd € 7,50.

GELOVEN, CORONA EN VERSOEPELEN
Langzaamaan worden de corona-beperkingen weer versoepeld. Een verwarrende periode laten we achter ons. Vraag is: wat heeft de pandemie voor invloed gehad op ons als gelovigen? Is onze sociale of kerkelijke betrokkenheid misschien ook versoepeld? Er worden nog twee avonden georganiseerd elk met eenzelfde programma. Kunt u niet op de datum in uw eigen stad, dan bent u uiteraard welkom op de andere avond.
Maandag 18 oktober – Pax Christikerk, Vlaardingen
Aanmelden vóór 11 oktober
Maandag 25 oktober – De Wilgenburg, Schiedam
Aanmelden vóór 18 oktober
Aanmelden voor alle avonden bij secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BLOEMARRANGEMENT ROND ALLERZIELEN
Een bloemarrangement maken gericht op Allerzielen met kleuren en materialen die daarbij passen. En natuurlijk met licht, omdat we geloven dat degenen die niet meer bij ons zijn, nu geborgen zijn in het eeuwige Licht.
Wanneer: zondagmiddag 31 oktober van ca. 12.30 tot ca. 16.00 uur. Na de viering en de koffie beginnen we met een lunch en daarna maken we de bloemschikking.
Waar: in de Pax Christikerk
Aanmelden is noodzakelijk vóór 22 oktober i.v.m. aanschaffen van materialen en kan via het
e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
Kosten: voor de lunch en het bloemarrangement €15,00 (incl. materialen en koffie/thee)
Graag zelf een snoeischaar en mesje meenemen.

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 17 okt. 09.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. L. Meijer; m.m.v. organist en cantor.
Pax Christikerk zondag 10 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee m.m.v. organist en cantor
SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.