WILLIBRORD ACTUEEL 17-10-2021

Jaargang 15, nr. 8                                                                                 17-10-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk:  zondag 17 okt. 09.30 uur Woord- en Communieviering, voorg. L.Meijer m.m.v. organist en cantor
Pax Christikerk: zondag 17 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: Ch. Duynstee m.m.v. organist en cantor  Deurcollecte: diaconie in eigen stad
Pax Christikerk woensdag 20 oktober 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging Na de viering is er ontmoeting en koffie / thee drinken.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst (eerstkomende: 29 oktober)
CORONA MAATREGELEN
Sedert 25 september zijn er aangepaste regels inzake de Corona maatregelen van kracht. De volledige tekst is verkrijgbaar in de kerken. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
EUCHARISTIEVIERING DOOR DE WEEK
Woensdag 20 oktober om 14.00 uur is er weer een eucharistieviering in de Pax Christikerk. Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en drinken we een kopje koffie of thee.
OM ALVAST IN DE AGENDA TE NOTEREN.
11 november is het SINT MAARTEN.
Op vrijdag 5 november is er voor alle kinderen van 4 tot14 jaar van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur in de Pax Christikerk een activiteit. Volgende week meer informatie
GEZELLIGE KOFFIE /THEE ONTMOETINGS OCHTENDEN
Voorheen ook wel soos-ochtenden genoemd. Gezellig elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. En er worden leuke activiteiten aangeboden: een (denk)spelletje of iets creatiefs maken (met hulp). De ochtenden staan open voor een breed publiek, mensen uit de kerk of uit de wijk, iedereen die wat sfeer en gezelligheid zoekt is welkom.
Op woensdag 27 oktober in de H.Lucaskerk en donderdag 11 november in de Pax Christikerk.
VERHEUGEND NIEUWS
Eindelijk……. na heel lang wachten en heel veel inspanninggen, ook vanuit de kerk, is dan het verheugende nieuws ontvangen dat Maan en Shazia een verblijfsvergunning, voorlopig voor bepaalde tijd, hebben ontvangen. Maan is o.a. koster in de Lucaskerk. We feliciteren hen met dit mooie nieuws en we hopen dat zij zich nog meer gaan thuis voelen in onze gemeenschap.
GELOOFSVERDIEPING
Groene theologie en duurzaamheid.
Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmosfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig omgaan met de aarde, die ons gegeven is? Wat is ons wereldbeeld en hoe wordt er in de bijbel naar de wereld gekeken? Ook deze laatste avond kijken wij naar wat geloof en theologie hierover te zeggen hebben. Wij doen dit aan de hand van het boek Groene Theologie van de protestantse theoloog Trees van Montfoort. Daarbij staan wij ook stil bij enkele vragen die Paus Franciscus ons in zijn laatste twee encyclieken stelt.
Pastor Henri Egging zal de avond begeleiden.
Wanneer: Laatste avond: Woensdagavond 27 oktober van 18.00-21.30, incl. duurzame maaltijd.
Waar: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
De kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor de maaltijd is de bijdrage € 7,50.
GELOVEN, CORONA EN VERSOEPELEN
Langzaamaan worden de corona-beperkingen weer versoepeld. Een verwarrende periode laten we achter ons. Vraag is: wat heeft de pandemie voor invloed gehad op ons als gelovigen? Is onze sociale of kerkelijke betrokkenheid misschien ook versoepeld? Er worden nog twee avonden georganiseerd elk met eenzelfde programma. Kunt u niet op de datum in uw eigen stad, dan bent u uiteraard welkom op de andere avond.
De avond op 18 oktober in de Pax Christikerk gaat niet door. Mocht u toch nog belangstelling hebben dan kunt u zich opgeven voor de avond in Schiedam, de Wilgenburg, op 25 oktober.
Maandag 25 oktober – De Wilgenburg, Schiedam
Aanmelden vóór 18 oktober
Aanmelden voor alle avonden bij secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
BLOEMARRANGEMENT ROND ALLERZIELEN
Een bloemarrangement maken gericht op Allerzielen met kleuren en materialen die daarbij passen. En natuurlijk met licht, omdat we geloven dat degenen die niet meer bij ons zijn, nu geborgen zijn in het eeuwige Licht. Maar ook bij andere vormen van verlies (gezondheid, werk, huis enz.) kunnen we licht brengen door het maken van een bloemarrangement.
Wanneer: zondagmiddag 31 oktober van ca. 12.30 tot ca. 16.00 uur. Na de viering en de koffie beginnen we met een lunch en daarna maken we de bloemschikking.
Waar: in de Pax Christikerk.
Aanmelden is noodzakelijk vóór 22 oktober i.v.m. aanschaffen van materialen en kan via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
Kosten: voor de lunch en het bloemarrangement €15,00 (incl. materialen en koffie/thee)
Graag zelf een snoeischaar en mesje meenemen.
DUURZAAMHEID EN ZORG VOOR DE AARDE
De voorbereidingen voor de twee windmolens in het Oeverbos zijn in volle gang. Het VEC (Vlaardings Energie Collectie) wil deze samen met coöperatie De Windvogel realiseren. De gemeente Vlaardingen heeft de vergunning verleend, de overheid heeft subsidie toegekend en er is afgesproken met Staatsbosbeheer dat de molens op hun grond mogen staan. Nu zijn de Vlaardingers aan zet. Al vanaf € 50,00 kunt uw steentje bijdragen door te investeren in de burgerwindmolens in het Oeverbos.
Op 26 oktober wordt een informatieavond georganiseerd in de Windwijzer, Schiedamseweg 95. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 20:00 uur. Meer informatie kunt u lezen in bijgaande brief of op de website van het VEC www.vlaardingsenergiecollectief.nl
VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk zondag 24 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan,S.V.D m.m.v. het willibrordkoor
Pax Christikerk zondag 24 okt. 11.00 uur Woord-en communieviering,
voorgangers leden van 3D m.m.v. Okido
In beide kerken is de kerkcollecte voor Wereldmissiedag.
SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.