WILLIBRORD ACTUEEL 24-10-2021

Jaargang 15, nr. 9                                                                                     24-10-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk :      zondag 24 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger A. Kunnekkadan, SVD. m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk:    zondag 24 okt. 11.00 uur Woord- en communievieringen, voorgangers: Leden van 3D. m.m.v. koor Okido o.l.v. Dick Nels.
In beide kerken is er een kerkcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor Wereldmissiedag

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst (eerstkomende: 29 oktober)

CORONA MAATREGELEN
Sedert 25 september zijn er aangepaste regels inzake de Corona maatregelen van kracht. De volledige tekst is verkrijgbaar in de kerken. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.


SINT MAARTEN
11 november is de naamdag van Martinus van Tours, ook wel Sint Maarten genoemd. Sint Maarten werd bekend doordat hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf een aan arme bedelaar. Na een droom koos hij om verder te leven als een christen. Het Sint-Maartenfeest wordt ook wel het lichtjesfeest genoemd en wordt op verschillende plaatsen in Nederland gevierd. En wij willen niet achter blijven! Daarom organiseren wij onze eigen Sint-Maartenviering voor alle kinderen van 4 tot 14 jaar. Kom jij ook een lampion knutselen en luisteren naar het mooie verhaal van Sint Maarten?
Wanneer: vrijdag 5 november 2021 van 19:00 uur tot ongeveer 20:00 uur
Waar: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via het e-mailadres reserveringpax@goedeherderparochie.nl. Vermeld in de e-mail je naam en leeftijd.


TOEKOMST RK KERK VLAARDINGEN
We zijn nog in afwachting van het besluit van de bisschop welke kerk aangewezen zal worden als toekomstig centrum voor leren, vieren en dienen van de RK geloofsgemeenschap in Vlaardingen.
Het parochie bestuur en het pastoraal team hebben een lijvig dossier opgesteld en aan de bisschop overhandigd. Dit dossier kan ingezien worden. U kunt een afspraak maken met de secretaris van het parochiebestuur, dhr. C. Lammers, email secretaris@goedeherderparochie.nl . Ook is er een hoorzitting geweest in de Lucaskerk. In het vervolg hierop is een witboek aan de bisschop overhandigd. Wilt u dit ontvangen dan kunt u dit aanvragen door een email te sturen naar Jan van Adrichem: j.adrichem11@kpnplanet.nl
Na het horen van de parochianen en het raadplegen van de adviesorganen van het bisdom zal de bisschop het uiteindelijke besluit nemen.


GEZELLIGE KOFFIE /THEE ONTMOETINGS OCHTENDEN
Voorheen ook wel soos-ochtenden genoemd. Gezellig elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. En er worden leuke activiteiten aangeboden: een (denk)spelletje of iets creatiefs maken (met hulp). De ochtenden staan open voor een breed publiek, mensen uit de kerk of uit de wijk, iedereen die wat sfeer en gezelligheid zoekt is welkom.
Op woensdag 27 oktober in de H.Lucaskerk en donderdag 11 november in de Pax Christikerk.


GELOOFSVERDIEPING
Groene theologie en duurzaamheid.
Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmosfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig omgaan met de aarde, die ons gegeven is?
Woensdag 27 oktober is de laatste avond. U kunt zich nog opgeven.
Pastor Henri Egging zal de avond begeleiden.
Wanneer: Laatste avond: Woensdagavond 27 oktober van 18.00-21.30, incl. duurzame maaltijd.
Waar: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
De kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor de maaltijd is de bijdrage € 7,50.


ZINWANDELING
Wandelen is gezond horen we regelmatig via de media. Zinwandelen nog beter. Want wandelen en met elkaar in gesprek gaan is een heel goede combinatie. Op dinsdagavond 26 oktober is er weer een zinwandeling. We verzamelen bij de Pax Christikerk en vertrekken om 20.00 uur. Tijdens de wandeling gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een thema. Na de wandeling is er nog gelegenheid om bij een kopje koffie of thee na te praten. Aanmelden mag via e-mailadres koalsie@upcmail.nl of tel. nr. 06 10709911, maar is niet perse noodzakelijk.


BLOEMARRANGEMENT ROND ALLERZIELEN
Een bloemarrangement maken gericht op Allerzielen met kleuren en materialen die daarbij passen. En natuurlijk met licht, omdat we geloven dat degenen die niet meer bij ons zijn, nu geborgen zijn in het eeuwige Licht. Maar ook bij andere vormen van verlies (gezondheid, werk, huis enz.) kunnen we licht brengen door het maken van een bloemarrangement.
Wanneer: zondagmiddag 31 oktober van ca. 12.30 tot ca. 16.00 uur. Na de viering en de koffie beginnen we met een lunch en daarna maken we de bloemschikking.
Waar: in de Pax Christikerk.
Aanmelden is noodzakelijk vóór 25 oktober i.v.m. aanschaffen van materialen en kan via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 06 10709911.
Kosten: voor de lunch en het bloemarrangement €15,00 (incl. materialen en koffie/thee)
Graag zelf een snoeischaar en mesje meenemen.


DUURZAAMHEID EN ZORG VOOR DE AARDE
De voorbereidingen voor de twee windmolens in het Oeverbos zijn in volle gang. Het VEC (Vlaardings Energie Collectie) wil deze samen met coöperatie De Windvogel realiseren. Alle lichten staan op groen. Nu zijn de Vlaardingers aan zet. Al vanaf € 50,00 kunt u uw steentje bijdragen door te investeren in de burgerwindmolens in het Oeverbos.
Op 26 oktober wordt een informatieavond georganiseerd in de Windwijzer, Schiedamseweg 95. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 20:00 uur. Meer informatie kunt u lezen op de website van het VEC www.vlaardingsenergiecollectief.nl


DE WINDWIJZER
De Windwijzer organiseert op zaterdag 30 oktober van 10.00 – 15.15 uur een leuke, ontspannende Creatieve Verwendag. Op deze verwendag gaat het om lekker creatief bezig zijn. Een hele dag lang kunt u in een vijftal workshops kennismaken met percussie, bloemcorsages maken, zingen, portretfotografie en creatief schrijven. Tussen de middag is er voor alle deelnemers en medewerkers een eenvoudige lunch. Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen. Deelname aan de dag en de lunch zijn gratis. Aanmelden vooraf (voor de hele dag!) via: aanmelden@dewindwijzer.nl De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

DE STRAAT OP VOOR EEN LEEFBAAR KLIMAAT
De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Het is hard nodig dat er bij instanties en bevolking meer bewustwording en actie komt. Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op in Amsterdam. Start om 13.00 uur. Meer info in de bijgevoegde brief. ( ( zie bij de updates)

VIERINGEN VOOR KOMENDE WEEK
H.Lucaskerk : zondag 31 okt. 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging m.m.v. cantor en organist
Pax Christikerk: zondag 31 okt. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging m.m.v. zanggroep Impuls. Er is kinderwoorddienst en 10+ groep

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.