WILLIBRORD ACTUEEL 14-11-2021

Jaargang 15, nr. 12                                                                                   14-11-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk : zondag 14 nov. 9.30 uur Eucharistieviering voorganger: M.Tharsis, SVD, cantor
Pax Christikerk: zondag 14 nov. 11.00 uur Anders-dan-Anders viering. Voorgangers: leden van 3D m.m.v. Combo o.l.v. Dick Nels
Pax Christikerk: woensdag 17 nov. 14.00 uur Doordeweekse eucharistieviering, voorganger: H. Egging
Na de viering koffie/thee en gezellig samenzijn.
De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
Zondag 14 november Gebedsviering vanuit de H.Lucaskerk, voorganger: A. Kunnekkadan, SVD m.m.v. leden Willibrordkoor.
Op de laatste vrijdag van de maand is er een vesperdienst om 17.00 uur.

CORONA MAATREGELEN
Sedert 6 november zijn er aangepaste regels inzake de Corona maatregelen van kracht. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Met ingang van komende zondag is het dringende advies een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand weer in acht te nemen. Gezinsleden hoeven dit uiteraard niet. Koffiedrinken na de viering is momenteel niet mogelijk.
Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij ieder zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

 

EEN NIEUWE ANDERS DAN ANDERSVIERING
Het is alweer een jaar geleden dat we in de Pax Christikerk een Anders dan Andersviering hebben gehad. Maar we mogen weer! Op 14 november a.s. om 11.00 uur is het weer zo ver. Dit keer in samenwerking met de mensen van 3D.
Het thema van de viering is: “Het is iets meer, mag dat”. In deze viering staan we o.a. stil bij het functioneren van onze consumptiemaatschappij. Natuurlijk hebben we met het Combo weer een aantal passende songs uitgezocht, o.a. nummers van Queen, Doe Maar, Dido en de Beatles. Helaas is meezingen niet toegestaan.

VIERING 10 JAAR PAROCHIE DE GOEDE HERDER
Op 1 juli 2021 was het 10 jaar geleden dat De Goede Herder parochie werd opgericht. Wegens de coronamaatregelen kon dat toen niet gevierd worden. Nu wordt het feestelijk gevierd op
vrijdag 19 november met om 19.00 uur een feestelijke eucharistieviering
in de Liduinabasiliek in Schiedam.
En om 20.15 uur een lezing door bisschop mgr. van den Hende over ‘Een vitale kerk na corona’.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigen u van harte uit om bij deze feestelijkheden aanwezig te zijn.

GELOOFSVERDIEPING — avonden onder voorbehoud van de actuele Corona maatregelen–
HERBEGINNEN MET JEZUS
Beide avonden (10 en 17 november) zijn afgelast. We zoeken naar nieuwe data. Informatie volgt via het Willibrord Actueel zodra de nieuwe data bekend zijn.

MOVE WITH GRACE, gepland op zondag 21 november
Deze activiteit gaat niet door.

SOEPCAFE
Helaas hebben we, vanwege het toenemend aantal besmettingen met het Covid 19 virus, moeten besluiten in de maand november het soepcafe in de Pax Christikerk af te gelasten.
We hopen dat we er in de maand december beter voorstaan zodat we dan wel weer met elkaar kunnen genieten van de soep en het samenzijn.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95
BENEFIET VERKOOPEXPOSITIE van werken van Cor Maarleveld en Joop van Dorp
Van 6 t/m 19 november is er in de Windwijzer een verkoopexpostie van werken van beeldend kunstenaars Cor Maarleveld en Joop van Dorp. De opbrengst is voor een nader te bepalen goed doel. Gaat u eens een kijkje nemen.

REPAIR CAFE :
Broek kapot, of uw fiets of de stofzuiger? Iedere derde zaterdag van 9.30 – 12.00 uur is in de Windwijzer het repair cafe geopend. De reparaties zijn gratis, onderdelen moeten betaald worden. Aanmelden via: email adres repaircafe@dewindwijzer.nl

HET HEMELS FESTIVAL
Op vijf locaties van de protestanse gemeente Vlaardingen kunt u films bekijken die uitnodigen tot een gesprek. De eerste datum is op 24 november in de Kerkcentrum Holy. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De film die wordt vertoond is: Des hommes et des Dieux.
Informatie over de volgende data, de films, voorwaarden en de kosten vindt u op de website: geloveninvlaardingen.nl of op de flyer in de kerken.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Christus Koning
H.Lucaskerk : zondag 21 nov. 9.30 uur. Woord-en communieviering, voorganger: parochiaan

Pax Christikerk: zondag 21 nov. 11.00 uur . Eucharistieviering voorganger: H. Egging m.m.v. zanggroep Impuls.
In beide kerken is de deurcollecte voor de Nationale Jongeren.

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.