WILLIBRORD ACTUEEL 21-11-2021

Jaargang 15, nr. 13                                                                           21-11-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Christus Koning
H.Lucaskerk: zondag 21 nov. 9.30 uur Woord-en communieviering, parochiaan, organist /cantor.
Pax Christikerk: zondag 14 nov. 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: M.Tharsis, SVD. m.m.v. Zanggroep Impuls
In beide kerken is er een deurcollecte voor de Nationale Jongeren

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 19 november 19.00 uur livestream eucharistieviering 10 jarig bestaan van parochie de Goede Herder.
Vrijdag 26 november Vesperviering.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

CORONA MAATREGELEN
Sedert 11 november zijn er aangepaste regels inzake de Corona van kracht. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand weer in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan, mits de 1.5 m in acht genomen wordt. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen.
Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

ONTMOETINGSOCHTEND
De ontmoetingsochtend op woensdag 24 november in de H. Lucas komt vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen helaas te vervallen.

SINT PANNEKOEK TO GO
Sinds enige jaren vieren we in de Pax Christikerk, in samenwerking met Platform Verbinding Holy, Sint Pannekoek. Een feestelijk en gezellig feest met pannenkoeken om lekker van te smullen. Helaas kan, evenals vorig jaar, samen eten niet doorgaan. Maar daar hebben we weer iets op gevonden. Namelijk Sint Pannekoek To Go.
Wij gaan pannenkoeken bakken en u kunt ze komen ophalen. We maken porties van 3 pannenkoeken per persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, om zeker te weten dat we genoeg pannenkoeken bakken. Aanmelden vóór 25 november, met je naam en met hoeveel personen je wilt eten, via emailadres: platformverbindingholy@gmail.com of tel. 06 10709911.
Afhalen is op 29 november tussen 17.00 en 18.00 in de Pax Christikerk.

DIGITALE ADVENTSRETRAITE
Op 28 november start de digitale adventsretraite ’Hoop bedriegt niet’ Jezuïet Jan Stuyt schreef de tekst van deze digitale retraite. Hij zegt daarover: “Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen
Deelnemers
Deelnemers aan de digitale retraiteretraite krijgen dagelijks een gebedsmailgebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citatencitaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Deelnemers schrijven zich in door hun e–mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.

GELOOFSVERDIEPING
MOVE WITH GRACE, gepland op zondag 21 november
Deze activiteit gaat niet door.

ADVENTSKRANS MAKEN 26 EN 27 NOVEMBER
Helaas hebben we moeten besluiten dat ook deze activiteiten niet doorgaan.
ZINWANDELING
De zinwandeling op dinsdag 30 november zal, aangezien we in de buitenlucht vertoeven, wel doorgaan. De wandeling start om precies 20.00 uur vanaf de Pax Christikerk.
Graag vooraf aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 10709911.

SOEPCAFE
Helaas hebben we, vanwege het toenemend aantal besmettingen met het Covid 19 virus, moeten besluiten in de maand november het soepcafe in de Pax Christikerk af te gelasten.
We hopen dat we er in de maand december beter voorstaan zodat we dan wel weer met elkaar kunnen genieten van de soep en het samenzijn.

DE WINDWIJZER – Schiedamseweg 95
Repair café
Broek kapot, of uw fiets of de stofzuiger? Zaterdag 20 november van 9.30 – 12.00 uur is in de Windwijzer het repair cafe geopend. De reparaties zijn gratis, onderdelen moeten betaald worden. Er kan 1 reparatie aangeboden worden. Het repaircafe is alleen toegankelijk voor personen die een reparatie aanbieden. Er is geen koffie. Er wordt naar een QR code gevraagd, of men moet aan kunnen tonen dat men gevaccineerd of getest is.

HET HEMELS FESTIVAL
Helaas heeft men het Hemels Festival afgelast. Vooralsnog wordt het verschoven naar 2022.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Eerste zondag van de advent
H.Lucaskerk : zondag 28 nov. 9.30 uur. Eucharistieviering voorganger: Ch. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 28 nov. 11.00 uur. Woord-en communieviering voorganger: L.Meijer. Organist en cantor
Woensdag 1 dec. 14.00 uur Eucharistieviering voorganger: H. Egging

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.