WILLIBRORD ACTUEEL 28 – 11- 2021

Jaargang 15, nr. 14                                                                                   28-11-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

1e zondag van de advent
H.Lucaskerk: zondag 28 nov. 9.30 uur Eucharistieviering voorganger: Ch. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 28 nov. 11.00 uur Woord- en communieviering voorganger: L. Meijer m.m.v. Organist en cantor

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 26 november Vesperviering. De link voor het liturgieboekje staat op de homepagina
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De Eucharistieviering ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze parochie De Goede Herder en ook de lezing ‘Vitale kerk na corona’ van onze bisschop Johannes van den Hende, aansluitend aan de viering, is te zien op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
________________________________________________________________________

CORONA MAATREGELEN
Sedert 11 november zijn er aangepaste regels inzake de Corona van kracht. Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand weer in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan, mits de 1.5 m in acht genomen wordt. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen.
Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

DIGITALE ADVENTSRETRAITE
Op 28 november start de digitale adventsretraite ’Hoop bedriegt niet’ Jezuïet Jan Stuyt schreef de tekst van deze digitale retraite. Hij zegt daarover:
“Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.

GELOOFSVERDIEPING
ZINWANDELING
Gezien de maatregel dat we ook buiten 1,5 m afstand in acht moeten nemen gaat de Zinwandeling op 30 november helaas niet door.
Belangrijk aspect bij de zinwandeling is om tijdens de wandeling met elkaar in gesprek te gaan. Door de 1.5 m afstand kan dit aspect niet tot zijn recht komen.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Tweede zondag van de advent
H.Lucaskerk: zondag 5 dec. 9.30 uur. Woord- en communieviering,
Voorganger: parochiaan, m.m.v. organist en cantor.
Pax Christikerk: zondag 5 dec.11.00 uur. Eucharistieviering voorganger:
M.Tharsis, SVD, m.m.v. Organist en cantor
Kinderwoorddienst en 10+ groep
In beide kerken is er een deurcollecte voor Solidaridad.

Woensdag 1 dec. 14.00 uur Eucharistieviering voorganger: H. Egging

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.