WILLIBRORD ACTUEEL 05-12-2021

Jaargang 15, nr. 15                                                                                 05-12-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

2e zondag van de advent
H.Lucaskerk: zondag 05 dec. 9.30 uur Eucharistieviering voorganger:
M. Tharsis, SVD, m.m.v. organist en cantors
Pax Christikerk: zondag 05 dec.11.00 uur Eucharistieviering voorganger:
M.Tharsis, SVD, m.m.v. Organist en cantor
Kinderwoorddienst en 10+ groep
In beide kerken aandacht en deurcollecte voor Solidaridad.

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De Eucharistieviering ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze parochie De Goede Herder en ook de lezing ‘Vitale kerk na corona’ van onze bisschop Johannes van den Hende, aansluitend aan de viering, is te zien op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
________________________________________________________________________

CORONA MAATREGELEN VANAF 1 DECEMBER
In navolging van de huidige door de overheid aangegeven regelgeving vanwege Corona hebben de bisschoppen eveneens de regels voor de RK kerken aangepast.
Bij deze WA is een brief van het pastoraal team gevoegd waarin u de nieuwe maatregelen kunt lezen. Naast alle inmiddels bekende maatregelen zullen er vanaf heden tot en met Kerstmis geen fysieke vieringen en activiteiten plaatsvinden tussen 17.00 en 5.00 uur. Helaas zullen de vieringen op kerstavond dus niet doorgaan. Het is een pijnlijk maar noodzakelijk besluit. Het pastoraal team overweegt de mogelijkheden voor een digitaal aanbod. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
De vieringen door de week en op zondag gaan wel door. Daarvoor geldt nog steeds:
Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand weer in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan, mits de 1.5 m in acht genomen wordt. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen.
Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar. Leuk voor uzelf of als cadeautje voor de feestdagen. U kunt ze bestellen en afhalen bij: Marian Kamp, Voorstraat 49 in Vlaardingen. Vooraf graag even bellen: 06 16023546. De prijs is € 8,50.

KERSTMARKT IN KERKCENTRUM HOLY
Op 18 december wordt er in de hal van het Kerkcentrum Holy van 14.00 tot 16.30 uur een kleine kerstmarkt gehouden. 
Het Kerkcentrum vindt u aan de Reigerlaan 47 a.

DIGITALE ADVENTSRETRAITE
Op 28 november start de digitale adventsretraite ’Hoop bedriegt niet’ Jezuïet Jan Stuyt schreef de tekst van deze digitale retraite. Hij zegt daarover:
“Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van advent dagelijks een gebedsmail.

GELOOFSVERDIEPING
MEDITATIE
Gezien de maatregel dat er na 17.00 uur geen bijeenkomsten mogen zijn, gaat de meditatieavond in de Pax Christikerk niet door, wel is er een digitale meditatiebijeenkomst. Daarvoor moet u zich wel aanmelden. Dat kan via koalsie@upcmail.nl.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
Derde  zondag van de advent
H.Lucaskerk : zondag 12 dec. 9.30 uur. Eucharistieviering.
Voorganger A. Kunnekkadan SVD m.m.v. het Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 12 dec.11.00 uur. Woord -en communieviering
Voorgangersleden van 3D m.m.v. Impuls
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Woensdag 15 dec. 14.00 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis SVD

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.