WILLIBRORD ACTUEEL 19-12-2021

Jaargang 15, nr. 17                                                                                    19-12-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

4e zondag van de advent
H.Lucaskerk : zondag 19 dec. 9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger: H. Egging m.m.v. Organist en Cantor
Pax Christikerk: zondag 19 dec.11.00 uur Eucharistieviering. Voorganger: H. Egging m.m.v. organist en gelegenheidskoor
Kinderwoorddienst en 10+ groep

De besloten vieringen, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen, kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen de komende tijd:
Wekelijks is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
Vrijdag 17 december kunt u de maandelijkse Vesperviering vanuit de basiliek bekijken via het You tube kanaal van de parochie. Het liturgieboekje vindt u op de website van onze deelgemeenschap.
______________________________________________________________________________
CORONA MAATREGELEN VANAF 1 DECEMBER
In navolging van de huidige door de overheid aangegeven regelgeving vanwege Corona hebben de bisschoppen eveneens de regels voor de RK kerken aangepast.
Naast alle inmiddels bekende maatregelen zullen er tot en met Kerstmis geen fysieke vieringen en activiteiten plaatsvinden tussen 17.00 en 5.00 uur. Helaas zullen de vieringen op kerstavond dus niet doorgaan. Het is een pijnlijk maar noodzakelijk besluit. Via het You-Tube kanaal van de parochie worden er op Kerstavond en 1e Kerstdag vieringen aangeboden.
Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand weer in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan, mits de 1.5 m in acht genomen wordt. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen.
Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

KERSTVIERINGEN — RESERVEREN
De vieringen op kerstavond gaan niet door. Op 1e kerstdag vinden de vieringen wel plaats. Aangezien er nog steeds een beperkt aantal zitplaatsen is dient u voor de viering op 1e kerstdag een plaatsje te reserveren. In beide kerken kunt u na afloop van de viering op 19 december een plaats reserveren. Bent u dan niet in de gelegenheid, dan kunt u telefonisch of per email reserveren op donderdag 23 december.

Reserveren voor 1e Kerstdag kan op de volgende manieren:
• Zondag 19 december na de viering
• Donderdag 23 december
telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217
Voor de viering op 2e Kerstdag in de H. Lucaskerk hoeft u niet te reserveren.
De vieringen op Kerstavond kunt u via het You-tube kanaal van de parochie zien.
In de volgende WA krijgt u een overzicht.

GEEN KERSTMARKT IN KERKCENTRUM HOLY
De geplande Kerstmarkt op 18 december in Kerkcentrum Holy is wegens de Corona afgelast.

AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje heeft u al kunnen lezen dat u uw kind kunt opgeven voor de 1e H. Communie. De voorbereiding begint in februari 2022. De voorstellingsviering is verschoven naar zondag 20 februari in de Pax Christikerk. De 1e H. Communieviering is op zondag 15 mei in de Pax Christikerk. Denkt u er over uw kind op te geven voor de 1e H. Communie dan kunt u dat doen tot 20 januari via Jetske Burggraaf,
email adres: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

RONDZENDBRIEF PATER HENK ERDHUIZEN.
In de hal van de kerk vindt u de recent van pater Henk Erdhuizen ontvangen Kerst rondzendbrief. De rondzendbrief staat ook op de website

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk : Kerstavond 24 dec. 21.00 uur Alleen via You-tube Eucharistieviering. Voorganger H. Egging m.m.v. Willibrordkoor
1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering C. Duynstee
m.m.v. Willibrordkoor
2e kerstdag 26 dec. 10.30 uur Gezamenlijke viering.
(Pax Christikerk gesloten) Eucharistie, voorganger: H. Egging
Organist en cantor.
Pax Christikerk: Kerstavond 24 dec. 19.00 uur Alleen via You-tube Kerstgezinsviering
Voorgangers: leden van 3D met medewerking van linderen en Okido.
1e Kerstdag 25 dec. 10.30 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging
m.m.v. Impuls

SECRETARIATEN
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.