WILLIBRORD ACTUEEL 25/26-12-2021

Jaargang 15, nr. 18                                                                              25/26-12-2021
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN  

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: Kerstavond 24 dec. 21.00 uur Alleen via You-tube Eucharistieviering. Voorganger H. Egging m.m.v. Willibrordkoor
1e Kerstdag 25 dec. 09.30 uur Eucharistieviering C. Duynstee
m.m.v. Willibrordkoor
2e kerstdag 26 dec. 10.30 uur Gezamenlijke viering.
(Pax Christikerk gesloten) Eucharistie, voorganger: H. Egging
Organist en cantor.
Pax Christikerk: Kerstavond 24 dec. 19.00 uur Alleen via You-tube Kerstgezinsviering Voorgangers: leden van 3D medewerking
Kinderen en Okido.
1e Kerstdag 25 dec. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging
met liederen van Impuls
In beide kerken is er een deurcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor La Granja

De liturgieboekjes voor de Yoy-tube vieringen vanuit Vlaardingen- H.Lucas, Pax Christi, Maassluis en Schiedam vindt u op de Home pagina. Als u de link aanklikt krijgt u het desbetreffende liturgieboekje in beeld.

De online vieringen met Kerst, gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen, kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
______________________________________________________________________________

CORONA MAATREGELEN VANAF 17 DECEMBER
In navolging van de huidige door de overheid aangegeven regelgeving vanwege Corona hebben de bisschoppen eveneens de regels voor de RK kerken aangepast.
Naast alle inmiddels bekende maatregelen zullen er vooralsnog t/m 15 januari geen fysieke vieringen plaatsvinden tussen 17.00 en 5.00 uur. Alle fysieke vergaderingen en bijeenkomsten zijn afgelast. De vieringen overdag zullen wel doorgaan met een maximum van 50 bezoekers (excl. medewerkers). Reserveren is met ingang van heden weer verplicht. Verderop in het WA staat daarover informatie.
Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan met maximaal 4 zangers, met inachtneming van 1.5 m afstand. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

RESERVEREN
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het noodzakelijk te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag.
Reserveren kan op de volgende manieren:
 telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
 Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
 H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

VERLOF

Pater Avin Kunnekkadan vertrekt 27 december voor verlof naar zijn familie in  India. Hij hoopt 27 maart weer in Nederland te zijn.

VAN KERSTAVOND, NAAR KERSTMORGEN, MAAR GEEN IMPULS.
Vanuit Impuls hebben we sterk de behoefte om u even mee te nemen in onze gedachtegang. Vanaf eind september zijn we tijdens de wekelijkse koorrepetitie bezig geweest met de kerstliederen. We zouden op kerstavond voor en met u zingen, maar door het sluiten van de kerstnachtvieringen ging dit niet door. Daarna is ons gevraagd om op kerstmorgen in de Pax te zingen. We hebben met de tekstgroep de viering gemaakt en waren er klaar voor. Toen kwam de totale lockdown over Nederland. Vanuit Impuls hebben we afgelopen maandagavond besloten dat we solidair moeten zijn met de samenleving en dat ook wij onze bijdrage moeten leveren aan de bescherming van elkaar. Een heel moeilijk besluit, want we beseffen dat we mensen daardoor teleurstellen. Toch hopen we dat iedereen ergens stil kan staan bij de kerstgedachte en vandaar uit weer vertrouwen krijgt in nieuw licht dat hoop geeft in donkere tijden.
Een kerstgroet van zanggroep Impuls impulszanggroep@gmail.com
Om misverstanden te voorkomen: de viering op 1e kerstdag om 11.00 uur in de Pax Christikerk gaat wel door, met eerder opgenomen liederen van Impuls.
Vorige week lieten we u weten dat de viering op 1e kerstdag via You tube te bekijken zou zijn. Nu moeten we u melden dat dit niet zo zal zijn.
AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje heeft u al kunnen lezen dat u uw kind kunt opgeven voor de 1e H. Communie. De voorbereiding begint in februari 2022. De voorstellingsviering is verschoven naar zondag 20 februari in de Pax Christikerk. De 1e H. Communieviering is op zondag 15 mei in de Pax Christikerk. Denkt u er over uw kind op te geven voor de 1e H. Communie dan kunt u dat doen tot 20 januari via Jetske Burggraaf,
email adres: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk : Zaterdag 1 januari. Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk  H. Lucaskerk gesloten.
Zondag 2 januari 9.30 uur Eucharistieviering M. Tharsis, SVD
Organist en cantor
Zondag 9 januari 10.30 uur Gezamenlijke Nieuwjaars eucharistieviering
m.m.v. zangers Willibrordkoor
Pax Christikerk: Zaterdag 1 januari 10.30 uur Gezamenlijke eucharistieviering. Voorganger: Ch. Duynstee
Organist en samenzang
Zondag 2 januari 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis
Cantor
Zondag 9 januari Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk.
Pax Christikerk gesloten

SECRETARIATEN
Gedurende de kerstvakantie zijn de secretariaten gesloten.
Het eerstkomende Willibrord Actueel verschijnt op 9 januari.
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.