WILLIBRORD ACTUEEL 09-01-2022

Jaargang 15, nr.19                                                                                 09-01-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: Zondag 9 januari 10.30 uur Gezamenlijke Nieuwjaars eucharistieviering  Voorganger H. Egging,  m.m.v. zangers Willibrordkoor.
Pax Christikerk: Zondag 9 januari Gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk.
Pax Christikerk gesloten
De deurcollecte is voor Diaconie in eigen stad: De Windwijzer

—————————————————————————————————————
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vieringen kunnen NIET bijgewoond worden. De vooraf opgenomen vieringen kunnen niet bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
______________________________________________________________________________     CORONA MAATREGELEN VANAF 17 DECEMBER
In navolging van de huidige door de overheid aangegeven regelgeving vanwege Corona hebben de bisschoppen eveneens de regels voor de RK kerken aangepast.
Naast alle inmiddels bekende maatregelen zullen er vooralsnog t/m 15 januari geen fysieke vieringen plaatsvinden tussen 17.00 en 5.00 uur. Alle fysieke vergaderingen en bijeenkomsten zijn afgelast. De vieringen overdag zullen wel doorgaan met een maximum van 50 bezoekers (excl. medewerkers).
Reserveren is met ingang van heden weer verplicht. Verderop in het WA staat daarover informatie.
Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan met maximaal 4 zangers, met inachtneming van 1.5 m afstand. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
RESERVEREN
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het noodzakelijk te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag.
Reserveren kan op de volgende manieren:
• telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217.

AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje heeft u al kunnen lezen dat u uw kind kunt opgeven voor de 1e H. Communie. De voorbereiding begint in februari 2022. De voorstellingsviering is verschoven naar zondag 20 februari in de Pax Christikerk. De 1e H. Communieviering is op zondag 15 mei in de Pax Christikerk. Denkt u er over uw kind op te geven voor de 1e H. Communie dan kunt u dat doen tot 20 januari via Jetske Burggraaf,
email adres: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

AANMELDEN HEILIG VORMSEL                                                                    Iedere twee jaar is er gelegenheid om in onze parochie het sacrament van het heilig Vormsel te ontvangen. In 2022 is dit ook weer mogelijk. Onze bisschop Johannes v.d. Hende zal dit jaar zelf in onze parochie aanwezig zijn om de jonge mensen op 29 mei het Vormsel toe te dienen.  Misschien kunt u eens  met uw kind praten over het Vormsel te praten als vervolgstap  stap op de 1e H. Communie. De voorbereidingsbijeenkomsten starten op 20 februari. Informatie en/of aanmelden kan nog tot uiterlijk 1 februari bij pastor Charles Duynstee email c.duynstee8@upcmail.nl   of telefonisch via 06  23757456.

OECUMENISCHE VIERING OP 16 JANUARI
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in ’t Vaartje en Kerk aan de Waterweg is de oecumenische viering NIET in de H. Lucaskerk maar in de Bethelkerk. Of en zo ja hoeveel personen aanwezig mogen zijn is nu nog niet bekend. In de volgende WA komt meer informatie. In ieder geval kunt u de viering via You Tube bekijken. Via onderstaande link gaat u rechtstreeks naar het betreffende You Tube kanaal. https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA

ONTMOETINGBIJEENKOMSTEN
Helaas kunnen de ontmoetingsbijeenkomsten zowel in de H. Lucaskerk als in de Pax Christikerk nog niet hervat worden. We hopen op betere tijden en melden het u zodra de ochtenden weer van start kunnen gaan.

GEEF EEN WINTERJAS EN VERWARM EEN HART!
Met deze slogan brengt De Windwijzer hun winterjassen inzameling onder de aandacht.
Hiermee worden mensen geholpen die een warme winterjas hard nodig hebben omdat ze zelf door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn een warme jas te kopen. Er worden warme jassen gevraagd van goede kwaliteit en gewassen. Inleveren kan van ma t/m do van 9.00 – 12.00 uur in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95. Mocht dit tijdstip niet uitkomen of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar 010-434 78 87, of een email sturen naar info@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk : zondag 16 januari Oecumenische viering in de Bethelkerk
Voorgangers: H. Egging en G. Fröberg
in de volgende WA volgt meer informatie of de viering bijgewoond kan worden of alleen via livestream te volgen is. H. Lucaskerk gesloten.

Pax Christikerk: Zondag 16 januari 11.00 uur Woord-en communieviering.
Voorgangers leden van 3D. pianist /cantor
Pax Christikerk: woensdag 19 januari 14.00 Eucharistieviering voorganger: H.Egging

SECRETARIATEN

Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.