WILLIBRORD ACTUEEL 16-01-2022

Jaargang 15, nr.20                                                                                   16-01-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat
H.Lucaskerk: zondag 16 januari Oecumenische viering in de Bethelkerk
Voorgangers: H. Egging en G. Fröberg
Deze viering is te volgen via de livestream van de Bethelkerk:
Bethelkerk Vlaardingen – YouTube of
https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
H. Lucaskerk is gesloten.
Pax Christikerk: Zondag 16 januari 11.00 uur Woord-en communieviering.
Voorgangers leden van 3D, pianist /cantor
Woensdag 19 januari 14.00 u. Eucharistieviering voorganger: H.Egging

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
______________________________________________________________________________

Bijwonen van de oecumenische viering op 16 januari in de Bethelkerk is beperkt mogelijk. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld hiervoor, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar.
U kunt hiervoor reserveren t/m vrijdag op
de reserverings-telefoon van de Lucaskerk 06-272 45 217
of via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl

Zondag 23 januari gaat de oecumenische viering van de Pax Christikerk met Kerkcentrum Holy helaas NIET door. Het Kerkcentrum is gesloten en het oecumenisch samenzijn komt niet goed tot zijn/haar recht via een online dienst. Wanneer er weer meer mogelijk is, wordt gekeken naar een ander moment om samen te vieren.
Omdat wij in de Pax Christikerk wel vieringen houden is deze zondag gewoon een viering om 11.00 uur met voorganger Lidwien Meijer. Reserveren zoals gebruikelijk.

CORONA MAATREGELEN VANAF 17 DECEMBER
Naast alle inmiddels bekende maatregelen zullen er vooralsnog t/m 15 januari geen fysieke vieringen plaatsvinden tussen 17.00 en 5.00 uur. Alle fysieke vergaderingen en bijeenkomsten zijn afgelast. De vieringen overdag zullen wel doorgaan met een maximum van 50 bezoekers (excl. medewerkers).
Reserveren is met ingang van heden weer verplicht. Verderop in het WA staat daarover informatie.
Er is geen QR code plicht. Wel wordt met nadruk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de parochianen. M.a.w. blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Actuele regels: dringend advies om een mondkapje te dragen en tijdens de viering niet mee te zingen. Goede ventilatie is noodzakelijk. Daarnaast is het noodzakelijk de 1.5 m afstand in acht te nemen en koffiedrinken na afloop van de viering is niet toegestaan. Koorzang is toegestaan met maximaal 4 zangers, met inachtneming van 1.5 m afstand. Gezinsleden hoeven de 1.5 m niet in acht te nemen. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

RESERVEREN
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het noodzakelijk te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag.
Reserveren kan op de volgende manieren:
• telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk zie boven

AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
U kunt uw kind nog opgeven voor de 1e H. Communie. De voorbereiding begint in februari 2022. De voorstellingsviering is zondag 20 februari in de Pax Christikerk. De 1e H. Communieviering is op zondag 15 mei in de Pax Christikerk. Opgeven voor de 1e H. Communie kan tot 20 januari via Jetske Burggraaf email: eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

GELOOFSVERDIEPING
Op 26 januari a.s. start een serie van 4 avonden over ‘Rode draden in het evangelie volgens Lucas’ (zie ook ons parochieblad Kerk aan de Waterweg, wintereditie pag. 20. voor meer informatie).
Gezien de huidige beperkingen gaan wij ervan uit, dat fysiek bijeenkomen er (nog) niet in zit. Daarom treffen we momenteel voorbereidingen voor een online-avond op 26 januari a.s.
Of dat voor de volgende avonden ook het geval is, valt nu nog niet in te schatten. Wij hopen uiteraard van niet.
U kunt zich voor deze avond(en) nog opgeven door uw naam, emailadres en tel.nr. door te geven aan secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Heel graag vóór 20 januari a.s.

H. VORMSEL
Het Vormsel wordt één keer in de twee jaar toegediend. De voorbereiding en de Vormselviering worden met meerdere deelgemeenschappen van de Goede Herderparochie gedaan, zodat de jongeren merken dat ze niet de enige zijn die de keus maken om mee te doen. Op 29 mei zal bisschop Van den Hende het H. Vormsel toedienen.
De gezamenlijke voorbereiding is vooral bedoeld jongeren die in de brugklas zitten of in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich ook aanmelden als ze nog niet zo goed weten of ze gevormd willen worden. Aan het eind van de voorbereiding, als de jongeren weten wat het Vormsel inhoudt, maken ze de keus of ze wel of niet het Vormsel willen ontvangen.
Aanmelden voor het Vormsel in 2022 kan tot uiterlijk 1 februari via de secretariaten of via een email naar c.duynstee8@upcmail.nl De eerste voorbereidingsavond is op 20 februari

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk : zondag 23 januari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: H.Egging m.m.v. leden van Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 23 januari 11.00 uur Woord-en communieviering.
Voorganger L. Meijer; pianist /cantor
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.