WILLIBRORD ACTUEEL 30-01-2022

Jaargang 15, nr.22                                                                                    30-01-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk : zondag 30 januari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: M.Tharsis, SVD m.m.v. Organist en cantor
Pax Christikerk: zondag 30 januari 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis, SVD m.m.v. Pianist / cantor van Impuls.
Pax Christikerk: woensdag 2 februari 14.00 uur Eucharistie: H. Egging

————————————————————————————————————–
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
De eerstkomende Vesperviering is 28 januari 2022, te bekijken via bovenstaande link. Bij de up-dates op de home pages vindt u de link naar het liturgieboekje.
______________________________________________________________________________
CORONA MAATREGELEN VANAF 26 JANUARI
In vervolg op de persconferentie van het kabinet, afgelopen dinsdag, hebben de bisschoppen het protocol voor de rooms katholieke kerk aangepast.
Bij de de up-date op de home page staat de link naar de volledig tekst die wij n.a.v. het bericht van de bisschoppen van het pastoraal team hebben ontvangen.
Enkele aspecten uit de brief: De beperkingen voor het aantal van 50 kerkbezoekers vervalt, met dien verstande dat de 1.5 m wel in acht genomen moet worden. Concreet betekent dit voor de Vlaardingse RK kerken dat het maximum bezoekers ongeveer 55-65 personen kan zijn.
De 1.5 m afstand blijft gehandhaafd, m.u.v. gezinsleden. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht, behalve als u op uw plaats zit.
Reserveren blijft vooralsnog noodzakelijk. Verderop in de WA staat daarover de informatie.
Samenzang is weer toegestaan, ook de koren mogen weer op volle sterkte zingen, maar de koorleden moeten wel op 1.5.m. van elkaar zitten.
Helaas is het koffiedrinken na de viering nog niet toegestaan.
Vieringen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer hervat worden, maar moeten uiterlijk om 22.00 worden beëindigd.
Algemeen blijft van toepassing: blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

RESERVEREN
Om de vieringen in de kerk bij te kunnen wonen is het noodzakelijk te reserveren op donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag.
Reserveren kan op de volgende manieren:
• telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

GELOOFSVERDIEPING
De serie avonden over ‘Rode draden in het evangelie volgens Lucas’ is niet van start gegaan. De gehele serie is verplaatst naar maandagavonden in het voorjaar, beginnende op 7 maart. T.z.t. volgt meer informatie.

De in Kerk aan de Waterweg aangekondigde film Philomena die gepland stond voor 4 februari a.s. in de Pax Christikerk kan wegens corona niet doorgaan. De film is verplaatst naar vrijdagavond 25 maart. T.z.t. volgt meer informatie.

De meditatieavonden kunnen weer van start gaan. De eerstkomende is op vrijdagavond 4 februari van 20.00-21.00 uur in de Pax Christikerk. Graag vooraf aanmelden via koalsie@upcmail.nl.

H. VORMSEL
Het Vormsel wordt één keer in de twee jaar toegediend. De voorbereiding en de Vormselviering worden met meerdere deelgemeenschappen van de Goede Herderparochie gedaan, zodat de jongeren merken dat ze niet de enige zijn die de keus maken om mee te doen.
Op 29 mei zal bisschop Van den Hende het H. Vormsel toedienen.
De gezamenlijke voorbereiding is vooral bedoeld voor jongeren die in de brugklas zitten of in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich ook aanmelden als ze nog niet zo goed weten of ze gevormd willen worden. Aan het eind van de voorbereiding, als de jongeren weten wat het Vormsel inhoudt, maken ze de keus of ze wel of niet het Vormsel willen ontvangen.
Aanmelden voor het Vormsel in 2022 kan tot uiterlijk 1 februari via de secretariaten of via een email naar c.duynstee8@upcmail.nl De eerste voorbereidingsavond is op 20 februari

DE WINDWIJZER
We zijn blij dat we in februari onze deuren weer kunnen openen voor een maaltijd en voor bijeenkomsten. Komende vrijdag 28 januari wordt de film ‘Sorry we missed you, vertoond. Aanvang 20.00 uur, kosten: 6,00 euro ( inclusief een consumptie). Aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk : zondag 6 februari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis, SVD m.m.v. Organist en cantor, samenzang
Pax Christikerk: zondag 6 februari 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis, SVD m.m.v. Organist / cantor, samenzang
Deurcollecte voor La Granja.
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.