WILLIBRORD ACTUEEL 06-02-2022

Jaargang 15, nr.23                                                                                 06-02-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk : zondag 06 februari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis,SVD m.m.v. Organist, cantor en samenzang
Pax Christikerk: zondag 06 februari 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: H. Egging m.m.v. organist en samenzang
Deurcollecte voor La Granja

——————————————————————————————————-
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Op de 2e zondag van de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
______________________________________________________________________________
CORONA MAATREGELEN VANAF 26 JANUARI
In vervolg op de persconferentie van het kabinet hebben de bisschoppen het protocol voor de rooms katholieke kerk aangepast.
Van het pastoraal team ontvingen wij een brief n.a.v. het bericht van de bisschoppen.
Enkele aspecten uit de brief: De beperkingen voor het aantal van 50 kerkbezoekers vervalt, met dien verstande dat de 1.5 m wel in acht genomen moet worden. Concreet betekent dit voor de Vlaardingse RK kerken dat het maximum bezoekers ongeveer 55-65 personen kan zijn.
De 1.5 m afstand blijft gehandhaafd, m.u.v. gezinsleden. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht, behalve als u op uw plaats zit.
Samenzang is weer toegestaan, ook de koren mogen weer op volle sterkte zingen, maar de koorleden moeten wel op 1.5.m. van elkaar zitten.
Helaas is het koffiedrinken na de viering nog niet toegestaan.
Vieringen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer hervat worden, maar moeten uiterlijk om 22.00 worden beëindigd.
Algemeen blijft van toepassing: blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

RESERVEREN
Met ingang van dit weekend passen we het reserveringssysteem aan.
Dit houdt in:
In principe hoeft u niet meer te reserveren als u de viering op zondag wilt bijwonen. Dit geldt voor beide kerken. Echter: er moet wel gereserveerd worden indien we verwachten dat het aantal bezoekers het maximale aantal zitplaatsen zal overschrijden. We willen namelijk voorkomen dat u naar de kerk komt en er geen plaatsje meer voor u is.
In principe zult u moeten reserveren voor de gezamenlijke vieringen en voor vieringen op de feestdagen.
We zullen u via het Willibrord Actueel op de hoogte houden voor welke viering u moet reserveren.
Voor de komende tijd is reserveren noodzakelijk voor de vieringen op:
20 februari, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk, aanvang 10.30 uur. ( Voorstellen 1e communicanten)
6 maart, gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk, aanvang 10.30 uur.

Reserveren kan op de volgende manieren:
• telefonisch van 10.00-15.00 uur of per email van 10.00-20.00 uur.
• Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
• H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Voorzichtig gaan de ontmoetingsochtenden weer van start. Donderdagochtend 10 februari bent u van harte welkom voor koffie en gezellig samenzijn in de Pax Christikerk.
De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur.
In de H. Lucaskerk worden de ontmoetingsochtenden weer gestart op woensdag 23 februari.

GELOOFSVERDIEPING
De serie avonden over ‘Rode draden in het evangelie volgens Lucas’ is niet van start gegaan. De gehele serie is verplaatst naar maandagavonden in het voorjaar, beginnende op 7 maart. T.z.t. volgt meer informatie.

De in Kerk aan de Waterweg aangekondigde film Philomena die gepland stond voor 4 februari a.s. in de Pax Christikerk kan wegens corona niet doorgaan. De film is verplaatst naar vrijdagavond 25 maart. T.z.t. volgt meer informatie.

De meditatieavonden kunnen weer van start gaan. De eerstkomende is op vrijdagavond 4 februari van 20.00-21.00 uur in de Pax Christikerk. Graag vooraf aanmelden via koalsie@upcmail.nl.

BOUWEN AAN EEN BESCHAVING VAN LIEFDE
De sociale vraagstukken in de samenleving zijn groot en divers. De pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam heeft een inleidende cursus ontwikkeld rond de sociale leer en het katholiek sociaal denken van de Kerk. De cursus is bij uitstek geschikt voor parochianen die geïnteresseerd en / of betrokken zijn bij het sociaal-maatschappelijk denken, doen en handelen vanuit hun geloof. Voor meer informatie: zie de bijlage bij deze WA. In de brief staat ook hoe u zich kunt aanmelden. De kosten die aan de cursus zijn verbonden komen voor rekening van de parochie.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk : zondag 13 februari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger:Ch. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 13 februari 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: M.Tharsis,SVD m.m.v. Organist / cantor, samenzang
In beide kerken is er een deurcollecte voor de PCI
Pax Christikerk: woensdag 16 februari 14.00 uur Eucharistieviering voorganger:M. Tharsis,SVD

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.