WILLIBRORD ACTUEEL 13-02-2022

Jaargang 15, nr.24                                                                                13-02-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk : zondag 13 februari 09.30 uur Eucharistieviering voorganger: Ch. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 13 februari 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: M. Tharsis,SVD m.m.v. organist en samenzang
In beide kerken is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor de PCI
Pax Christikerk: woensdag 16 februari 14.00 uur Eucharistie, voorganger M.Tharsis, SVD

————————————————————————————————————–
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Zondag 13 februari: Woord-en gebedsdienst vanuit de Petrus en Pauluskerk in Maassluis voorganger Pastor Duynstee.
De link naar het liturgieboekje vindt  op de home page
De laatste vrijdag van de maand kunt u de Vesperviering vanuit de basiliek bekijken.
______________________________________________________________________________
CORONA MAATREGELEN VANAF 26 JANUARI
In vervolg op de persconferentie van het kabinet hebben de bisschoppen het protocol voor de rooms katholieke kerk aangepast.
Van het pastoraal team ontvingen wij een brief n.a.v. het bericht van de bisschoppen.
Enkele aspecten uit de brief: De beperkingen voor het aantal van 50 kerkbezoekers vervalt, met dien verstande dat de 1.5 m wel in acht genomen moet worden. Concreet betekent dit voor de Vlaardingse RK kerken dat het maximum bezoekers ongeveer 55-65 personen kan zijn.
De 1.5 m afstand blijft gehandhaafd, m.u.v. gezinsleden. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht, behalve als u op uw plaats zit.
Samenzang is weer toegestaan, ook de koren mogen weer op volle sterkte zingen, maar de koorleden moeten wel op 1.5.m. van elkaar zitten.
Helaas is het koffiedrinken na de viering nog niet toegestaan.
Vieringen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer hervat worden, maar moeten uiterlijk om 22.00 worden beëindigd.
Algemeen blijft van toepassing: blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.

RESERVEREN
Het reserveringssysteem is aangepast.
Vanaf heden geldt:
In principe hoeft u niet meer te reserveren als u de viering op zondag wilt bijwonen. Dit geldt voor beide kerken. Echter: er moet wel gereserveerd worden indien we verwachten dat het aantal bezoekers het maximale aantal zitplaatsen zal overschrijden. We willen namelijk voorkomen dat u naar de kerk komt en er geen plaatsje meer voor u is.
In principe zult u moeten reserveren voor de gezamenlijke vieringen en voor vieringen op de feestdagen.
We zullen u via het Willibrord Actueel op de hoogte houden voor welke viering u moet reserveren.
Voor de komende tijd is reserveren noodzakelijk voor de vieringen op:

20 februari, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk, aanvang 10.30 uur.
(Voorstellen 1e communicanten)
Reserveren via Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl Telefonisch: 06-272 45 055

6 maart, gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk, aanvang 10.30 uur.
Reserveren via: H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

BIJ DE DEURCOLLECTE VAN 13 FEBRUARI
Zondag is de deurcollecte voor de PCI.
Zoals u wellicht weet, bestaat de PCI uit een groep parochianen van de drie deelgemeenschappen, die waar nodig mensen binnen onze parochiegrenzen ondersteunen in materieel opzicht. Hiermee geven ze mede invulling aan de diaconale opdracht van de kerk. Voorbeelden hiervan zijn: de financiering van een koelkast, of de aanvulling voor medische hulpmiddelen, wanneer de verzekering niet toereikend genoeg is en mensen niet in staat zijn dit zelf te betalen. We zien de laatste jaren een groei in het aantal hulpvragen en merken dat het beschikbare kapitaal ontoereikend dreigt te worden.
Daarom vragen we aan u om een warme bijdrage.
Dat kan bij de deurcollecte zondag in de kerk, maar u kunt ook thuis geld overschrijven naar bankrekening NL18 RABO 0125 4132 62
t.n.v. P.C.I. de Goede Herder
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Voorzichtig gaan de ontmoetingsochtenden weer van start. Woensdag 23 februari bent u van harte welkom voor koffie en gezellig samenzijn in de H. Lucaskerk. De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur.

DE WINDWIJZER
Zamibo Op zaterdag 12 februari is er van 16.00 tot 18.00 uur een ZaterdagMiddagBorrel. Even ontspannen met een drankje en een hapje. Elkaar ontmoeten, wat bijpraten, lekker achterover leunen en luisteren naar muziek. Deze keer wordt de muziek verzorgd door nachtburgemeester Leo IJdo. Van harte welkom!

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk : zondag 20 februari Lucaskerk gesloten. Gezamenlijke viering.
Pax Christikerk: zondag 20 februari 10.30 uur Gezamenlijke viering. Voorstellen 1e communicanten. Eucharistie voorganger: H.Egging
Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.