WILLIBRORD ACTUEEL 20-02-2022

Jaargang 15, nr.25                                                                                     20-02-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat


H.Lucaskerk: zondag 20 februari 09.30 uur Geen viering in de H.Lucaskerk. Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk.
Pax Christikerk: zondag 20 februari 10.30 uur Eucharistieviering gezamenlijke viering voorganger: H.Egging. Voorstellen 1e communicanten en 1e communie, m.m.v. kinderkoor Okido.

————————————————————————————————————-
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
______________________________________________________________________________
CORONA MAATREGELEN
In vervolg op de persconferentie van het kabinet zullen de bisschoppen per 25 februari het protocol voor de rooms katholieke kerk aanpassen.
Dan zal de 1.5 m afstand en het dragen van een mondkapje naar alle waarschijnlijkheid komen te vervallen.
Algemeen blijft van toepassing: blijf thuis bij Corona gerelateerde klachten, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog. Blijf alert en voorzichtig. Nog steeds is de pandemie niet ten einde. Daarom vragen wij iedereen zorg en voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
RESERVEREN
Het reserveringssysteem is aangepast.
Voor 20 februari geldt het reserveringssysteem nog.
20 februari, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk, aanvang 10.30 uur.
(Voorstellen 1e communicanten)
Reserveren via Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl Telefonisch: 06-272 45 055

GELOOFSVERDIEPING
De zinwandelingen gaan weer van start. De eerstkomende is op dinsdag 22 februari. We verzamelen om 19.45 uur bij de Pax Christikerk. Na de wandeling is er nog gelegenheid voor ontmoeting en napraten.
Bloemenarrangement in de vastentijd: In plaats van 6 maart wordt voor deze activiteit een nieuwe datum gezocht.
Rode draden in Lucas. Op maandagavond 7 maart start de serie Rode draden in Lucas. De volgende avonden zijn op 28 maart, 25 april en 23 mei. Het beloven boeiende avonden te worden waarin pastor Henri Egging vertelt over de verbindingen tussen het Lucasevangelie en andere bijbelteksten en tussen de wereld van toen en nu. De avonden worden gegeven in Maassluis in de Petrus en Pauluskerk van 19.45 – 21.45 uur. Vooraf opgeven is gewenst, dat kan via emailadres: secretariaat@appp.nl Om de avonden goed te kunnen volgen is het raadzaam om een bijbel mee te nemen.
Paus Franciscus en de armen. Op 6 maart zal in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis een bijeenkomst worden gehouden o.l.v. Jan Maasen (bisdom Rotterdam, medewerker diaconie en missiesecretaris).
We spreken met elkaar over:
• diaconale sleutelteksten uit de Bijbel
• een paar kernfragmenten uit documenten van paus Franciscus
• onze eigen mogelijkheden om te werken aan een cultuur van ontmoeting met de armen, individueel en in parochieverband. De bijeenkomst begint om 10.30 uur
ONTMOETINGSOCHTENDEN
Voorzichtig gaan de ontmoetingsochtenden weer van start. Woensdag 23 februari bent u van harte welkom voor koffie en gezellig samenzijn in de H. Lucaskerk. De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur.
GEUZENMAAND
Dinsdag 1 maart om 20.00 uur zal Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Internationaal Nederland, in De Windwijzer de Geuzenmaand 2022 openen. Het is de start van een groot aantal activiteiten. Het thema van de week is Recht doen. Meer informatie over het programma kunt u vinden via de website www.geuzenmaand.nl
VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 27 februari 9.30 uur Eucharistie, voorganger: H. Egging Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 27 februari 11.00 uur Woord-en Communieviering, Voorgangers: leden van 3D, m.m.v. Organist en samenzang.
Pax Christikerk Woensdag 2 maart: 19.30 uur Aswoensdagviering Geen middagviering om 14.00 uur
In beide kerken is er een deurcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor pater Henk Erdhuizen in Bolivia.
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.