WILLIBRORD ACTUEEL 06-03-2022

Jaargang 15, nr.27                                                                                    06-03-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk : zondag 06 maart 10.30 uur Gezamenlijke viering. 1e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering voorganger: Ch. Duynstee
Koor: Liriko
Pax Christikerk: zondag 06 maart Pax Christikerk gesloten
Zondag is er een deurcollecte voor de mensen in Oekraïne.

————————————————————————————————————-
De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag is er een Vespervieirng vanuit de basiliek.
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.
______________________________________________________________________________

STEUN AAN OEKRAINE
Naast ons gebed voor de mensen in de Oekraïne die in een niets ontziende oorlog zijn verwikkeld, bevelen de bisschoppen aan om op 6 maart een deurcollecte te houden om het getroffen volk in de Oekraïne ook financieel te ondersteunen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, den Haag onder vermelding van collecte Oekraïne.

GELOOFSVERDIEPING
Bloemenarrangement in de vastentijd: Deze activiteit wordt gehouden op zondag 20 maart. Het is een mooie gelegenheid ter bezinning in de vastentijd. Na de viering en het koffiedrinken is er een eenvoudige lunch. Na de lunch gaan we met de bloemen aan de slag onder leiding van Rita Vlierhuis en Dien van Bel. De bijeenkomst duurt tot ca. 16.00 uur.
Opgeven vooraf, tot uiterlijk 14 maart, is noodzakelijk i.v.m. de aan te schaffen materialen.
U kunt dit doen via de intekenlijst in de hal van de kerk of via emailadres koalsie@upcmail.nl

Rode draden in Lucas. Op maandagavond 7 maart start de serie Rode draden in Lucas. De volgende avonden zijn op 28 maart, 25 april en 23 mei. Het beloven boeiende avonden te worden waarin pastor Henri Egging vertelt over de verbindingen tussen het Lucasevangelie en andere Bijbelteksten en tussen de wereld van toen en nu. De avonden worden gegeven in Maassluis, niet in de Petrus en Pauluskerk zoals eerder aangegeven, maar in Het Kompas, Ibisstraat 1, 3145 AG Maassluis. Dit vanwege de reparatie aan het ventilatiesysteem in de Petrus en Pauluskerk. Aanvang van de avonden is 19.30 uur. Vooraf opgeven is gewenst, dat kan via emailadres: eysinksmeets@hotmail.com Om de avonden goed te kunnen volgen is het raadzaam om een bijbel mee te nemen. Bij Het Kompas is voldoende, gratis parkeergelegenheid

ONTMOETINGSOCHTENDEN
De ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk op donderdag 10 maart is verzet naar donderdag 17 maart. U bent in de Pax Christikerk van harte welkom voor ontmoeting en gezellig samenzijn. Deze keer is de bijeenkomst van 10.00 tot ca.13.30 uur. Naast koffie en/of thee krijgt u rond lunchtijd erwtensoep en pannenkoeken geserveerd.
Woensdag 9 maart van10.00 – 12.00 uur is er een inloopochtend in de Lucaskerk. Tijdens de vastentijd volgen wij de “vastenkalender”. Op woensdag lezen wij een tekst en denken erover na. Er is koffie en soep en de opbrengst is voor het vastenproject van de gezamenlijke kerken in Vlaardingen.
SOEPCAFE
Het soepcafe gaat weer van start. Zondag 20 maart kunt u na de viering en de koffie aanschuiven voor een lekker kopje soep en een broodje. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 10709911.
ZIN IN FLEURIGE VIOLEN ?
Heeft u na alle sombere dagen ook zo’n zin in een beetje fleurigheid? Bestel dan één of meerdere hangzakken met violen. Daar word je gelijk vrolijk van. De zakken kosten euro 8,50 per stuk. Met de aankoop steunt u onze kerk. Er is keuze uit de kleuren paars, geel of een zak met gemengde kleuren. Te bestellen tot uiterlijk 6 maart via de intekenlijst in de hal van de kerk, via het emailadres: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl of via tel. nr. 06 10 70 99 11.
Ophalen op 11 maart tussen 14.00 en 15.00 uur in de Pax Christikerk. Wilt u graag violen bestellen, maar kunt u ze niet zelf ophalen, dan kunnen ze ook thuis bezorgd worden.
VASTENSOEP TO GO
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een emmertje vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl .
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 13 maart 9.30 uur Eucharistie, voorganger: Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 13 maart 11.00 uur Woord-en Communieviering,
voorgangers leden van 3D Gezinsviering met Okido.
In beide kerken is het een themaviering en een deurcollecte voor de Vastenactie.
Pax Christikerk: Woensdag 16 maart 14.00 uur Eucharistieviering, H. Egging

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.