WILLIBRORD ACTUEEL 13-03-2022

Jaargang 15, nr.28                                                                                    13-03-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 13 maart 09.30 uur Eucharistie, voorganger: Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 13 maart 11.00 uur Woord-en Communieviering, voorgangers leden van 3D; Gezinsviering met Okido.
In beide kerken is het een themaviering en een deurcollecte voor de Vastenactie.
Pax Christikerk: Woensdag 16 maart 14.00 uur Eucharistieviering, H. Egging

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag is er een Vespervieirng vanuit de basiliek.
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

GELOOFSVERDIEPING
Bloemenarrangement in de vastentijd: Deze activiteit wordt gehouden op zondag 20 maart in de Pax Christikerk. Het is een mooie gelegenheid ter bezinning in de vastentijd. Na de viering en het koffiedrinken is er een eenvoudige lunch. Na de lunch gaan we met de bloemen aan de slag onder leiding van Rita Vlierhuis en Dien van Bel. De bijeenkomst duurt tot ca. 16.00 uur. Opgeven vooraf, tot uiterlijk 14 maart, is noodzakelijk i.v.m. de aan te schaffen materialen.
U kunt dit doen via de intekenlijst in de hal van de kerk of via emailadres koalsie@upcmail.nl

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Donderdag 17 maart is er weer een ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. U bent van harte welkom voor ontmoeting en gezellig samenzijn. Deze keer is de bijeenkomst van 11.00 tot 14.00 uur. Naast koffie en/of thee krijgt u rond lunchtijd erwtensoep en pannenkoeken geserveerd.
I.v.m. de voorbereiding van het eten is aanmelden voor de lunch nodig. Dit kan via emailadres: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 10709911.

SOEPCAFE
Het soepcafe gaat weer van start. Zondag 20 maart kunt u na de viering in de Pax Christikerk en de koffie aanschuiven voor een lekker kopje soep en een broodje. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 10709911.

VEERTIGDAGENTIJD
De Nederlandse bisschoppen roepen op om Pasen 2022 te vieren. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd in voorbereiding op Pasen.

De vasten is een uitgelezen tijd om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn. Om weer grond onder de voeten te krijgen, vaste dragende grond om op te staan en door te gaan, geworteld in het oude visioen dat zo diep in mensen zit: goede schepping, vredevolle wereld, liefdevolle mensen.
Je land is je leven! Vastenactie ondersteunt in Guatemala drie Maya-gemeenschappen die bedreigd worden in hun bestaanszekerheid door plannen voor een grote waterkrachtcentrale. Een plaatselijke hulporganisatie ondersteunt de gemeenschappen bij het opkomen voor hun rechten en biedt juridische ondersteuning. Onze bijdrage kan een verschil maken, zodat zij een menswaardig bestaan hebben op hun land!

U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO

VASTENSOEP TO GO
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een beker vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.

Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

DE WINDWIJZER in samenwerking met de Bethelkerk
Zaterdag 19 maart wordt om 15.00 uur in de Bethelkerk de ‘Stille’ zwart-wit film ‘The Phantom of the Opera’ uit 1925 vertoond. Deze ‘stomme’ film, tegenwoordig ook wel ‘stille’ film genoemd, wordt muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse stads- en Doelenorgel organist Geert Bierling.
De film vertelt het verhaal van een gemaskerde figuur die in de donkere kelders van het Parijse operagebouw woont, en angst inboezemt op iedereen die er komt. Hij wordt waanzinnig verliefd op een onschuldige, jonge zangeres, Christine, en wijdt al zijn tijd aan haar om een grote ster van haar te maken. U kunt zich voor de film aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl.
Toegang: € 7,50 incl. thee- of koffie. Plaats: De Bethelkerk bevindt zich aan de Burgemeester Verkadesingel 26 in Vlaardingen. De kerk is geopend vanaf 14.30 uur.

Het Repair Café is de plek waar kapotte spulletjes of andere zaken waar iets mis mee is, gerepareerd worden. Zo zijn ze weer bruikbaar en hoeven ze niet te worden weggegooid. Het Repair Café is open op elke derde zaterdag van de maand tussen 9.30-12.00 uur.
In de Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen.

HELPERS GEZOCHT
Voor een viering welkom geheten worden en na de viering lekker een kopje koffie of thee kunnen drinken wordt door veel mensen zeer gewaardeerd. In de Pax Christikerk zoeken we nieuwe gastdames/-heren en koffiezetters. Bent u bereid om af en toe een handje te helpen? Voor meer informatie kunt u terecht bij Margareth v.d. Nol tel. 06 47003522.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 20 maart 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging m.m.v. organist en cantor.
Pax Christikerk: zondag 20 maart 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging m.m.v. zanggroep Impuls.
Deurcollecte voor La Granja.
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.