WILLIBRORD ACTUEEL 20-03-2022

Jaargang 15, nr.29                                                                                 20-03-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 20 maart 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: H. Egging m.m.v. organist en cantor.
Pax Christikerk: zondag 20 maart 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging m.m.v. zanggroep Impuls.
Deurcollecte voor La Granja.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag is er een Vespervieirng vanuit de basiliek.
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

HOERA, WE MOGEN WEER!!!!!!
Na twee jaar corona-ellende kunnen we met Impuls komende zondag 20 maart weer tijdens een viering in de Pax Christikerk zingen. We verheugen ons daar enorm op. Het zal wel weer wennen zijn. Hopelijk zien we velen van jullie weer in de kerk of (ja, dat mag ook weer) bij de koffie.
We hebben de laatste weken een nieuw lied ingestudeerd, en dat gaat zondag in première.
Een klein stukje uit de tekst luidt: Hoe kunnen wij het wonder zien / van levenskracht die sterker is / van alle haat, geweld en macht. Hoe toepasselijk in deze tijd waarin haat, geweld en macht het wereldnieuws beheersen. Hopelijk tot zondag.

GELOOFSVERDIEPING
VRIJDAGAVOND 25 MAART FILMAVOND. We bekijken de film Philomena. Het schrijnende verhaal van een vrouw in Ierland die direct na de geboorte gedwongen wordt haar kind af te staan.
Locatie: Pax Christikerk. Tijd: van 20.00 – ca. 22.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur)
RODE DRADEN IN LUCAS. Boeiende avonden over het evangelie van Lucas. U kunt nog meedoen op 28 maart, 25 april en 23 mei.
Locatie: Het Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis. Aanvang 19.30 uur. Opgeven via emailadres: eysinksmeets@hotmail.com
OPNIEUW GEBOREN WORDEN. Nog drie avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook?
De avonden zijn op: donderdagavonden 7 april (initiatiesacramenten), 12 mei (priesterwijding en huwelijk) en 9 juni (biecht en ziekenzalving)
Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com

BEZOEK AAN BIJBELSE BEELDENTUIN
U kunt mee om een bezoek te brengen aan de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp. Er staan ruim 40 beelden van bijbelse en inspirerende personen. Ook de kruiswegstaties zijn in beeld gebracht.
Wanneer: donderdag 7 april.
Vertrek: 10.15 uur vanuit Petrus en Pauluskerk Maassluis, ca 17.00 uur weer terug.
Kosten: mogelijk voor vervoer, verder een vrijwillige bijdrage.
Opgeven: vóór 30 maart via secretariaat@appp.nl of 010-5912080.

PALMPAASSTOKKEN MAKEN op zaterdag 9 april voor gezinnen.
Locatie: Pax Christikerk Tijd: wordt nog bekend gemaakt.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Woensdag 23 maart is er weer een ontmoetingsochtend in de H.Lucaskerk. Van 10-12 uur gezellige inloop met koffie en soep.

HEEL DRINGEND MENSEN GEVRAAGD om eenmalig te helpen
Om (min of meer vakkundig) te helpen bij het behangen van een nieuwe flatwoning van een van onze parochianen. A.s. Maandag – dinsdag – woensdag … en dan hopen we hiermee klaar te zijn.
Donderdag en/of vrijdag gaan “we” vloerbedekking en zeil leggen … zo u zich daarvoor wilt opgeven… Ook hiervoor HEEL DRINGEND MENSEN GEVRAAGD.
Verdere informatie en mogelijk aanmelden via movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296.

VEERTIGDAGENTIJD
Je land is je leven! Het thema van Vastenactie is dan ook Landrechten.
Oorlog maakt het vaak onmogelijk dat mensen op hun eigen land blijven, zoals in Syrië. 884.000 Syriërs leven in vluchtelingenkampen in Libanon, zij hebben geen eigen plek meer om te wonen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter bestaan.
Onze bijdrage kan een verschil maken!

U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO of gebruik de QR code 

VASTENSOEP TO GO
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een beker vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

DE WINDWIJZER Schiedamseweg 95
Zin op Zondag – Over het belang van een integere, betrouwbare overheid
Zondag 20 maart van 15.00 – 16.00 uur. Dit keer is drs. Jos Wienen (historicus en theoloog) bij ons te gast. Hij is sinds 2016 burgemeester van Haarlem. Vanwege zijn beleid ten opzichte van de criminaliteit wordt hij ernstig bedreigd en moest een halfjaar noodgedwongen in een safe-house wonen. Een inspirerende themamiddag. U bent van harte uitnodigend om hierbij aanwezig te zijn. Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 27 maart 09.30 uur Woord- en communieviering, voorganger: parochiaan; m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 27 maart 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis m.m.v. organist/cantor. Met Kinderwoorddienst en 10+
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.