WILLIBRORD ACTUEEL 27-03-2022

Jaargang 15, nr.30                                                                                     27-03-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 27 maart 09.30 uur Woord- en communieviering, voorganger: parochiaan; m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 27 maart 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger M. Tharsis, organist en samenzang

In de veertigdagentijd worden in beide kerken mooie liturgische bloemschikkingen gemaakt.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 25 maart Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

GELOOFSVERDIEPING
VAN KAARS TOT PAASKAARS. Vrijdag 1 april heeft u de mogelijkheid om met gekleurde was uw eigen paaskaars te versieren. Een avond creatief bezig zijn en met een mooi resultaat naar huis gaan, waar u het hele jaar plezier van heeft. Voor de kaarsen en de materialen wordt gezorgd. Graag wel een snijmat of een snijplankje en een mesje meenemen. Opgeven kan nog via 06.10709911 of emailadres: koalsie@upcmail.nl De avond is in de H.Lucaskerk en is van 19.30- ca. 22.00 uur. Kosten: € 10,00 incl. materialen, thee en koffie.
ZINWANDELING
Door omstandigheden gaat de zinwandeling op 29 maart niet door. In april hopen we op 26 april weer op pad te gaan.

RODE DRADEN IN LUCAS. Boeiende avonden over het evangelie van Lucas. U kunt nog meedoen op 28 maart, 25 april en 23 mei.
Locatie: Het Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis. Aanvang 19.30 uur. Opgeven via emailadres: eysinksmeets@hotmail.com
OPNIEUW GEBOREN WORDEN. Vier avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook?
De avonden zijn op: donderdagavonden 7 april (Sacramenten, wat zijn dat?) 12 mei (initiatiesacramenten), 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving)
Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com

BEZOEK AAN BIJBELSE BEELDENTUIN
U kunt mee om een bezoek te brengen aan de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp. Er staan ruim 40 beelden van bijbelse en inspirerende personen. Ook de kruiswegstaties zijn in beeld gebracht.
Wanneer: donderdag 7 april.
Vertrek: 10.15 uur vanuit Petrus en Pauluskerk Maassluis, ca 17.00 uur weer terug.
Kosten: mogelijk voor vervoer, verder een vrijwillige bijdrage.
Opgeven: vóór 30 maart via secretariaat@appp.nl of 010-5912080.

PALMPAASSTOKKEN MAKEN
op zaterdag 9 april voor gezinnen.
Locatie: Pax Christikerk Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Opgeven: jongerenwerkgroeppaxchristi@gmail.com

Nog een keer DRINGEND MENSEN GEVRAAGD
Fijn dat mensen geholpen hebben bij het behangen en het leggen van zeil. Een prachtig resultaat. De komende week moet er nog vloerbedekking gelegd worden. De vloerbedekking wordt op maat gesneden aangeleverd. Ook hiervoor HEEL DRINGEND MENSEN GEVRAAGD.
Verdere informatie en mogelijk aanmelden via movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296.

VEERTIGDAGENTIJD
Je land is je leven! Vastenactie ondersteunt in het noordoosten van Brazilië kleine boeren die moeite hebben om voldoende voedsel te verbouwen op hun land en die het risico lopen om van hun land verjaagd te worden. Vastenactie ondersteunt 60 families; ze ontvangen zaaigoed en landbouwtraining.
Onze bijdrage kan hen een menswaardig bestaan geven op hun land!

U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO of gebruik de QR code 

VASTENSOEP TO GO — denkt u er aan om te bestellen???
Een maaltijdsoep eten voor het vastenproject! Dat kan met ‘soep-to-go’. U kunt zich elke week aanmelden voor een beker vegetarische maaltijdsoep. We vragen minimaal €2,00 per portie maar meer mag ook, want de opbrengst is voor de vastenprojecten.
Bestellen kan telefonisch en per e-mail:
• Voor de Lucaskerk: via email movzwo@hetnet.nl of
telefonisch: 06-3056 5296 (bij geen gehoor 06-2724 5217). Uiterlijk woensdagavond.
• Voor de Pax Christikerk:
via email tot dinsdag 20.00 uur: reserveringpax@goedeherderparochie.nl
telefonisch: 06-2724 5055 op maandag en dinsdag van 10.00-20.00 uur.
De soep kan na bestelling worden opgehaald in de kerk waar u besteld heeft:
• in de Lucaskerk op vrijdagmiddag tussen 12.30 – 13.30 uur of
vrijdagavond tussen 19.00 – 19.30 uur.
• in de Pax Christikerk op vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur.
Kunt u zelf niet naar de kerk komen en is er niemand die voor u soep kan meenemen of ophalen, dan wordt de soep van harte bij u thuis bezorgd.

OUD PAPIER ACTIE
Zaterdag 2 april kunt u weer oud papier inleveren voor het goede doel. De containers staan voor het Kerkcentrum Holy.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 03 april 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger Ch.Duynstee Organist en samenzang
Pax Christikerk: zondag 03 april 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee Koor: Liriko
Deurcollecte voor La Granja
Pax Christikerk: woensdag 06 april 14.00 uur Eucharistieviering, Voorganger M. Tharsis

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.