WILLIBRORD ACTUEEL 10-04-2022

Jaargang 15, nr.32                                                                               10-04-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 10 april H. Lucaskerk gesloten, gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
Pax Christikerk: zondag 10 april 10.30 uur Gezamenlijke viering. Palmzondag Voorganger H. Egging, m.m.v. koor Impuls.
Er is  Kinderwoorddienst . Kinderen kunnen hun spaardoosje inleveren.

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Pax Christikerk: maandag 11 april 19.30 uur Boeteviering & Biechtgelegenheid, gezamenlijke viering. Voorganger
A.Kunnekkadan, SVD. Organist en samenzang
H. Lucaskerk: donderdag 14 april 19.30 uur Witte Donderdag, gezamenlijke viering. Voorganger: M. Tharsis,SVD.
M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk vrijdag 15 april 15.00 uur Kruiswegviering, voorgangers: leden van 3D. Viering met mogelijkheid voor bloemenhulde.
Organist en samenzang.
H.Lucaskerk vrijdag 15 april 15.00 uur Kruiswegviering, voorganger: parochiaan. Viering met mogelijkheid voor bloemenhulde.
Organist en samenzang.
H. Lucaskerk vrijdag 15 april 19.30 uur Goede Vrijdag, gezamenlijke viering. Voorganger M. Tharsis, SVD. Koor: Liriko.
Viering met mogelijkheid voor bloemenhulde.
Pax Christikerk zaterdag 16 april 19.00 uur Gezinsviering. Voorganger L. Meijer. Koor: Okido. Deurcollecte voor La Granja.
H. Lucaskerk zaterdag 16 april 22.00 uur Paaswake, gezamenlijk viering.
Voorganger: M. Tharsis, SVD. M.m.v. Willibrordkoor. Deurcollecte LaGranja.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Zondag 10 april is er een you tube gebedsviering vanuit de Jacobuskerk in Schiedam.

ONTMOETINGSOCHTEND
Woensdag 13-4-2022 van 10-12 uur voor iedereen ontmoetingsbijeenkomst op kerkplein van Lucas Kerk. Wij hebben koffie, thee, soep en gezellig praatje. Opbrengst van soep en koffie is voor het vastenproject. Wij hopen u woensdag te ontmoeten!

PAASLUNCH op 17 april
Na de viering op 1e Paasdag kunt u in de Pax Christikerk aanschuiven voor koffie / of thee en een gezellige Paaslunch. Om de lunch goed te kunnen organiseren is het wenselijk dat u zich vooraf opgeeft. Dat kan via de intekenlijst die in de hal van de Pax Christikerk ligt, via de reserveringstelefoon of het reserverings emailadres van de Pax Christikerk. De lunch is voor de gehele Willibrordgemeenschap toegankelijk. Reserveren kan tot en met woensdag.
 telefonisch: 06-2724 5055 via email: reserveringpax@goedeherderparochie.nl

WAKES IN KERKCENTRUM HOLY
In de stille week (week voor Pasen) zijn er op maandag, dinsdag en woensdagavond wakes in Kerkcentrum Holy. Aanvang 19.30 uur. Een half uurtje bij elkaar zijn op weg naar Pasen.

GELOOFSVERDIEPING
OPNIEUW GEBOREN WORDEN. Vier avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? De avonden zijn op: donderdagavonden 7 april (Sacramenten, wat zijn dat?) 12 mei (initiatiesacramenten), 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com

VEERTIGDAGENTIJD
De Vastenactie loopt ten einde. Dat neemt niet weg dat u nog steeds uw bijdrage kunt doneren voor de projecten waar in de Vastenactie aandacht voor is geweest.
Uw bijdrage is hard nodig.
U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO of gebruik de QR code 

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 17 april: 9.30 uur Eerste Paasdag Eucharistieviering. Voorganger: A.Kunnekkadan, SVD. M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 17 april 11.00 uur Eerste Paasdag Eucharistieviering. voorganger Ch. Duynstee. Koor: Impuls.
In beide kerken is er een deurcollecte voor La Granja

Pax Christikerk: woensdag 20 april 14.00 uur Eucharistieviering, voorganger H. Egging.

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.