WILLIBRORD ACTUEEL 17-04-2022

Jaargang 15, nr.33                                                                               17-04-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat


H.Lucaskerk: zondag 17 april 09.30 uur Eerste Paasdag Eucharistieviering. Voorganger: A. Kunnekkadan, SVD. M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 17 april 11.00 uur Eerste Paasdag Eucharistieviering. voorganger Ch. Duynstee. Koor: Impuls.
In beide kerken is er een deurcollecte voor La Granja
Pax Christikerk woensdag 20 april 14.00 Eucharistieviering Voorganger H. Egging

DE VIERINGEN VOOR ZATERDAG 

Pax Christikerk zaterdag 16 april 19.00 uur Gezinsviering. Voorganger L. Meijer. Koor: Okido. Deurcollecte voor La Granja.

H. Lucaskerk zaterdag 16 april 22.00 uur Paaswake, gezamenlijk viering.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

GELOOFSVERDIEPING
OPNIEUW GEBOREN WORDEN. Vier avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? Er resteren nog 3 avonden, die zijn op: donderdagavonden 12 mei (initiatiesacramenten), 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com
ZINWANDELEN
Dinsdag 26 april kunt u weer aansluiten bij de zinwandeling. Start om 19.45 uur bij de Pax Christikerk. Twee aan twee wandelen we eerst een halfuur in stilte om na te denken over een bezinnende tekst. Het tweede halfuur is om inzichten en / of vragen met elkaar te delen. Na de wandeling is er gezamenlijk koffie of thee drinken in de Pax Christikerk.
Vooraf opgeven is gewenst, dat kan via emailadres koalsie@upcmail.nl
of telefonisch via tel. nr. 06 10709911.


VEERTIGDAGENTIJD
De Vastenactie loopt ten einde. Dat neemt niet weg dat u nog steeds uw bijdrage kunt doneren voor de projecten waar in de Vastenactie aandacht voor is geweest.
Uw bijdrage is hard nodig.
U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO of gebruik deze actuele QR code 


BISDOMBLAD
In de hal van beide kerken ligt het Paasnummer van het Bisdomblad Tussenbeide voor u klaar.
U kunt dit blad gratis meenemen.


BERICHT VAN MISSIO
In het kader van het jubileumjaar 2022 van Missio Pauselijke Missiewerken is er een speciale pagina op de website van Missio. Een pagina met achtergrondinformatie, met het levensverhaal van Pauline Jaricot, de stichteres en enkele gebeden. De pagina is te vinden via https://www.missio.nl/nieuwses/jubileumjaar-pauselijke-missiewerken/
Neem eens een kijkje op de website.


LENTEMARKT
Op zaterdag 23 april van 10.00-14.00 uur is er in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel een Lentemarkt, met o.a. een rommelmarkt, Rad van Avontuur, een boekenmarkt en tuinplanten. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Spoetnik en Oekraïnse vluchtelingen.


DE WINDWIJZER
Op reis door muziekland met Joey Roukens
Op donderdag 21 april is de Nederlandse componist Joey Roukens te gast in De Windwijzer. Hij is geboren in Schiedam, maar opgegroeid in Vlaardingen. Inmiddels is hij bekend als componist. Joey Roukens put zijn muzikale taal uit een veelheid aan invloeden, variërend van muziek uit het begin van de 20e eeuw (Stravinsky, Mahler, Ives, Sibelius, Debussy) tot (post-)minimalisme (Adams, Reich) tot bepaalde soorten pop, jazz en zelfs niet-westerse muziek.
Joey zal ons meenemen op zijn reis door muziekland. Hij zal ons zijn muziek laten horen, vertellen over het vak van de componist en zelf muziek maken. Je bent van harte welkom om dit mee te beleven. Aanvang is om 19.30 uur in De Windwijzer, Schiedamseweg 95 Vlaardingen. Entree is €7,50.


VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 24 april: 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Ch. Duynstee. M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 24 april 11.00 uur Woord-en Communieviering:
Voorgangers: leden van 3D Samenzang en organist.


SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.


TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.


Wij wensen u allen
Zalig Pasen