WILLIBRORD ACTUEEL 24-04-2022

Jaargang 15, nr.34                                                                                   24-04-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 24 april 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Ch. Duynstee M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 24 april 11.00 uur Woord-en communieviering
Voorgangers: leden van 3D Pianist en samenzang.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

GELOOFSVERDIEPING
OPNIEUW GEBOREN WORDEN. Vier avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? Er resteren nog 3 avonden, die zijn op: donderdagavonden 12 mei (initiatiesacramenten), 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com
ZINWANDELEN
Dinsdag 26 april kunt u weer aansluiten bij de zinwandeling. Start om 19.45 uur bij de Pax Christikerk. Twee aan twee wandelen we eerst een halfuur in stilte om na te denken over een bezinnende tekst. Het tweede halfuur is om inzichten en / of vragen met elkaar te delen. Na de wandeling is er gezamenlijk koffie of thee drinken in de Pax Christikerk.
Vooraf opgeven is gewenst, dat kan via emailadres koalsie@upcmail.nl
of telefonisch via tel. nr. 06 10709911.
HEEFT DE KERK NOG TOEKOMST
Het afgelopen jaar heeft de Belgische aartsbisschop het boek geschreven: ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving’. De plaats van de kerken in de samenleving is sterk veranderd, zij leeft niet meer. Voor sommigen is dat de oorzaak van crisis en verwarring in de kerk. Kardinaal De Kesel deelt die mening niet. De kerk zal zich moeten herbezinnen over haar positie. In 2 avonden van bezinning, verdieping en gesprek kunnen we spreken over de toekomst van de Kerk. De avonden staan onder de begeleiding van pastor Charles Duynstee en worden gehouden op woensdagen 11 en 18 mei van 19.30-21.30 uur in de Wilgenburg (centrum achter de basiliek). Opgeven bij Riek Wouters, email riero24@hotmail.com

KAARTENACTIE VOOR OEKRAïNERS IN VLAARDINGEN
De Orthodoxe christenen uit de Oekraïne vieren a.s. weekeinde (23,24,25 april) hun Paasfeest.
Na de komende zondagsviering liggen in beide kerken kaarten klaar voor Oekraïners in Vlaardingen. U kunt hen een hart onder de riem steken door een kaart te sturen. Zet uw naam vergezeld van een Paasgroet of wens op de kaart. De kaart hoeft u niet zelf te posten, alle kaarten worden overhandigd tijdens een paasbijeenkomst in het Unilever-gebouw.

VEERTIGDAGENTIJD
De Vastenactie is voorbij. In de Vastentijd is er soep verkocht waarvan de opbrengst bestemd is voor de doelen van de Vastenactie. Velen hebben iedere week of regelmatig de gang naar de kerk gemaakt om één of meerdere porties soep te kopen. Ook tijdens ontmoetingsochtenden in de H.Lucaskerk is soep geserveerd waarvan de opbrengst voor de Vastenactie was.
Dat heeft in beide RK kerken, Kerkcentrum Holy en Rehobothkerk tesamen de mooie opbrengst opgeleverd van Euro 1.412,40. Wilt u nog doneren voor de projecten waarvoor in de Vastenactie aandacht is geweest? Uw bijdrage is hard nodig.
U kunt een gift overmaken naar: NL82 INGB 0000 5562 94
t.n.v. DGH Actierekening MOV-ZWO

ONTMOETINGSBIJEENKOMST
Woensdag 27 april – Koningsdag- is er van 10.00 – 12.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst in de H. Lucaskerk. We drinken dan koffie en er is een oranjegebakje bij. Iedereen is van harte welkom. Na de koffie zijn er in het centrum allerlei koningsactiviteiten waaraan u kunt deelnemen.

LENTEMARKT
Op zaterdag 23 april van 10.00-14.00 uur is er in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel een Lentemarkt, met o.a. een rommelmarkt, Rad van Avontuur, een boekenmarkt en tuinplanten. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Spoetnik en Oekraïnse vluchtelingen.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK

 H.Lucaskerk: zondag 01 mei 9.30 uur Eucharistieviering Voorganger: H. Egging organist, cantor en samenzang
Pax Christikerk: zondag 01 mei 11.00 uur Eucharistieviering Voorganger: H. Egging
M.m.v. Liriko. Deurcollecte voor La Granja.

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

De secretariaten zijn in de meivakantie ( ma 25 april t/m zo. 8 mei ) gesloten.
De eerstkomende Willibrord Actueel kunt u vrijdag 6 mei tegemoet zien.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.