WILLIBRORD ACTUEEL 08-05-2022

Jaargang 15, nr.35                                                                                  08-05-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 8 mei 09.30 uur Eucharistieviering, voorganger M Tharsis M.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 8 mei 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger Ch. Duynstee Organist en samenzang.
In beide kerken is er een deurcollecte voor roepingenzondag.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN
Komende week zijn er weer gezellige koffieochtenden om bij te praten en/of een spelletje te doen. U bent welkom in de Lucaskerk op woensdag 11 mei van 10 tot 12 uur en kunt u ook pannenkoeken eten. En in de Pax Christikerk op donderdag 12 mei van 10 tot 12 uur.

SOEPCAFE
Zondag 15 mei kunt u in de Pax Christikerk na de viering en de koffie weer aanschuiven voor een lekker kopje soep en een broodje. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 10709911. Of via de intekenlijst in de hal/kerkplein van de kerk.

GELOOFSVERDIEPING
OPNIEUW GEBOREN WORDEN.
Vier avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? Er resteren nog 3 avonden, die zijn op: donderdagavonden 12 mei (initiatiesacramenten), 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com

HEEFT DE KERK NOG TOEKOMST
Het afgelopen jaar heeft de Belgische aartsbisschop het boek geschreven: ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere samenleving’. De plaats van de kerken in de samenleving is sterk veranderd, zij leeft niet meer. Voor sommigen is dat de oorzaak van crisis en verwarring in de kerk. Kardinaal De Kesel deelt die mening niet. De kerk zal zich moeten herbezinnen over haar positie. In 2 avonden van bezinning, verdieping en gesprek kunnen we spreken over de toekomst van de Kerk. De avonden staan onder begeleiding van pastor Charles Duynstee en worden gehouden op woensdagen 11 en 18 mei van 19.30-21.30 uur in de Wilgenburg (centrum achter de basiliek). Aanmelden bij Riek Wouters, email: riero24@hotmail.com

MEDITATIE
Uw hoofd tot rust brengen in de maandelijkse meditatie kan weer op vrijdag 13 mei van 20.00 tot ca 21.00 uur. Aansluitend kunt u nog thee drinken en wat napraten.
Aanmelden via e-mail: koalsie@upcmail.nl of tel. 06 1070 9911

THEMA-AVOND BACHCANTATES
In het kader van het door corona twee jaar uitgestelde jubileum ‘25 jaar Bachcantates in Vlaardingen’ heeft de Stichting Cantates Vlaardingen de heer Jos van Veldhoven, voormalig muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging, bereid gevonden om een lezing te houden met als titel: ‘Hoe voerde Bach nu eigenlijk zèlf zijn muziek uit in zijn kerk in Leipzig?’
Jos van Veldhoven zal aan de hand van voorbeelden van de opnames op ‘All of Bach’ uitgebreid ingaan op de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen, die na de pauze zullen worden beantwoord.
De avond wordt afgesloten met een hapje en drankje. Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl
Wanneer: Donderdag 12 mei 2022, aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
Waar: Bethelkerk, Burg. Verkadesingel Vlaardingen
Iedereen is in principe welkom, maar er zijn nog wel enkele regels in verband met covid; zie hiervoor de website van de kerk: https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws.

De volgende Cantatedienst is op 29 mei aanstaande om 17.00 uur. Uitgevoerd wordt het Himmelfahrtsoratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE WINDWIJZER Schiedamsweg 95
Op 11 mei van 16.00 – 17.00 uur zal de vernieuwde boekenmarkt feestelijk geopend worden. Met hulp van vele mensen is de galerij echt heel mooi geworden en nu ook geschikt voor huiswerkbegeleiding of een overleg. Je bent welkom bij de opening of kom eens kijken tijdens de boekenmarkt op de maandagmorgen en op elke tweede zaterdagmorgen van de maand van 9.30 -12.00 uur.

Zin op Zondag met Fokke Obbema
Fokke Obbema, redacteur zingeving bij de Volkskrant, was heel even dood in 2017 toen zijn hart stil stond. Hij schreef een artikel over deze ervaring en kreeg vele reacties. Dat werd de start van een bijzondere interview reeks. De eerste vraag is steeds: ‘Wat is de zin van ons leven?’ De gesprekken werden gebundeld in twee boeken die prompt bestsellers werden. Wat maakt dat de ‘trage vragen’ – naar grond, doel en zin van ons bestaan – juist nu zoveel losmaken? En hoe geeft Obbema zelf antwoord op de vraag naar de zin van ons leven? Luister naar zijn verhaal op zondag 15 mei om 15.00 uur.

In mei zal het uitgestelde Hemels Filmfestival plaats vinden. Vijf films op steeds een andere locatie die tot een gesprek uitnodigen. Na de film is er voldoende tijd om erover na te praten. Een goede gelegenheid om iemand mee te nemen. Je koopt een kaartje voor €10,- en je krijgt een 2e kaartje voor een extra persoon.
Data en plaats:
Ma 16 mei 2022: As it is in Heaven – Bethelkerk, Burg Verkadesingel 26
Di 17 mei 2022: The Shack – Grote Kerk, Markt 63
Wo 18 mei 2022: Des hommes et des dieux – Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47A
Do 19 mei 2022: Angels on diamondstreet – Rehobothkerk, Bilitonlaan 104
Vr 20 mei 2022: The Bucket List – De Windwijzer, Schiedamsweg 95

In De Windwijzer was zondagochtend 24 april een zeer geslaagd Oekraïens orthodox Paasfeest, met een Paasmaaltijd. Op het einde werden Paasgroeten vanuit het Stiltecentrum De Driepas en verschillende kerken uitgedeeld (ruim 100 kaarten) – mét een vredeskaars van Kerk en Vrede en een vaste bloeiende plant voor iedere wooneenheid.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK 
H.Lucaskerk: zondag 15 mei 09.30 uur Eucharistieviering Voorg. A. Kunnekkadan SVD organist, cantor en samenzang
Pax Christikerk: zondag 15 mei 11.00 uur Eucharistieviering Voorg. H. Egging 1e Communieviering met OKIDO
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.