WILLIBRORD ACTUEEL 22-05-2022

Jaargang 15, nr.37                                                                                    22-05-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 22 mei 09.30 uur Woord- en Communieviering Voorg. Parochiaan m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 22 mei 11.00 uur Eucharistieviering Voorg. M. Tharsis SVD, organist en samenzang.
H. Lucaskerk: donderdag 26 mei 10.30 uur Hemelvaart. Gezamenlijke Eucharistieviering. Voorg. Ch. Duynstee; m.m.v. Willibrordkoor.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

NIEUWS OVER TOEKOMST VLAARDINGSE KERKEN
Deze week heeft het parochiebestuur en pastoraal team een brief van het Bisdom ontvangen over de toekomst van de R.K. kerk in Vlaardingen. Zondag 22 mei zal Jan Bekkers, vice-voorzitter van het bestuur, in beide kerken toelichting geven op de brief. Na de viering is de brief verkrijgbaar. De brief wordt na zondag ook toegezonden aan de digitale ontvangers van Willibrord Actueel en wordt met de komende Kerk aan de Waterweg meegezonden.

Het verslag van de hoorzitting, die gehouden is op 20 september 2021 in de H. Lucaskerk, is verkrijgbaar bij de secretariaten.

ONTMOETINGSBIJEENKOMST
Woensdag 25 mei is er weer een gezellige koffie/thee-ochtend om bij te praten en/of een spelletje te doen. U bent welkom in de Lucaskerk vanaf 10 uur en om 12 uur kunt u lekker een pannenkoek eten.
In de Pax Christikerk is de volgende ontmoetingsochtend op donderdag 9 juni.

ZALIG VERKLARING PAULINE JARICOT
Zondag 22 mei wordt de stichteres van Missio Pauselijke Missiewerken, Pauline Jaricot, zalig verklaard. De plechtigheid vindt plaats in Lyon, haar geboorteplaats. De Franse katholieke omroep KTO zendt de eucharistieviering rechtstreeks uit via internet. Via deze link kunt u erbij zijn. Op www.missio.nl staat een speciale pagina over het Jubileumjaar 2022 en het leven van Pauline Jaricot.

BOEKJES over TITUS BRANDSMA
Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Voor belangstellenden zijn er nog boekjes verkrijgbaar over zijn leven. Informatie bij de secretariaten of in de kerken.

GELOOFSVERDIEPING
DAUWTRAPPEN
Na twee jaar mogen we weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag. De oude traditie zetten we weer voort. ’s Morgensvroeg wandelen in de Broekpolder met een meditatief moment en afsluitend een (eenvoudig) ontbijt.
Aansluitend kan men naar de viering in de H.Lucaskerk die om 10.30 uur begint.
Wanneer: donderdag 26 mei, start om 07.00 uur in de ochtend.
Waar: vertrek bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, Vlaardingen.
Aanmelden: via koalsie@upcmail.nl of via intekenlijst in de kerken.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPNIEUW GEBOREN WORDEN.
Avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? Er resteren nog 2 avonden, die zijn op:
donderdagavond 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com

LIDUINAPROCESSIE
Zondag 22 mei zal een processie met de relieken van de Heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken, langs plekken die herinneren aan de stadsheilige. Liduina leefde in Schiedam van 1380 tot 1433. Door een val op het ijs kwam zij ziek op bed te liggen, en ze werd nooit meer beter. Tijdens haar leven werd zij al vereerd, omdat zij haar lijden geduldig droeg en veel betekende voor de mensen om zich heen. Ook speelden zich wonderlijke gebeurtenissen af in de ziekenkamer.
Men kan de processie van een afstand bekijken, maar iedereen kan zelf ook deelnemen.
Om 14.00 uur komt men dan samen in de basiliek.
De tocht begint om 14.15 uur. Om 14.30 uur is er een gebedsdienst in de Grote kerk, waar Liduina als kind gebeden heeft en waar ze werd begraven. De processie gaat ook door de Oud-Katholieke kerk op de Dam.
Om 16.00 uur eindigt de tocht met een afsluitende vesperdienst in de basiliek. Daarna is er een informeel samenzijn in de Wilgenburg (achter de basiliek) met soep en een broodje.

BACHCANTATES
De volgende Cantatedienst is op 29 mei aanstaande om 17.00 uur. Uitgevoerd wordt het Himmelfahrtsoratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

DE WINDWIJZER Schiedamsweg 95
Filmavond ‘Mijn vader is een vliegtuig’
Eva lijkt alles te hebben: een gezin, een succesvol bedrijf en het huis van haar dromen. Als haar moeder plotseling overlijdt, ontdekt ze dat haar leven bestaat uit leugens en geheimen. Ze wordt angstig en begint de grip op de werkelijkheid te verliezen. Ze neemt contact op met haar vader die al ruim dertig jaar in een psychiatrische inrichting verblijft. Dat blijkt het begin te zijn van een schokkende ontdekkingstocht naar het verleden. Van harte welkom.
Vrijdag 27 mei om 20.00 uur. Entree € 6,-

VIERINGEN VOOR VOLGENDE 2 WEKEN 
H.Lucaskerk: zondag 29 mei 09.30 uur Eucharistieviering Voorg. M. Tharsis SVD organist, cantor en samenzang.
Pax Christikerk: zondag 29 mei 11.00 uur Woord- en Communieviering
Voorg. leden van 3D; organist en samenzang
In beide vieringen is de kerkcollecte voor de Nederlandse Missionarissen
Pax Christikerk: woensdag 1 juni 14.00 uur Eucharistieviering voorg. M. Tharsis SVD
Pax Christikerk: zondag 5 juni 10.30 uur Pinksteren. Gezamenlijke Eucharistieviering, Voorg. Ch. Duynstee; mmv Willibrordkoor.
Deurcollecte voor de Pinksteractie: diaconie verweg en dichtbij.
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag zijn de secretariaten gesloten.
Er verschijnt dan geen Willibrord Actueel. De volgende WA komt 2 juni.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.