WILLIBRORD ACTUEEL 05-06-2022

Jaargang 15, nr.38 05-06-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

Pax Christikerk: zondag 5 juni 10.30 uur Pinksteren. Gezamenlijke Eucharistieviering. Voorganger:  Ch. Duynstee; mmv Willibrordkoor.
Deurcollecte voor de Pinksteractie: diaconie verweg en dichtbij.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek
Om de maand is er, vanuit verschillende kerken, een gebedsdienst.

NIEUWS OVER TOEKOMST VLAARDINGSE KERKEN
Het parochiebestuur en pastoraal team ontving een brief van het Bisdom over de toekomst van de R.K. kerk in Vlaardingen. Jan Bekkers, vice-voorzitter van het bestuur, heeft op 22 mei in beide kerken toelichting gegeven op de brief. De brief is in beide kerken na de viering verkrijgbaar, is aan de digitale ontvangers van Willibrord Actueel gemaild en wordt met de komende Kerk aan de Waterweg meegezonden.
Het verslag van de hoorzitting, die gehouden is op 20 september 2021 in de H. Lucaskerk, is verkrijgbaar bij de secretariaten.

ONTMOETINGSBIJEENKOMSTEN
Woensdag 8 juni is er van 10.00 – 12.00 uur een ontmoetingsochtend in de Lucaskerk .Wij komen bijeen om elkaar te ontmoeten, van gedachte wisselen, een gezelschapsspel en een kopje koffie, de ochtend sluiten wij af met een kopje soep.
Donderdag 9 juni is er weer een gezellige koffie/thee-ochtend om bij te praten en/of een spelletje of eventueel een andere activiteit te doen. U bent welkom in de Pax Christikerk van10.00 tot 12.00 uur.

EEN NIEUWE ANDERS DAN ANDERS VIERING
Op 12 juni a.s. is er in de Pax Christikerk weer een Anders dan Andersviering.
Het thema van de viering is: “Alles is liefde”, naar het gelijknamige lied van Blof. In deze viering staan we o.a. stil bij de vragen rondom de vanzelfsprekendheid van liefde, en de problemen die (gebrek aan) liefde soms kan veroorzaken. Voorganger in deze viering is pastor Henri Egging. Bij de voorbereiding is er ook inbreng vanuit 3D geweest. Daar zijn we erg blij mee. Natuurlijk hebben we met het Combo weer een aantal passende songs uitgezocht. Naast het nummer van Blof hebben we o.a. gekozen voor nummers van Eagles, Foreigner, Racoon, Shania Twain en U2. En natuurlijk mag iedereen weer gewoon meezingen. De viering begint om 11 uur. We hopen op een ouderwets grote opkomst.

GELOOFSVERDIEPING
OPNIEUW GEBOREN WORDEN.
Avonden over de sacramenten o.l.v. het pastoraal team. Komt u ook? Er resteren nog 2 avonden, die zijn op:
donderdagavond 9 juni (priesterwijding en huwelijk) en 23 juni (biecht en ziekenzalving) Locatie: pastorie van de basiliek, Schiedam. Tijd: 19.30 -21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Aanmelden via emailadres: riero24@hotmail.com
MEDITATIEAVOND
Vrijdag 10 juni is er weer een meditatieavond in de Pax Christikerk. Aanvang 20.00 uur. Na de meditatie gelegenheid om bij te praten en thee te drinken. Opgeven via: koalsie@upcmail.nl
HAPPY STONES
Stenen met een missie, onder deskundige leiding een doodgewone kiezelsteen beschilderen met een boodschap, mooie tekst of een afbeelding. Om zelf te houden of weg te geven.
Wanneer: zaterdag 2 juli van 10.30 tot 13.00 uur.
Waar: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 in Maassluis.
Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden via secretariaat@appp.nl

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Het Banneux Comite Rottedam heeft nog enkele plaatsen beschikbaar voor de tweedaagse bedevaart naar Banneux d.d. 18 en 19 juni 2022. Wij verblijven in Banneux in het Kasteeltje nabij het Heiligdom. De kosten zijn 132,50 pp. op basis van volpension.Wilt U mee dan kunt zich opgeven bij Mevr. A.P. Opstal Tel 015 3693148.

DE WINDWIJZER Schiedamsweg 95
Zaterdagmorgen 4 juni van 10.00-12.00 uur in de Windwijzer bloemschikken in het teken van Pinksteren. Kosten 10,00 euro. Vooraf aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl
Met elkaar eten geeft mooie gesprekken. Tweemaal per maand organiseren we in De Windwijzer een avondmaaltijd onder de naam Warm Onthaal. We serveren een driegangenmenu voor € 5,00. Vrijwilligers staan achter het fornuis en koken graag voor je. Je ontmoet nieuwe mensen en bent er even helemaal uit. Het Warm Onthaal is op donderdag 9 juni en op donderdag 23 juni, de inloop start om 17.30 uur. Wel graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: zondag 12 juni 09.30 uur Eucharistieviering. Voorg. M. Tharsis SVD Koor: Willibrordkoor
Deurcollecte voor La Granja.
Pax Christikerk: zondag 12 juni 11.00 uur Anders-dan-Anders viering. Voorg. H.Egging m.m.v. combo o.l.v. Dick Nels

Pax Christikerk: woensdag 15 juni 14.00 uur Eucharistieviering voorg. H. Egging

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.