WILLIBRORD ACTUEEL 03-07-2022

Jaargang 15, nr.42                                                                                   03-07-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: de maand juli gesloten i.v.m. gezamenlijke viering in de Pax Christikerk

Pax Christikerk: zondag 3 juli 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger M. Tharsis m.m.v. Liriko. Afsluiting seizoen.
Pax Christikerk: woensdag 6 juli 14.00 uur Eucharistieviering, Voorganger M. Tharsis

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
De laatste vrijdag van de maand is er een Vesperviering vanuit de basiliek.

VIERING EN GEZELLIGE NAZIT MET HIGH TEA
Zondag 17 juli kunt u – na de viering en de koffie – deelnemen aan een High Tea.
Lucas Cooking verzorgt deze High Tea met hartige en zoete lekkernijen.
Om voldoende lekkers klaar te maken moet u zich wel hiervoor opgeven.
Wanneer: zondag 17 juli om 12.30 uur.
Waar: Pax Christikerk
Kosten: € 6,00
Aanmelden: via intekenlijst in de kerk of e-mail: lucascooking.vld@gmail.com

ZOMERPROGRAMMA ONTMOETINGEN
In de zomerperiode gaan de ontmoetingsochtenden gewoon door.
In juli en augustus is op de 2e en 4e woensdagochtend een speciaal zomerprogramma samengesteld. In de kerken ligt het programma. Volgende week komt een bijgewerkt overzicht. Graag aanmelden hiervoor via telefoon: 06-2363 2559 of lucascooking.vld@gmail.com

Op donderdagochtend 14 juli en 11 augustus is in de Pax Christikerk een gezellige zomer-ontmoeting.
Bij alle ontmoetings activiteiten zijn parochianen uit beide gemeenschappen van harte welkom !!

KERKTERRASVIERING
WERK MEE AAN HET KERKTERRAS OP ZONDAG 21 AUGUSTUS
Dit jaar wordt op zondag 21 augustus -de laatste zondag van het Zomerterras- in “het Hof” in Vlaardingen weer een Kerkterrasviering gehouden. Dit is een viering in de open lucht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Vlaardingen.

Om het Kerkterras mogelijk te maken zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers:
– Een coördinerende taak bij de voorbereiding (overzicht houden over de vrijwilligers; of contact onderhouden met de organisatie van Zomerterras; of stoelen in ontvangst nemen op zaterdag en afleveren op maandag);
– Hand en span-diensten op zondag 21 augustus (koffie zetten; of stoelen klaarzetten en opruimen; of boekjes uitdelen; of collecteren).
Hopelijk vinden wij voldoende vrijwilligers en kan het Kerkterras op 21 augustus doorgaan! Meld je dus aan bij: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl :

GELEGENHEIDSKOOR BIJ DE KERKTERRASVIERING
Zin om mee te zingen met het ‘Kerkterras gelegenheidskoor‘?
Iedereen die het leuk vindt om mee te zingen is van harte welkom.
Voor deze viering moet uiteraard gerepeteerd worden.
Einde van de vakantie repeteren we nog een keertje op woensdag 17 augustus in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51. Het is beslist de moeite waard!

GELOOFSVERDIEPING
MEDITATIE
Vrijdag 8 juli is er weer een meditatieavond in de Pax Christikerk. Aanvang 20.00 uur.
Na de meditatie gelegenheid om bij te praten en thee te drinken.
Aanmelden via: koalsie@upcmail.nl

BUSREIS NAAR STEYL
Onder begeleiding van pater Avin kunt u een bezoek brengen aan ‘zijn’ Missiehuis in het kloosterdorp Steyl. Tevens is het missiemuseum en de prachtige kloostertuin te bezoeken.
De reis vindt plaats op zaterdag 3 september.
Vertrek om 9.00 u. vanuit Maassluis en 9.15 u. vanaf station Schiedam-centrum.
Kosten zijn €55,00 incl. diner op de terugweg.
Aanmelden moet al vóór 20 juli via mail: eysinksmeets@hotmail.com of via de flyer. Meer info op de flyers in de kerken.

DE WINDWIJZER Schiedamseweg 95
Lekker lezen in de vakantie
Met de zomervakantie voor de deur is het de moeite waard om uit de paar duizend, goedkoop geprijsde boeken, een aantal boeken uit te zoeken. Naast een uitgebreid assortiment romans zijn er ook verschillende non-fictie rubrieken, zoals bijvoorbeeld reisboeken, boeken over muziek, zingeving en Vlaardingen & Regio.
Wanneer: maandag- en zaterdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur.

Fietsenreparateurs gezocht!
Verschillende fietsen die gebracht worden hebben nog een controle nodig. Hiervoor zoeken wij een groepje van 3 à 4 mensen die dit kunnen en willen doen. Samen kijken we hoe we dit project verder oppakken. Wie doet ermee? Je kunt je aanmelden bij Theo Werner.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: de maand juli gesloten
i.v.m. gezamenlijke viering in de Pax Christikerk

Pax Christikerk: zondag 10 juli 10.30 uur Eucharistieviering.Voorg. A. Kunnekkadan SVD Organist en samenzang.

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4741790 of per e-mail
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

VAKANTIESTOP SECRETARIATEN
Zoals gebruikelijk zijn de secretariaten gesloten tijdens de vakantieperiode van de Basisscholen. Dit jaar is dat van 11 juli t/m 19 augustus.
In deze periode komt er geen Willibrord Actueel.
Voor dringende zaken kunt u de telefoondienst bellen –zie hieronder-.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.