WILLIBRORD ACTUEEL 28-08-2022

Jaargang 16, nr.01                                                                                     28-08-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 28 aug. 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger Ch.Duynstee m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: de maand augustus gesloten i.v.m. gezamenlijke viering in de H.Lucaskerk

Vanaf 4 september is er in beide kerken weer een viering. De aanvangstijden zijn dan zoals gebruikelijk.

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap. Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
Vrijdag 26 augustus: Vesperviering vanuit de basiliek. De link naar het liturgieboekje van deze viering vindt u op de pagina Home
——————————————————————————————————————–
VAKANTIEPERIODE WEER VOORBIJ
In onze regio zijn de scholen weer begonnen. We wensen alle jongeren weer goede moed om te beginnen en we hopen dat jullie een fijn schooljaar hebben. Good luck allemaal !
Het betekent ook dat zo langzamerhand de diverse activiteiten weer van start gaan. Via de WA wordt u geïnformeerd.

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdagavond 9 september is de eerstkomende meditatieavond. De avond is in de Pax Christikerk en begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kopje thee te drinken en nog wat na te praten. Graag vooraf opgeven via emailadres: koalsie@upcmail.nl
Start nieuw seizoen Geloofsverdieping
We kennen hem nog allemaal, Coert Biesjot. Voorheen lid van het pastoraal team van onze parochie en nu monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem.
We zijn bijzonder verheugd dat broeder Coert een avond terug komt naar zijn ‘oude’ parochie om het seizoen Geloofsverdieping 2022-2023 te openen. Ademhalen is het thema van de avond. Bezinnend, spiritueel, zingend en lezend, broeder Coert brengt de diverse aspecten van ademhalen naar voren.
De avond is op vrijdag 16 september in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. Na afloop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. Zet u de avond vast in uw agenda? Graag vooraf aanmelden via emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

ZONDAG 11 SEPTEMBER viering met gelegenheid voor ziekenzalving
Zondag 11 september is er in de H. Lucaskerk een gemeenschappelijke viering waarin, aan parochianen die dit willen, de ziekenzalving gegeven wordt. Een mooi teken van kracht en bemoediging voor hen die dit nodig hebben. Pater Melvin Tharsis is de voorganger. De viering begint om 10.30 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Denkt u erover maar wilt u graag vooraf nog over de ziekenzalving met pastor Melvin praten, dan kunt u met hem bellen om een afspraak voor een gesprek te maken. Tel.06 87597089.

WAT IS UW HOBBY/PASSIE?
Zondag 10 september wordt er een HOBBY/PASSIE- MARKT gehouden in de Rehobothkerk, gepresenteerd voor en door alle Vlaardingse kerkleden. Er hebben zich al enthousiaste mensen aangemeld uit diverse kerken maar er kunnen er zeker nog meer bij. Er zullen o.a. diverse workshops worden gegeven en vele hobby’s worden gedemonstreerd. Mensen delen hun passie! Heeft u een hobby of passie ergens voor en wilt u die met anderen delen neem dan contact op met: Mary Poot tel. nr. 06 20732372

HET BAZUINENFEEST
In de laatstgehouden vergadering van de Verzamelde Kerken Vlaardingen(VKV) is afgesproken aan onderstaande bijeenkomst bekendheid te geven.
Op maandagavond 26 september om 19:30 wordt in de Grote Kerk Markt 63 te Vlaardingen het Bazuinenfeest gevierd. Dit feest heeft de vorm van een zang en gebedsdienst waarin we samen uitkijken naar de spoedige wederkomst van Christus. Muzikale medewerking zal verleend worden door organist Aad Zoutendijk en de Leger des Heils band.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: zondag 4 sept. 9.30 uur: Woord-en communieviering, voorganger parochiaan, organist en samenzang.
Pax Christikerk: zondag 4 sept. 11.00 uur: Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD
Kinderwoorddienst en 10+. Startviering met Impuls en LiriKo.

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H.Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.