WILLIBRORD ACTUEEL 04-09-2022

Jaargang 16, nr.02                                                                                    04-09-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: zondag 04 sept. 09.30 uur Woord -en communieviering Voorganger: Parochiaan. Samenzang, cantor en organist
Pax Christikerk: zondag 04 sept. 11.00 uur Eucharistieviering, voorganger: M. Tharsis SVD Kinderwoorddienst en 10+. Startviering met Impuls en LiRiKo.
Pax Christikerk: woensdag 07 sept. 14.00 uur Eucharistieviering voorganger Ch. Duynstee
Vanaf 4 september is er in beide kerken weer een viering.
De aanvangstijden zijn dan zoals gebruikelijk.
In beide kerken is de deurcollecte voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie)

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.

GELOOFSVERDIEPING
Vrijdagavond 9 september is de eerstkomende meditatieavond. De avond is in de Pax Christikerk en begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kopje thee te drinken en nog wat na te praten. Graag vooraf opgeven via emailadres: koalsie@upcmail.nl
Start nieuw seizoen Geloofsverdieping
We kennen hem nog allemaal, Coert Biesjot. Voorheen lid van het pastoraal team van onze parochie en nu monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem.
We zijn bijzonder verheugd dat broeder Coert een avond terug komt naar zijn ‘oude’ parochie om het seizoen Geloofsverdieping 2022-2023 te openen. Ademhalen is het thema van de avond. Bezinnend, spiritueel, zingend en lezend, broeder Coert brengt de diverse aspecten van ademhalen naar voren.
De avond is op vrijdag 16 september in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. Na afloop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. Zet u de avond vast in uw agenda? Graag vooraf aanmelden via emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 

STARTZONDAG
De scholen zijn weer gestart, langzamerhand wordt de zomerperiode toegevoegd aan de herinneringen en kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen.
Op 4 september zullen we in de Pax Christikerk enthousiast een start met het nieuwe seizoen maken. De koren Impuls en Liriko zingen, er is kinderwoorddienst en 10+ groep. En na de viering drinken we koffie, praten we bij, heffen het glas en kunnen we genieten van wat lekkers. Hopelijk is het nog mooi weer zodat we, wie dat wil, buiten kunnen zitten.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Donderdagochtend 8 september is er weer een gezellige ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom. Wat er op het programma staat is nog een verrassing.
Woensdag 14 september bent u van 10.00-12.00 uur welkom in de H.Lucaskerk.
Er zijn dan o.a. beelden te zien die door een parochiaan zijn gemaakt. Er is uitleg over de beelden en het werken met steen. Afsluitend is er een kopje soep.

ZONDAG 11 SEPTEMBER viering met gelegenheid voor ziekenzalving
Zondag 11 september is er in de H. Lucaskerk een gemeenschappelijke viering waarin, aan parochianen die dit willen, de ziekenzalving gegeven wordt. Een mooi teken van kracht en bemoediging voor hen die dit nodig hebben. Pater Melvin Tharsis is de voorganger. De viering begint om 10.30 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Wilt u graag vooraf nog over de ziekenzalving met pastor Melvin praten, dan kunt u met hem bellen om een afspraak voor een gesprek te maken. Tel.06 87597089.

SOEPCAFE
Zondag 18 september staan er na de viering (ca 12.45 uur) weer pannen soep, broodjes en ander lekkers voor u klaar in ‘het Soepcafe’ in de Pax Christikerk. Iedereen is van harte welkom, wel graag vooraf opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 1070991.

WAT IS UW HOBBY/PASSIE?
Zaterdag 10 september wordt er een HOBBY/PASSIE-MARKT gehouden in de Rehobothkerk, gepresenteerd voor en door leden van Vlaardingse kerken. Er worden diverse workshops gegeven en vele hobby’s worden getoond en gedemonstreerd.
Heeft u een hobby of passie ergens voor en wilt u die met anderen delen neem dan contact op met: Mary Poot tel. nr. 06 20732372
Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur!

OPEN MONUMENTENDAG EN OPEN ATELIERS DAG
In het weekend van 10 en 11 september zijn diverse historische gebouwen en plaatsen in Vlaardingen voor het publiek geopend. We noemen: de Poort van Hoog Lede, het Redershuis, panden bij de koningin Wilhelminahaven, het Hollandia gebouw, de voormalige Oosterkerk (nu de Windwijzer) en de H.Lucaskerk.
Ook is het Open Ateliers dag, diverse kunstenaars openen de deuren van hun atelier om u te laten kennismaken met hun werk.
Voor meer informatie: bezoek de website. https://www.stichtingerfgoedvlaardingen.nl

VREDESWEEK – hulp gevraagd!
Van 17 t/m 24 september wordt weer de jaarlijkse vredesweek gehouden met diverse activiteiten. Om een en ander te realiseren zijn we dringend op zoek naar helpers. Zie de bijlage of bel: 06-30565296 of mail: movzwo@hetnet.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: zondag 11 sept. 10.30 uur: Gezamenlijke viering met Ziekenzalving Eucharistieviering, voorganger: M.Tharsis SVD
Koor: Willibrordkoor Pax Christikerk: gesloten

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H.Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Acueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.