WILLIBRORD ACTUEEL 11-09-2022

Jaargang 16, nr.03                                                                                     11-09-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN website: 
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat


H.Lucaskerk: zondag 11 sept. 10.30 uur Eucharistieviering Voorganger: M. Tharsis SVD Gezamenlijke ziekenzalving Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 11 sept. Geen viering vanwege de gezamenlijke viering In de H.Lucaskerk
Deurcollecte voor de PCI


De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.


GELOOFSVERDIEPING

Start nieuw seizoen Geloofsverdieping
We kennen hem nog allemaal, Coert Biesjot. Voorheen lid van het pastoraal team van onze parochie en nu monnik van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem.
We zijn bijzonder verheugd dat broeder Coert een avond terug komt naar zijn ‘oude’ parochie om het seizoen Geloofsverdieping 2022-2023 te openen. Ademhalen is het thema van de avond. Bezinnend, spiritueel, zingend en lezend, broeder Coert brengt de diverse aspecten van ademhalen naar voren.
De avond is op vrijdag 16 september in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
Aanvang  19.45 uur. ( let op gewijzigde aanvangstijd) Kerk open om 19.30 uur. Na afloop gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. Zet u de avond vast in uw agenda? Graag vooraf aanmelden via emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
De Vrouwen van Jezus van Nazareth
Aan de hand van de documentaire van Kefah Allush treden we in de voetsporen van vier vrouwen die, tegen de tijdgeest in, bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus’ revolutionaire boodschap. Een serie van 4 avonden. Iedere avond staat 1 vrouw centraal. De avonden zijn: 26 sept., 3, 10 en 17 oktober. De avonden zijn in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Tijdstip: 19.45-22.00 uur. Aanmelden voor 16 september via:
emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl


ONTMOETINGSOCHTENDEN
Woensdag 14 september bent u van 10.00-12.00 uur welkom in de H.Lucaskerk.
Er zijn dan o.a. beelden te zien die door een parochiaan zijn gemaakt. Er is uitleg over de beelden en het werken met steen. Afsluitend is er een kopje soep. Van harte welkom.


ZONDAG 11 SEPTEMBER viering met gelegenheid voor ziekenzalving
Zondag 11 september is er in de H. Lucaskerk een gemeenschappelijke viering waarin, aan parochianen die dit willen, de ziekenzalving gegeven wordt. Een mooi teken van kracht en bemoediging voor hen die dit nodig hebben. Pater Melvin Tharsis is de voorganger. De viering begint om 10.30 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.


VREDESWEEK 15-25 SEPTEMBER 2022
Van 15-25 september is het Vredesweek. Er zijn veel activiteiten. Het volledige programma vindt u in de bijlage. Het is de moeite waard om het eens in te kijken en deel te nemen aan één of meerdere activiteiten.


SOEPCAFE
Zondag 18 september staan er na de viering (ca 12.45 uur) weer pannen soep, broodjes en ander lekkers voor u klaar in ‘het Soepcafe’ in de Pax Christikerk. Iedereen is van harte welkom, wel graag vooraf opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 1070991.

WINDWIJZER
In de Windwijzer is er van 10 september tot 28 oktober een tentoonstelling van de werken van Sil van Mil. Natuur is haar grootste passie. Daarnaast zijn woeste golven van de zee een geliefd onderwerp in haar werken. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 10 september om 15.30 uur. Inloop vanaf 15.15 uur.


OPEN MONUMENTENDAG EN OPEN ATELIERS DAG
In het weekend van 10 en 11 september zijn diverse historische gebouwen en plaatsen in Vlaardingen voor het publiek geopend. We noemen: de Poort van Hoog Lede, het Redershuis, panden bij de koningin Wilhelminahaven, het Hollandia gebouw, de voormalige Oosterkerk (nu de Windwijzer) en de H.Lucaskerk.
Ook is het Open Ateliers dag, diverse kunstenaars openen de deuren van hun atelier om u te laten kennismaken met hun werk.
Voor meer informatie: bezoek de website. https://www.stichtingerfgoedvlaardingen.nl


VREDESWEEK – hulp gevraagd!
Van 17 t/m 24 september wordt weer de jaarlijkse vredesweek gehouden met diverse activiteiten. Om een en ander te realiseren zijn we dringend op zoek naar helpers. Zie de bijlage of bel: 06-30565296 of mail: movzwo@hetnet.nl


VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: 18 sept. 9.30 uur: Oecumenische viering samen met de Bethelkerk in de H.Lucaskerk voorgangers: H. Egging en A. de Jong. Koor: Cantorij.
Pax Christikerk: 18 sept.11.00 uur: Woord-en communieviering, voorgangers: leden van 3D. Koor: Impuls.
In beide kerken is er een deurcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de Vredesweek
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H.Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.
TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.