WILLIBRORD ACTUEEL 09-10-2022

Jaargang 16, nr.07                                                                                   09-10-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: 9 oktober 9.30 uur Eucharistie, voorganger: Ch. Duynstee.
Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 9 oktober.11.00 uur Eucharistie, voorganger: Ch. Duynstee. Koor: Liriko
In beide kerken is de kerkcollecte voor Wereldmissiedag van de kinderen.


De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
28 oktober, de laatste vrijdag van de maand, is er een Vesperviering vanuit de basiliek.
______________________________________________________________________________

ONTMOETINGSOCHTENDEN
De ontmoetingsochtend in de Lucaskerk, die woensdag 12 oktober zou plaatsvinden gaat helaas NIET DOOR.

De ontmoetingsochtend in de Pax Christikerk op donderdag 13 oktober gaat wel door. U bent vanaf 10.00 uur welkom voor een gezellig praatje en een leuke activiteit.

SOEPCAFE
Zondag 16 oktober staan er na de viering (ca 12.45 uur) weer pannen soep, broodjes en ander lekkers voor u klaar in ‘het Soepcafe’ in de Pax Christikerk. Iedereen is van harte welkom, wel graag vooraf opgeven via de intekenlijsten in de hal van de kerk of via tel. nr. 06 1070991.

GELOOFSVERDIEPING
De Vrouwen van Jezus van Nazareth
Aan de hand van de documentaire van Kefah Allush treden we in de voetsporen van vier vrouwen die, tegen de tijdgeest in, bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus’ revolutionaire boodschap. Er komen nog 2 avonden. Iedere avond staat 1 vrouw centraal. De avonden zijn: 10 en 17 oktober. De avonden zijn in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Tijdstip: 19.45-22.00 uur. Aanmelden via: emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Meditatie op vrijdagavond 14 oktober in de Pax Christikerk; aanvang 20.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje thee te drinken en nog wat na te praten. Graag vooraf aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl

Herbeginnen met Jezus
Een avond aan de hand van een boekje van de bisschop van Antwerpen over christen zijn. Een christen is niet op de eerste plaats met God bezig, wel met Jezus Christus. Wat Hij zegt en doet, dat boeit. Herbeginnen bij Jezus Christus, een andere keuze hebben we niet. Op dat punt staan we voor dezelfde opdracht als de apostelen in de eerste tijd van de kerk.
Donderdag 20 oktober (Let op: gewijzigde datum) van 19.30-21.30 uur in de pastorie van de basiliek in Schiedam. Aanmelden bij Riek Wouters, email: riero24@hotmail.com

Bijbellezen, elke donderdag-ochtend van 10.00 – ca.11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Begeleiding door pastor Ch. Duynstee of pater A. Kunnekkadan SVD.

GREGORIAANSE KRING ROTTERDAM
Bij voldoende belangstelling start november 2022 een Gregoriaanse Kring Rotterdam. Een Gregoriaanse Kring bestaat uit een groep liefhebbers van het gregoriaans, die eenmaal per maand samenkomt om zich zingend te verdiepen in het gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Een Gregoriaanse Kring geeft geen uitvoeringen.
De Gregoriaanse Kring Rotterdam zal onder leiding staan van Ed Catijn. Meer informatie of aanmelding? Mail naar ed.catijn@me.com of bel 06 384 56 553.

WINDWIJZER Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
Doe mee met een gezellige pubquiz! de allereerste pubquiz in De Windwijzer.
Tijdens de quiz vliegen de vragen je om de oren en zal er gezorgd worden voor een hapje en een drankje. Machiel Blok, zeer ervaren in het maken van pubquizzen, heeft de quiz speciaal voor het publiek van De Windwijzer gemaakt. Hij zal ons langs een aantal vragen loodsen die soms makkelijk en soms moeilijk zijn, maar altijd ’te doen’.
Het thema van de quiz is muziek, oude muziek, nieuwe muziek, bekende muziek en onbekende muziek. We spelen in groepjes van 4 personen. Je kunt je als groep aanmelden en individueel. We vormen ter plaatse groepjes. Je bent van harte welkom!
Aanmelden is gewenst via aanmelden@dewindwijzer.nl
Wanneer: donderdagavond 13 oktober om 20.00 uur. Entree is gratis!

Repair Café
Zaterdag 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur is er Repair Café! Heb je nog kapotte spulletjes of apparaten staan? Kom dan eens langs. Onze kundige vrijwilligers met vakkennis gaan er graag mee aan de slag! De koffie en thee staan klaar en het café is gratis toegankelijk.

De taal van je dromen
‘Dromen zijn bedrog’ zegt de volksmond. Maar dromen kun je ook zien als een brief van je ziel aan jou. Over hoe jij tot je bestemming komt en wat je daarvoor nodig hebt. Alleen worden die brieven niet in keurig Nederlands geschreven. De ziel spreekt in beeldtaal, in symbolen. Een taal die we niet meteen verstaan, maar die we gaandeweg leren begrijpen.
Zondag 16 oktober vertelt theologe Marga Haas over de betekenis van dromen en geeft zij de gouden sleutel voor het verstaan van hun boodschap.
Aanvang om 15.00 uur. Een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: 16 oktober 9.30 uur Eucharistie, voorganger: H. Egging.
Met samenzang.
Pax Christikerk: 16 oktober 11.00 uur Eucharistie, voorganger: H. Egging.
Koor: Impuls
Kinderwoorddienst en 10+groep

SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H.Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.