WILLIBRORD ACTUEEL 16-10-2022

Jaargang 16, nr.08                                                                                   16-10-2022
WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN
e-mailadressen: zie bij kopje secretariaat

H.Lucaskerk: 16 oktober 9.30 uur Eucharistie, voorganger: H.Egging
Organist en samenzang
Pax Christikerk: 16 oktober.11.00 uur Eucharistie, voorganger: H.Egging
Koor: Impuls, Kinderwoorddienst en 10+ groep
Pax Christikerk: woensdag 19 okt. 14.00 uur: Eucharistieviering, voorganger: H. Egging

De You-Tube vieringen vanuit parochie De Goede Herder kunt u bekijken via het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
of via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.
Deze vooraf opgenomen vieringen kunnen NIET bijgewoond worden.
You Tubevieringen voor de komende tijd:
Wekelijks op zondag is er een livestream eucharistieviering vanuit de Liduinabasiliek.
28 oktober, de laatste vrijdag van de maand, is er een Vesperviering vanuit de basiliek.
______________________________________________________________________________

GELOOFSVERDIEPING
De Vrouwen van Jezus van Nazareth
Aan de hand van de documentaire van Kefah Allush treden we in de voetsporen van vier vrouwen die, tegen de tijdgeest in, bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus’ revolutionaire boodschap. Er komt nog één avond. Iedere avond staat 1 vrouw centraal. De laatste avond is op 17 oktober. De avond is in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Tijdstip: 19.45-22.00 uur. Aanmelden via: emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Herbeginnen met Jezus
Een avond aan de hand van een boekje van de bisschop van Antwerpen over christen zijn. Een christen is niet op de eerste plaats met God bezig, wel met Jezus Christus. Wat Hij zegt en doet, dat boeit. Herbeginnen bij Jezus Christus, een andere keuze hebben we niet. Op dat punt staan we voor dezelfde opdracht als de apostelen in de eerste tijd van de kerk.
Donderdag 20 oktober (Let op: gewijzigde datum) van 19.30-21.30 uur in de pastorie van de basiliek in Schiedam. Aanmelden bij Riek Wouters, email: riero24@hotmail.com
Bijbellezen, elke donderdag-ochtend van 10.00 – ca.11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Begeleiding door pastor Ch. Duynstee of pater A. Kunnekkadan SVD.
Licht rond Allerzielen
Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op 30 oktober, de zondag voor Allerzielen, gaan we een bloemarrangement maken speciaal hierop gericht. Met kleuren en materialen die hierbij passen, met licht omdat we erop vertrouwen dat degene die ons zo dierbaar was nu geborgen is in het eeuwig Licht.
We maken een bloemarrangement om een dierbare te gedenken, maar het kan ook gaan om verlies van werk of huis, gezondheid of…. vult u maar in. En misschien vertellen we elkaar de verhalen over wie of wat ons zo na aan het hart ligt.
Na de viering is er koffie en lunchen we met elkaar. Daarna gaan we het bloemarrangement maken.
Datum en tijd: zondag 30 oktober na de viering (12.15 uur) tot circa 16.00 uur.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk vanwege de aanschaf van het materiaal. Dit kan via email adres koalsie@upcmail.nl telefonisch 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

WINDWIJZER Schiedamseweg 95 in Vlaardingen
Repair Café
Zaterdag 15 oktober van 9.30 – 12.00 uur is er Repair Café! Heb je nog kapotte spulletjes of apparaten staan? Kom dan eens langs. Onze kundige vrijwilligers met vakkennis gaan er graag mee aan de slag! De koffie en thee staan klaar en het café is gratis toegankelijk.

De taal van je dromen
‘Dromen zijn bedrog’ zegt de volksmond. Maar dromen kun je ook zien als een brief van je ziel aan jou. Over hoe jij tot je bestemming komt en wat je daarvoor nodig hebt. Alleen worden die brieven niet in keurig Nederlands geschreven. De ziel spreekt in beeldtaal, in symbolen. Een taal die we niet meteen verstaan, maar die we gaandeweg leren begrijpen.
Zondag 16 oktober vertelt theologe Marga Haas over de betekenis van dromen en geeft zij de gouden sleutel voor het verstaan van hun boodschap.
Aanvang om 15.00 uur. Een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.

CANTATEDIENST IN BETHELKERK VLAARDINGEN
Op 23 oktober, aanvang 17.00 uur, zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in een cantatedienst de cantate ‘Wo soll ich fliehen hin’ (BWV 5) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.
Tevens wordt uitgevoerd het ‘Abendlied’ uit 1855 van Joseph Rheinberger (1839-1901). Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Tamar Niamut (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Jeroen de Vaal (tenor), Andrew Hopper (bas) Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorganger is ds. Peterjan van der Wal. zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

VIERINGEN VOOR VOLGENDE WEEK
H.Lucaskerk: 23 oktober 9.30 uur Woord-en Communieviering, voorganger: parochiaan. Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk: 23 oktober 11.00 uur Eucharistie, voorganger: M.Tharsis,SVD. Organist en samenzang

Zondag is in beide kerken de kerkcollecte voor de Wereldmissiedag.
SECRETARIATEN
Zijn geopend: in de H.Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4702679 of per email:
secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bereikbaar via telefoon 010-4741790 of per email:
secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor het Willibrord Actueel vóór donderdag 10.00 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.